Bảng tài khoản kế toán doanh nghiệp

     
*

Bạn đang xem: Bảng tài khoản kế toán doanh nghiệp

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI


Xem thêm: Kết Quả, Lịch Thi Đấu Vòng 7 Ngoại Hạng Anh 2021, Lịch Thi Đấu Của Man City Ở Ngoại Hạng Anh 2021Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tứ 200 chuẩn chỉnh của Bộ tài chính; Bảng khối hệ thống tài khoản theo thông bốn 200 vận dụng cho phần đa doanh nghiệp; Tải danh mục tài khoản theo thông tư 200 miễn phí ở cuối bài viết nhé.

Nguồn: https://mof.gov.vn/
Như vậy thông tin tài khoản đúng đã như sau:5212 Hàng buôn bán bị trả lại5213 giảm ngay hàng bán- Các bạn muốn xem chi tiết tài khoản nào thì chỉ cần bấm chuột trái vào thông tin tài khoản đó nhé, trong các số đó sẽ có cụ thể quy định về thông tin tài khoản đó như: nguyên lý kết toán; Kết cấu nội dung bên Nợ Có; gợi ý hạch toán một số ít nghiệp vụ vắt thể...- ngôi trường hợp chúng ta muốn thiết lập Bảng khối hệ thống tài khoản theo Thông tứ 200 tệp tin Excel - Word thì hoàn toàn có thể tải về ngơi nghỉ cuối bài viết nhé.
SỐ HIỆU TK
Cấp 1Cấp 2TÊN TÀI KHOẢN
234
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
1113Vàng tiền tệ
112Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng
1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
1123Vàng chi phí tệ
113Tiền đã chuyển
1131Tiền Việt Nam
1132Ngoại tệ
121Chứng khoán tởm doanh
1211Cổ phiếu
1212Trái phiếu
1218Chứng khoán và dụng cụ tài chính khác
128Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
1281Tiền gửi gồm kỳ hạn
1282Trái phiếu
1283Cho vay
1288Các khoản chi tiêu khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
131Phải thu của khách hàng hàng
133Thuế GTGT được khấu trừ
13311332Thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm hóa, dịch vụThuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136Phải thu nội bộ
1361Vốn kinh doanh ở những đơn vị trực thuộc
1362Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
1363Phải thu nội cỗ về ngân sách đi vay mượn đủ đk được vốn hoá
1368Phải thu nội cỗ khác
138Phải thu khác
1381Tài sản thiếu hóng xử lý
1385Phải thu về cp hoá
1388Phải thu khác
141Tạm ứng
151Hàng tải đang đi đường
152Nguyên liệu, đồ liệu
153Công cụ, dụng cụ
1531153215331534Công cụ, dụng cụBao bì luân chuyểnĐồ dùng cho thuêThiết bị, phụ tùng nắm thế
154Chi phí tổn sản xuất, marketing dở dang
155Thành phẩm
15511557Thành phẩm nhập khoThành phẩm bất động sản
156Hàng hóa
1561Giá mua sắm và chọn lựa hóa
1562Chi mức giá thu mua sắm chọn lựa hóa
1567Hàng hóa bất động sản
157Hàng giữ hộ đi bán
158Hàng hoá kho bảo thuế
161Chi sự nghiệp
1611Chi sự nghiệp năm trước
1612Chi sự nghiệp năm nay
171Giao dịch giao thương lại trái phiếu chính phủ
211Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình
2111Nhà cửa, trang bị kiến trúc
2112Máy móc, thiết bị
2113Phương một thể vận tải, truyền dẫn
2114Thiết bị, qui định quản lý
2115Cây lâu năm, súc vật thao tác và mang lại sản phẩm
2118TSCĐ khác
212Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính
21212122TSCĐ hữu hình mướn tài chính.TSCĐ vô hình thuê tài chính.
213Tài sản thắt chặt và cố định vô hình
2131Quyền áp dụng đất
2132Quyền phân phát hành
2133Bản quyền, bởi sáng chế
2134Nhãn hiệu, tên thương mại
2135Chương trình phần mềm
2136Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
2138TSCĐ vô hình dung khác
214Hao mòn gia sản cố định
2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
2143Hao mòn TSCĐ vô hình
2147Hao mòn bđs nhà đất đầu tư
217Bất động sản đầu tư
221Đầu bốn vào doanh nghiệp con
222Đầu tứ vào công ty liên doanh, liên kết
228Đầu tư khác
22812288Đầu tứ góp vốn vào đơn vị khácĐầu tứ khác
229Dựphòng tổn thất tài sản
2291229222932294Dự phòng giảm ngay chứng khoán ghê doanhDự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị chức năng khácDự phòng yêu cầu thu khó khăn đòiDự phòng giảm giá hàng tồn kho
241Xây dựng cơ phiên bản dở dang
2411Mua sắm TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản
2413Sửa chữa mập TSCĐ
242Chi tổn phí trả trước
243Tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại
244Cầm cố, ráng chấp, cam kết quỹ, ký cược
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
331Phải trả cho tất cả những người bán
333Thuế và các khoản buộc phải nộp bên nước
3331Thuế giá chỉ trị tăng thêm phải nộp
33311Thuế GTGT đầu ra
33312Thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu
3332Thuế tiêu thụ sệt biệt
3333Thuế xuất, nhập khẩu
3334Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
3335Thuế các khoản thu nhập cá nhân
3336Thuế tài nguyên
3337Thuế nhà đất, tiền mướn đất
33383338133382Thuế bảo đảm môi trường và các loại thuế khácThuế bảo vệ môi trườngCác các loại thuế khác
3339Phí, lệ tổn phí và các khoản đề nghị nộp khác
334Phải trả fan lao động
3341Phải trả công nhân viên
3348Phải trả fan lao rượu cồn khác
335Chi phí cần trả
336Phải trả nội bộ
3361336233633368Phải trả nội bộ về vốn tởm doanhPhải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giáPhải trả nội cỗ về túi tiền đi vay đủ đk được vốn hoáPhải trả nội bộ khác
337Thanh toán theo quy trình tiến độ kế hoạch phù hợp đồng xây dựng
338Phải trả, cần nộp khác
3381Tài sản thừa hóng giải quyết
3382Kinh phí tổn công đoàn
3383Bảo hiểm làng hội
3384Bảo hiểm y tế
3385Phải trả về cp hoá
3386Bảo hiểm thất nghiệp
3387Doanh thu không thực hiện
3388Phải trả, buộc phải nộp khác
341Vay và nợ mướn tài chính
34113412Các khoản đi vayNợ mướn tài chính
343Trái phiếu phát hành
34313431134312343133432Trái phiếu thườngMệnh giáChiết khấu trái phiếuPhụ trội trái phiếuTrái phiếu gửi đổi
344Nhận cam kết quỹ, cam kết cược
347Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại nên trả
352Dự phòng đề xuất trả
3521352235233524Dự phòng bảo hành sản phẩm mặt hàng hóaDự phòng bh công trình xây dựngDự phòng tái tổ chức cơ cấu doanh nghiệpDự phòng buộc phải trả khác
353Quỹ tán thưởng phúc lợi
3531Quỹ khen thưởng
3532Quỹ phúc lợi
3533Quỹ phúc lợi đã tạo ra TSCĐ
3534Quỹ thưởng ban thống trị điều hành công ty
356Quỹ phát triển khoa học cùng công nghệ
3561Quỹ cải tiến và phát triển khoa học với công nghệ
3562Quỹ cách tân và phát triển khoa học và technology đã có mặt TSCĐ
357Quỹ ổn định giá
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
411Vốn chi tiêu của chủ sở hữu
41114111141112Vốn góp của công ty sở hữuCổ phiếu phổ thông gồm quyền biểu quyếtCổ phiếu ưu đãi
4112Thặng dư vốn cổ phần
4113Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4118Vốn khác
412Chênh lệch review lại tài sản
413Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái
4131Chênh lệch tỷ giá chỉ do đánh giá lại các khoản mục chi phí tệ có gốc nước ngoài tệ
4132Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái trong quy trình tiến độ trước hoạt động
414Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển
417Quỹ cung cấp sắp xếp doanh nghiệp
418Các quỹ khác thuộc vốn nhà sở hữu
419Cổ phiếu quỹ
421Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4211Lợi nhuận sau thuế chưa triển lẵm năm trước
4212Lợi nhuận sau thuế chưa triển lẵm năm nay
441Nguồn vốn chi tiêu xây dựng cơ bản
461Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp
4611Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm trước
4612Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm nay
466Nguồn ghê phí đã tạo nên TSCĐ
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
511Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ
5111Doanh thu bán sản phẩm hóa
5112Doanh thu bán các thành phẩm
51135114Doanh thu cung ứng dịch vụDoanh thu trợ cấp, trợ giá
5117Doanh thu sale bất đụng sản đầu tư
5118Doanh thu khác
515Doanh thu vận động tài chính
521Các khoản giảm trừ doanh thu
5211Chiết khấu thương mại
5212Hàng cung cấp bị trả lại
5213Giảm giá hàng bán
LOẠI TÀI KHOẢN đưa ra PHÍ SẢN XUẤT, kinh DOANH
611Mua hàng
6111Mua nguyên liệu, đồ dùng liệu
6112Mua mặt hàng hóa
621Chi giá thành nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
622Chi phí nhân công trực tiếp
623Chi phí áp dụng máy thi công
6231Chi giá tiền nhân công
6232Chi giá tiền nguyên, đồ dùng liệu
6233Chi phí nguyên tắc sản xuất
6234Chi phí tổn khấu hao máy thi công
6237Chi phí dịch vụ mua ngoài
6238Chi phí bởi tiền khác
627Chi phí cung ứng chung
6271Chi phí nhân viên phân xưởng
6272Chi tầm giá nguyên, vật dụng liệu
6273Chi phí pháp luật sản xuất
6274Chi phí khấu hao TSCĐ
6277Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài
6278Chi phí bởi tiền khác
631Giá thành sản xuất
632Giá vốn sản phẩm bán
635Chi phí tài chính
641Chi phí buôn bán hàng
6411Chi phí nhân viên
6412Chi tầm giá nguyên vật dụng liệu, bao bì
6413Chi giá thành dụng cụ, thứ dùng
6414Chi phí khấu hao TSCĐ
6415Chi tầm giá bảo hành
6417Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài
6418Chi phí bởi tiền khác
642Chi phí cai quản doanh nghiệp
6421Chi phí nhân viên cấp dưới quản lý
6422Chi phí vật liệu quản lý
6423Chi phí vật dụng văn phòng
6424Chi giá thành khấu hao TSCĐ
6425Thuế, mức giá và lệ phí
6426Chi mức giá dự phòng
6427Chi phí dịch vụ mua ngoài
6428Chi phí bởi tiền khác
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
711Thu nhập khác
LOẠI TÀI KHOẢN chi PHÍ KHÁC
811Chi phí khác
821Chi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
8211Chi mức giá thuế TNDN hiện tại hành
8212Chi phí thuế TNDN hoãn lại
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ gớm DOANH
911Xác định kết quả kinh doanh

-----------------------------------------------------------------------------------