Bảng giá túi xách louis vuitton 2018

     

Túi xách Louis Vuitton nổi tiếng nhờ vào vẻ đẹp nhất cổ điển với thời thượng, hầu như chủng loại túi của hãng này có khá nhiều kích thước cho các chị em chắt lọc, giá update đầy đủ mẫu mã túi LV thiết yếu hãng sản xuất tiên tiến nhất 2015.


Túi Louis VuittonKích thướcGiá tmê mẩn khảo
*

Louis Vuitton

Louis Vuitton Speedy in Monogram/Damier Ebene

Louis Vuitton Speedy 25 9.84′ x 7.48′ x 5.91′$950
Louis Vuitton Speedy 3011.8′ x 8.3′ 6.7′$970
Louis Vuitton Speedy 3513.8′ x 9.0′ x 7.0′$990
Louis Vuitton Speedy 4015.8′ x 9.8′ x 7.5′$1,010

*

Louis Vuitton Speedy Bandouliere

Louis Vuitton Speedy 25 9.84′ x 7.48′ x 5.91′$1,370
Louis Vuitton Speedy 3011.8′ x 8.3′ 6.7′$1,390
Louis Vuitton Speedy 3513.8′ x 9.0′ x 7.0′$1,410
Louis Vuitton Speedy 4015.8′ x 9.8′ x 7.5′$1,430
Louis Vuitton Speedy Bandouliere 25 Bag in Empreinte Leather$2,840
Louis Vuitton Speedy Bandouliere 30 Bag in Empreinte Leather$3,050

*

Louis Vuitton Neverfull Bag

Louis Vuitton Neverfull PM Bag 11.02′ x 8.66′ x 5.12′$1,180
Louis Vuitton Neverfull MM Bag 12.6′ x 11.42′ x 6.3′$1,260
Louis Vuitton Neverfull GM Bag 15.7′ x 13.0′ x 7.9′$1,340

*

Louis Vuitton Neverfull PM Bag in Epi Leather

Louis Vuitton Neverfull PM Bag in Epi Leather 11.02′ x 8.66′ x 5.12′$1,520
Louis Vuitton Neverfull MM Bag in Epi Leather 12.6′ x 11.42′ x 6.3′$2,050
Louis Vuitton Neverfull GM Bag in Epi Leather15.7′ x 13.0′ x 7.9′

*

Louis Vuitton Palermo Bag

Louis Vuitton Palermo PM 14.6′ x 10.6′ x 6.7′$1,650
Louis Vuitton Palermo GM 17.7′ x 14.2′ x 7.9′$1,960

*

Louis Vuitton Tivoli Bag

Louis Vuitton Tivoli PM14.2′ x 8.3′ x 6.3$1,500
Louis Vuitton Tivoli GM 18.1′ x 11.0′ x 7.9′$1,960

*

Louis Vuitton Totally Bag

Louis Vuitton Totally PM 15.4′ x 9.4′ x 5.5′$1,270
Louis Vuitton Totally MM16.9′ x 11.8′ x 6.7′$1,430

*

Louis Vuitton Artsy / Artsy Empreinte Bag

Louis Vuitton Artsy Bag MM 18.1′ x 12.6′ x 9.4′$1,960
Louis Vuitton Artsy Bag GM 19.7′ x 14.1′ x 9.8′$2,250
Louis Vuitton Artsy Monogram MM Empreinte$3,150

*

Louis Vuitton Hampstead Bag

Louis Vuitton Hampstead PM 11.02′ x 9.45′ x 6.69′$1,500
Louis Vuitton Hampstead MM 13.39 x 11.02 x 6.69′ ( 2014)$1,810

*

Louis Vuitton Westminister Bag

Louis Vuitton Westminster PM 13.4′ x 9.4′ x 5.9′$1,500
Louis Vuitton Westminster GM 17.3′ x 10.6′ x 7.5′$1,650

*

Louis Vuitton Siracusa Bag

Louis Vuitton Siracusa PM Bag 11.8′ x 8.6′ x 5.5′$1,270
Louis Vuitton Siracusa MM Bag 14.9′ x 10.6′ x 6.7′$1,500
Louis Vuitton Siracusa GM Bag 17.7′ x 11.8′ x 8.3′$1,810

*

Louis Vuitton Alma (BB) Bag

Louis Vuitton Alma BB Bag 10′ x 8′ x 4′$1,200
Louis Vuitton Alma PM Bag 13′ x 10′ x 6′$1,500
Louis Vuitton Alma MM Bag14.2′ x 11.0′ x 6.7′$1,350
Louis Vuitton Alma GM Bag 15′ x 11′ x 7.1′$1,960

*

Louis Vuitton Alma BB Bag in Epi Leather

Louis Vuitton Alma BB Bag 10′ x 8′ x 4′$1,590
Louis Vuitton Alma PM Bag 13′ x 10′ x 6′$2,120
Louis Vuitton Alma MM Bag14.2′ x 11.0′ x 6.7′$2,500
Louis Vuitton Alma GM Bag 15′ x 11′ x 7.1′$2,810

*

Louis Vuitton Alma Bag in Monogram Vernis

Louis Vuitton Alma BB Bag 10′ x 8′ x 4′$1,820
Louis Vuitton Alma PM Bag 13′ x 10′ x 6′$2,350
Louis Vuitton Alma MM Bag14.2′ x 11.0′ x 6.7′$2,810
Louis Vuitton Alma GM Bag 15′ x 11′ x 7.1′$3,100

*

Louis Vuitton Noe Bag

Louis Vuitton Petit Noé NM Bag 7.1′ x 9.4′ x 10.6′$1,270
Louis Vuitton Noé BB Bag 8.7′ x 9.4′ x 5.9′$1,200
Louis Vuitton Noé Bag13.4′ x 14.2′ x 7.9′$1,440
Louis Vuitton Petit Noé Bag NM in Epi Leather$1,900
Louis Vuitton Noé BB Bag in Epi Leather$1,730
Louis Vuitton Noé Bag in Epi Leather$2,220

*

Louis Vuitton Noe Bag

Louis Vuitton KeepAll 45 17.7′ x 10.6′ x 7.9′$1,350
Louis Vuitton KeepAll 50 19.7′ x 11.4′ x 8.7′$1,370
Louis Vuitton KeepAll 55 21.7′ x 12.2′ x 9.4′$1,390
Louis Vuitton KeepAll 60 23.6′ x 13.0′ x 10.2′$1,410

*

Louis Vuitton Capucines Bag

Louis Vuitton Capucines BB Bag27 x 21 x 9 cm$4,400
Louis Vuitton Capucines MM Bag 36 x 23 x 14 cm$5,600
Louis Vuitton Capucines GM Bag 40 x 27 x 16 cm$6,050

*Bảng giá chỉ cập nhật tiên tiến nhất năm ngoái. ( Đơn vị $USD)