Bài tập there is there are violet

     

There is cùng There are là 2 cặp cấu trúc luôn xuất hiện cùng nhau để reviews về số lượng của đồ gia dụng nào đó. Tuy vậy thế, hai cấu trúc này vẫn đang còn sự khác biệt nhau về kiểu cách dùng. Để khiến cho bạn tránh nhầm lẫn thân cặp cấu tạo này trong quy trình thực hành, cửa hàng chúng tôi xin gửi mang lại bạn nội dung bài viết dưới đây về các dạng bài tập There is There are. Thuộc theo dõi với làm bài xích tập nhé!


Thực hành bài tập There is There are

Cấu trúc

Cùng ôn tập kỹ năng và kiến thức và cách cần sử dụng Theere is there are của giờ đồng hồ Anh ngay mặt dưới.

Bạn đang xem: Bài tập there is there are violet

I.There is

There is + Nsố ít

Ex: There is an táo khuyết on the table.

(Có một quả táo bị cắn dở trên bàn)

There is + Nkhông đếm được

Ex: There is hot milk in the bottle.

(Có sữa lạnh trong bình)

Nếu danh từ đầu tiên của chuỗi liệt kê là danh từ số không nhiều thì ta dùng kết cấu ‘There is’

Ex: There is a pen, a ruler và a book on the table.

(Có một chiếc bút, một chiếc thước kẻ với một quyển sách trên bàn)

II. There are

There are + Nsố nhiều

Ex: There are three bananas in my bag.

(Có tía quả chuối vào túi của tôi)

Khi danh tự của chuỗi liệt kê bước đầu bằng danh từ số các thì dùng kết cấu ‘There are’

Ex: There are two oranges, four bananas & a cake in the fridge.

(Có 2 trái cam, 4 quả chuối cùng 1 chiếc bánh trong gầm tủ lạnh)


*

Luyện tập bài bác tập There is There are


Bài tập there is there are

Exercise 1: Điền ‘There is/There are’ vào nơi trống sao cho thích hợp

1._____________ a big bottle on the table.

2.____________ many chairs in the living – room.

3. ____________ four cats và a dog in my house.

4. ____________ furniture in that room.

5. ____________ an ice – cream in the fridge.

6. ____________ some children in the yard.

7. ____________ a laptop, a mouse and two pens in my bag.

8. ____________ many quiz programs on TV last night.

9. ____________ a theater near her house.

10 ____________ many fans in the room.

Exercise 2: sắp tới xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1.There/two chairs/front of/table/room.

2. There/a dustbin/near my bed.

3. There/five French students/his class.

4. There/a new restaurant/center of town/sell Korea food.

5. There/four other people/are/ still/arrive.

6. There/not/a freezer/his table.

7. There/any cheese/that sandwich?

8. There/any cliens/store?

9. There/no petrol/the motorbike.

10. There/no milk/left/the bottle.

Exercise 3: Tìm cùng sửa lỗi không đúng (nếu có)

1.There aren’t some pencils in the bag.

2. There are a ring, two desks, a notebook on the table.

3. There isn’t some water in the glass.

4. There aren’t any money in her wallet.

5. There are a letter on his desk. His father brought it from the post office.

Exercise 4: Điền mạo tự a/an/some/any vào khu vực trống

1.There are ________ people in the yard near my house.

2. There is ________ ariport adjacent the city.

3. Are there ________ tourist in that resort?

4. There is ________ parrot in the cage.

5. There are ________ bears near the monkey.

6. There is ________ gorilla in the forest.

7. There is _________ elephant with ______ tiger in the zoo.

8. There aren’t ________ dolphins in the aquarium.

9. There is no longer ________ justification for private schools in France.

Xem thêm: Mua Dây Đồng Hồ Ở Đâu - Dây Đồng Hồ Giá Rẻ, Thay Siêu Nhanh Siêu Dễ

10. There are _______ foreigners in that area.

11. There aren’t ________ fantasic places near his house.

12. There is ________ celling fan hâm mộ in my house.

13. Are there ________ microwaves in her kitchen?

14. There is ________ salt & sugar in these sauce.

15. There is ________ difficult programs on the quiz.


Đáp án

Exercise 1:

1.______There is_______ a big bottle on the table.

2. _____There are _____ many chairs in the living – room.

3. _____ There are _______ four cats & a dog in my house.

4. _____ There is _______ furniture in that room.

5. ______ There is ______ an ice – cream in the fridge.

6. ______ There are ______ some children in the yard.

7. ______ There is ______ a laptop, a mouse và two pens in my bag.

8. ______ There are ______ many quiz programs on TV last night.

9. _______ There is _____ a theater near her house.

10 _______There are_____ many fans in the room.

Exercise 2:

1.There are two chairs in front of the table in the room.

2. There is a dustbin near my bed.

3. There are five French students in his class.

4. There is a new restaurant in the center of town which sell Korea food.

5. There is four other people who are still khổng lồ arrive.

6. There isn’t a freezer in his table.

7. Is there any cheese in that sandwich?

8. Are there any cliens in the store?

9. There is no petrol in the motorbike.

10. There is no milk left in the bottle.

Exercise 3:

1.some ➔ any (vì câu tủ định thường dùng any không cần sử dụng some)

2. Are ➔ is (bắt đầu chuỗi liệt kê là danh từ số ít buộc phải dùng There is chứ không dùng There are)

3. Some ➔ any (vì câu lấp định thường được sử dụng any không dùng some)

4. Aren’t ➔ isn’t (vì money là danh từ ko đếm được bắt buộc dùng There is chứ không cần sử dụng There are)

5. Are ➔ is (vì letter là danh từ số ít)

Exercise 4:

.There are ___some_____ people in the yard near my house.

➔ tín đồ là danh tự đếm được số nhiều và phối hợp cùng kết cấu There are

There is ____an____ ariport adjacent the city.

➔ cấu tạo there is + Nsố ít

Are there ____any____ tourist in that resort?

➔ Dạng tủ định nên dùng ‘any’

There is ____ a ____ parrot in the cage.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

There are ____some____ bears near the monkey.

➔ Gấu là danh từ bỏ đếm được số những và phối hợp cùng cấu trúc There are

There is ____ a ____ gorilla in the forest.

➔ cấu trúc there is + Nsố ít

There is ____an_____ elephant with ___a___ tiger in the zoo.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

There aren’t ____any____ dolphins in the aquarium.

➔ Dạng tủ định phải dùng ‘any’

There is no longer ____ any ____ justification for private schools in France.

➔ Dạng lấp định bắt buộc dùng ‘any’

There are ___ some ____ foreigners in that area.

➔ Người quốc tế là danh từ bỏ đếm được số các và kết hợp cùng cấu trúc There are

There aren’t ____any____ fantasic places near his house.

➔ Dạng tủ định phải dùng ‘any’

There is ____ a ____ celling fan hâm mộ in my house.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

Are there ___any_____ microwaves in her kitchen?

➔ Dạng nghi vấn nên cần sử dụng ‘any’

There is ___ some _____ salt & sugar in these sauce.

➔ muối hạt và đường là danh từ không đếm được dạng số nhiều

There is ____a____ difficult programs on the quiz.

➔ kết cấu there is + Nsố ít


Chúng tôi vừa reviews các kỹ năng cơ bản về there is There are và bài tập There is There are có đáp án. Chúng tôi hy vọng phần lớn dạng bài bác tập này đã giúp bạn thành thạo hơn về There is There are. Good luck!