Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 9 có đáp án

     

Trong cấu trúc đề thi THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Anh năm 2020, 2 bài bác Đọc hiểu chiếm đến 20% số câu hỏi. Nhằm đem đến cho các em học viên lớp 12 một tư liệu ôn tập unique bám sát kết cấu đề minh họa lần 2 của Bộ, dưới đây là tuyển tập các bài tập phát âm hiểu tiếng anh tất cả đáp án cụ thể từng câu và bài dịch sang trọng tiếng Việt. Chúc các em ôn tập tốt!

6 mẹo làm cho đề đọc hiểu giờ Anh đúng chuẩn siêu tốc độ ăn chắc chắn điểm 10

*
Phần Đọc đọc trong đề thi trung học phổ thông QG gồm tất cả 2 phần: 1 bài đọc gọi ngắn và 1 bài xích đọc gọi dài. Mỗi bài bác gồm 5 câu hỏi.

Bạn đang xem: Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 9 có đáp án


Contents

1 1, bài xích tập hiểu hiểu giờ anh có đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 12 2, bài bác tập đọc hiểu tiếng anh gồm đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

1, bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 1

Bài đọc hiểu

In the past, technology & progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea to lớn go around the world. Then, about 3,500 years ago, people called “potters” used round wheels khổng lồ turn and make plates. But it took hundreds of years before some clever person thought, if we join two wheels together and make them bigger, we can use them khổng lồ move things

In the last few centuries, things have begun lớn move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example. The first acroplane flight on 17 December 1903 only lasted 12 seconds, & the plane only went 37 metres. It can’t have been very exciting khổng lồ watch, but that flight changed the world. Sixteen years later, the first plane flew across the Atlantic, và only fifty years after that, men walked on the moon. Technology is now changing our world faster và faster. So what will the future bring?

One of the first changes will be the materials we use. Scientists have just invented an amazing new material called graphene, & soon we will use it to vày lots of things. With graphene batteries in your mobile, it will take a few seconds khổng lồ charge your phone or tải về a thousand gigabytes of information! Today, we make most products in factories, but in the future, scientists will invent living materials. Then we won’t make things like cars và furniture in factories – we will grow them!

Thirty years ago, people couldn’t have imagined social media like Twitter & Facebook. Now we can’t live without them. But this is only the start. Right now, scientists are putting microchips in some disabled people’s brains, khổng lồ help them see, hear and communicate better. In the future, we may all use these technologies. We won’t need smartphones to use social media or search the internet because the mạng internet will be in our heads!

More people will go into space in the future, too. Space tourism has already begun, và a hundred years from now, there may be many hotels in space. One day, we may get most of our energy from space too. In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to lớn him. Today, many people are trying to lớn develop a space solar power station. After all, the sun always shines above the clouds!

Câu hỏi

Question 10: The writer says that in the past ___________.

A, people didn’t invent many things

B, people didn’t want to lớn use wheels

C, most inventions were to vì chưng with farming

D, it took time for new ideas to lớn change things

Question 11: Why does the writer use the example of the aeroplane?

A, khổng lồ explain why transport changed in the 20th century.

B, Because he thinks It’s the most important invention in history.

C, to lớn explain how space travel started.

D, to show how an invention developed quickly.

*
Máy bay được nói tới trong bài bác đọc như một lấy một ví dụ về tân tiến khoa học kỹ thuật

Question 12: What does the writer say about the future of communication?

A, We can’t know what the most popular social truyền thông media will be.

B, Microchips will become faster.

C, We won’t use the mạng internet as much.

D, We won’t need devices like smartphones.

Question 13: What does the writer say about space solar power?

A, It’s an old idea, but people are only starting khổng lồ develop it now.

B, It’s a science fiction idea, & nobody really thinks it will work.

C, It’s much easier lớn build a solar nguồn station in space than on Earth.

D, People tried it in 1941, but they didn’t succeed.

Question 14: The best title for the article would be ___________.

A, Man in space

B, Will computers rule the world?

C, More và more inventions

D, Progress now và then

Bài tập đọc hiểu tiếng anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Question 10. D

Câu 10 bài tập hiểu hiểu giờ anh tất cả đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói rằng trong quá khứ

A, mọi tín đồ đã không sáng tạo ra nhiều thứ

B, phần nhiều người không thích sử dụng bánh xe

C, phần nhiều các phát minh sáng tạo là để gia công nông nghiệp

D, yêu cầu mất thời gian để những ý tưởng mới chuyển đổi mọi thứ

Thông tin: In the past, technology và progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea khổng lồ go around the world.

Tạm dịch: Trong quá khứ, technology và tân tiến rất chậm. Fan dân đã phát minh ra canh tác từ thời điểm cách đó 12.000 năm nhưng buộc phải mất 8.000 năm xem xét tưởng đi khắp gắng giới.

Chọn D

Question 11. D

Câu 11 bài tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Tại sao đơn vị văn thực hiện ví dụ về sản phẩm công nghệ bay?

A, Để phân tích và lý giải tại sao giao thông đổi khác trong cố gắng kỷ 20.

B, bởi vì ông suy nghĩ rằng sẽ là phát minh đặc biệt quan trọng nhất trong kế hoạch sử.

C, Để phân tích và lý giải cách phượt vũ trụ bắt đầu.

D, Để cho biết thêm một phát minh sáng tạo đã phát triển lập cập như cố nào.

Thông tin: In the last few centuries, things have begun khổng lồ move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example.

Tạm dịch: trong vài núm kỷ qua, phần lớn thứ đã bước đầu tiến bước nhanh hơn. Mang một phát minh sáng tạo của ráng kỷ trăng tròn như máy cất cánh chẳng hạn.

Chọn D

Question 12. D

Câu 12 bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói gì về sau này của truyền thông?

A, họ không thể biết phương tiện truyền thông media xã hội phổ biến nhất đang là gì.

B, Vi mạch đã trở bắt buộc nhanh hơn.

C, chúng ta sẽ không thực hiện internet nhiều.

D, chúng ta sẽ không cần các thiết bị như điện thoại thông minh thông minh.

Thông tin: We won’t need smartphones to use social truyền thông or tìm kiếm the mạng internet because the internet will be in our heads!

Tạm dịch: chúng ta sẽ không cần điện thoại cảm ứng thông minh để áp dụng phương tiện media xã hội hoặc tra cứu kiếm internet vày internet vẫn ở trong đầu bọn chúng ta!

Chọn D

Question 13. A

Câu 13 bài tập gọi hiểu tiếng anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói gì về tích điện mặt trời trong không gian?

A, Đó là 1 trong ý tưởng cũ, mà lại mọi tín đồ chỉ ban đầu phát triển nó cơ hội này.

B, Đó là một trong những ý tưởng khoa học viễn tưởng và không người nào thực sự cho là nó đang hoạt động.

C, câu hỏi xây dựng một trạm tích điện mặt trời trong không gian dễ dàng hơn nhiều so với bên trên Trái đất.

D, Mọi fan đã thử nó vào khoảng thời gian 1941, mà lại họ dường như không thành công.

Thông tin: In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened lớn him. Today, many people are trying lớn develop a space solar power nguồn station.

Tạm dịch: Năm 1941, đơn vị văn Isaac Asimov sẽ viết về một trạm tích điện mặt trời trong không gian. Mọi fan cười nhạo ý tưởng của ông, nhưng bọn họ lẽ ra buộc phải lắng nghe ông. Ngày nay, nhiều người dân đang nỗ lực phát triển một trạm năng lượng mặt trời trong không gian.

Xem thêm: Giá Nhà Hơi Trẻ Em Giá Rẻ - Nhà Hơi Di Động Cho Trẻ Em Giá Rẻ

Chọn A

Question 14. D

Câu 14 bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Tiêu đề tốt nhất cho bài viết sẽ là

A, Con tín đồ trong không gian

B, máy tính xách tay sẽ ách thống trị thế giới?

C, Ngày càng nhiều phát minh

D, Tiến bộ hiện giờ và sau đó

Bài viết nói tới các văn minh ở thừa khứ, lúc này đồng thời dự kiến về tương lai

2, bài tập phát âm hiểu tiếng anh bao gồm đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

Bài gọi hiểu

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the questions.

Accidents vày not occur at random. People eighty-five years of age và older are twenty-two times likely to lớn die accidentally than are children five to lớn nine years old. The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans và twice that for trắng Americans or African-Americans. Males suffer accidents at more than twice the rate of females, in part because they are more prone lớn risky behavior. Alaskans are more than three times as likely as Rhode Islanders to die in an accident. Texans are twenty-one times more likely than New Jerseyites khổng lồ die in a natural disaster. Among the one hundred most populous counties, Kern County, California (Bakersfield), has an accident fatality rate three times greater than Summit County, Ohio (Akron)

Accidents happens more often khổng lồ poor people. Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to reside in houses with faulty heating and electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely khổng lồ use safety belts. People in rural areas have more accidents than city or suburban dwellers because farming is much riskier than working in a factory or office and because emergency medical services are less readily available. These two factors – low income and rural residence – may explain why the south has a higher accident rate than the north.

(Source: Proficiency Reading)

Câu hỏi

Question 38: Which of the following is true according to the passage?

A, Children aged five to lớn nine face the greatest accident risk.

B, All people face an equal risk of having an accident.

C, One in every 22 people aged 85 & over will die in an accident.

D, The risk of having an accident is greater among certain groups of people.

Question 39: The word “inferior” in the passage is closest in meaning to__________.

A, modern B, low-quality C, well-equipped D, unsafe

Question 40: According to the passage, which of the following groups of people in America face the highest risk of having an accident?

A, Native Americans

B, Asian-Americans

C, white Americans

D, African-Americans

Question 41: What does the word “that” in the passage refer to?

A, males

B, native Americans

C, the risk

D, African-Americans

Question 42: Which of the following is NOT mentioned as a reason for a higher accident rate among the poor?

A, Little knowledge about safety.

B, Inadequate medical services.

C, Poor housing và working conditions.

D, Use of cars which incorporate fewer safety features.

Dịch bài bác đọc:

Các lịch trình đô thị hóa đang được triển khai ở những nơi trên vắt giới, nhất là ở hầu như vùng có tỷ lệ dân sư sinh sống dày đặc với đất đai với tài nguyên hạn chế. Đó là hệ trái tất yếu hèn của vạc triển kinh tế tài chính và công nghiệp hóa. Nó đã đưa về rất nhiều ích lợi cho buôn bản hội của bọn chúng ta. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra nhiều vấn đề khác nhau cho cơ quan ban ngành địa phương và những nhà hoạch định thị trấn trong quá trình bảo trì đô thị hóa bền vững, nhất là ở các nước đã phát triển.

*
Đô thị hóa là chủ thể thường gặp mặt trong các bài hiểu hiểu giờ anh

Khi rất nhiều người chen chúc vào một khu vực nhỏ, cơ sở hạ tầng đô thị có thể không đủ để đáp ứng. đang thiếu công ty ở, tích điện và nước Điều này sẽ khởi tạo ra các đô thị quá đông đảo mà không có cơ sở vật chất thích hợp. Hiện nay, quy trình đô thị hóa cấp tốc đang diễn ra chủ yếu ớt ở các nước đang cách tân và phát triển nơi đô thị hóa bền bỉ ít liên quan đến cuộc sống của tín đồ dân. Công ty ở của họ chỉ là mọi khu ổ chuột tồi tàn với điều kiện dọn dẹp và sắp xếp kém.

Con cái của họ chỉ dành được giáo dục cơ bản. Bởi vì đó, cuộc đấu tranh sống sót là ưu tiên số 1 của chúng ta hơn là bất kể điều gì khác. Chỉ khi quality cuộc sống của họ được cải thiện, chúng ta mới có thể tìm kiếm đa số giá trị cao không giống trong cuộc sống của họ.

Bài tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Question 38. D

Câu 38 bài tập phát âm hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết như sau

Theo đoạn văn, điều nào dưới đó là đúng?

A, trẻ em em từ thời điểm năm đến chín tuổi đương đầu với tỷ lệ tai nạn cao nhất.

B, tất cả mọi người đối mặt với phần trăm tai nàn như nhau.

C, Cứ 1 trong các 22 người trong giới hạn tuổi 85 sẽ chết bởi vì tai nạn.

D, Nguy cơ gặp tai nạn cao hơn trong một trong những nhóm fan nhất định.

Bài viết so sánh rủi ro khủng hoảng tai nàn ở các nhóm tín đồ khác nhau, lấy ví dụ như thông tin dưới đây:

Thông tin: People eighty-five years of age và older are twenty-two times likely khổng lồ die accidentally than are children five khổng lồ nine years olD, The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: người từ 85 tuổi trở lên có khả năng chết vị tai nạn cao hơn nữa 21 lần so với trẻ nhỏ 5-9 tuổi. Nguy cơ cho người Mĩ bạn dạng địa vội vàng 4 lần bạn Mĩ gốc Á và 2 lần người Mĩ da trắng hoặc cội Phi.

Question 39. B

Câu 39 bài tập phát âm hiểu tiếng anh gồm đáp án cụ thể như sau

inferior (adj): kém hơn, rẻ hơn

low-quality: unique kém

modern (adj): hiện đại

well-equipped: lắp thêm tốt

unsafe (adj): không an toàn

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt khổng lồ reside in houses with faulty heating and electrical systems, drive older cars with fewer safety features, & are less likely to lớn use safety belts.

Tạm dịch: những người sống túng thiếu nhận được thương mại & dịch vụ y tế kém, thường xuyên ở trong những ngôi nhà tất cả lỗi trong khối hệ thống sưởi hoặc điện, tài xế cũ rộng với không nhiều tính năng an ninh hơn, cùng ít sử dụng dây bình an hơn.

Question 40. A

Câu 40 bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh có đáp án chi tiết như sau

Theo đoạn văn, nhóm người nào sau đây ở Mỹ tất cả nguy cơ gặp tai nàn cao nhất?

A, người Mỹ phiên bản địa

B, fan Mỹ cội Á

C, fan Mỹ da trắng

D, fan Mỹ nơi bắt đầu Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho tất cả những người Mĩ bản địa vội vàng 4 lần tín đồ Mĩ nơi bắt đầu Á và 2 lần người Mĩ da trắng hoặc gốc Phi.

Question 41. C

Câu 41 bài tập phát âm hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án chi tiết như sau

Từ “that” trong đoạn văn kể tới điều gì?

A, phái nam giới

B, bạn Mỹ bản địa

C, nguy cơ

D, người Mỹ nơi bắt đầu Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho người Mĩ bản địa gấp 4 lần tín đồ Mĩ cội Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc nơi bắt đầu Phi.

Chọn C

Question 42. A

Câu 42 bài tập gọi hiểu tiếng anh gồm đáp án cụ thể như sau

Điều như thế nào KHÔNG được đề cập như một vì sao cho phần trăm tại nạn cao hơn trong nhóm fan nghèo?

A, Ít kỹ năng về an toàn.

B, Thiếu thương mại & dịch vụ y tế.

C, nhà ở và điều kiện thao tác làm việc kém.

D, sử dụng ô tô kết hợp ít tính năng bình yên hơn.

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to reside in houses with faulty heating and electrical systems, drive older cars with fewer safety features, & are less likely to use safety belts.

Tạm dịch: những người dân sống túng thiếu nhận được dịch vụ y tế kém (câu B), hay ở trong những ngôi nhà có lỗi trong hệ thống sưởi hoặc điện (câu C), tài xế cũ hơn với ít tính năng an toàn hơn (câu D), và ít dùng dây bình an hơn.

DOWNLOAD BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN KHÁC TẠI ĐÂY

Gợi ý lựa chọn sách ôn thi THPT đất nước môn giờ Anh 

1, Sách Ngữ pháp: Tổng hợp toàn thể Ngữ pháp có trong đề thi, gồm định hướng và bài xích tập vận dụng. Dễ dàng tra cứu với ôn tập

Chinh phục ngữ pháp tiếng Anh bằng INFOGRAPHIC

2, Sách tổng ôn – luyện đề: tuyệt kỹ chinh phục điểm trên cao kỳ thi THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh