Cách dùng giới từ on

     

Giới tự IN ON AT được sử dụng rất phổ cập trong anh văn giao tiếp và văn phạm tiếng anh với gây khá nhiều nhầm lẫn cho tất cả những người sử dụng. 


Trong bài viết này chúng ta cùng tìm kiếm hiểu chi tiết cách dùng "IN, ON, AT" để chúng ta không còn bồn chồn khi sử dụng các giới từ "in, on, at" này.

Bạn đang xem: Cách dùng giới từ on


1. Cách dùng giới từ IN, ON, AT nhằm chỉ thời gian

Sử dụng "In": vào … (khoảng thời gian dài)

- Ta đặt "in" trước những từ chỉ thời gian dài như: năm, tháng, tuần, mùa, …

in 1993 (vào năm 1983)in 1980s (vào những năm của thập niên 80)in February (vào mon hai)in this week (trong tuần này)in Summer (vào mùa hè)

*
cách dùng giới tự IN ON AT trong giờ anh

Sử dụng "On": vào … (ngày vào tuần)

- Ta đặt "on" trước hầu như từ chỉ số đông ngày vào tuần, hoặc một lúc nào đó.

on Sunday (vào ngày chủ nhật)on Monday (vào ngày lắp thêm bảy)on this occasion (nhân cơ hội này)on this opportunity (nhân thời cơ này)

Sử dụng "At" : vào mức … (giờ, khoảnh khắc)

- Ta để "at" trước tự chỉ mốc thời gian rất ngắn cụ thể như giờ đồng hồ giấc trong ngày.

at 2 o’clock (vào thời điểm 2 giờ)at that moment (vào dịp đó)at that time (vào lúc đó)at dawn (bình minh)at present (hiện tại)

2. Phương pháp dùng giới từ IN, ON, AT nhằm chỉ khu vực chốn

Sử dụng "in": ngơi nghỉ … (trong một nơi nào đó)

- Ta để "in" trước từ bỏ chỉ khoanh vùng địa lý rộng lớn lớn, hoặc từ bỏ chỉ vị trí lọt lòng, nghỉ ngơi trong lòng một cái gì đó.

in the bed (ở trên giường)in a box (ở trong một cái hộp)in this house (ở trong nơi ở này)in the street (ở trên đường phố)in new york (ở New York)in Vietnam (ở Việt Nam)in Asia (ở châu Á)

Sử dụng "on": nghỉ ngơi … (trên mặt một cái gì đó)

- Ta đặt "on" trước trường đoản cú chỉ dụng cụ để chỉ địa chỉ tiếp xúc cùng bề mặt phẳng của đồ vật đó.

on this table (ở trên cái bàn này)on this surface (ở trên mặt phẳng này)on this box (ở trên chiếc hộp này)

Sử dụng "at": sống … (nơi nào kia không ráng thể)

- Ta đặt "at" trước trường đoản cú chỉ xứ sở để chỉ địa chỉ một phương pháp chung chung.

at school (ở trường)at the office (ở văn phòng)at trang chủ (ở nhà)at work (ở vị trí làm việc)

3. Bài xích tập thực hiện IN ON AT

Bài tập 1: Hoàn thành các câu sau với in, on, at.

Xem thêm: Mua Áo Phao Trẻ Em Vnxk - Áo Phao Trẻ Em Siêu Nhẹ Hàng Đại (35Kg

1. Mary wants to lớn live & work.........New York.2. My mother is working.........the farm.3. I am standing.........the crossroad. I don’t know whether lớn turn left, turn right or go straight on.4. .........university, he was an excellent student.5. My grandparents live.........456 Mountain Street.........Australia.6. There is a funny cartoon.........TV now.7. At present, I am.........home while my friends are.........school.8. Everyone, open your book.........page 123 & we start the lesson.

Bài tập 2: Hoàn thành các câu sau cùng với in, on, at.

This is Jenny’s room. It is very nice & clean. She often spends a lot of time (1).........her bedroom but now she is not (2).........home. (3).........this room, she puts her bed (4).........the left, the sofa (5).........the right & the yellow carpet (6).........the center. She studies (7).........her table, between the bed và the sofa. (8).........this table, there is a máy tính and a phone. She stores her study materials (9).........the máy vi tính but she also uses it to lớn watch films and listen to lớn music. (10).........the wall, she hangs a clock, a picture và a shelf. It looks so great!

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau cùng với giới tự in, on, at.

1. I was born June 16th. I was born.........1949. I am a . I work.........a big hospital. I go to work.........5:00 a.m. 

2. Hi, I am an . I go lớn work.........the morning. I start work 11:00 a.m. I was born.........April 10th. 

3. Howdy! I was born.........July 2nd, 1978. I am a . I work.........the farm everyday. I milk the cows.........the morning. I milk the cows.........6:00 a.m.

4. Hey, I am a . I was born.........August 1st. I was born.........1991. I go khổng lồ practice.........7:00 a.m.

5. I was born.........1992. I go lớn work.........night. I go khổng lồ work 10:00 p.m. I work at night because I lượt thích to take pictures of the stars. I am a 

Đáp án:

Bài tập 1:

1. In 2. On 3. At 4. At. 5. At - in 6. On 7. At - in 8. On

Bài tập 2:

1. In 2. at 3. In 4. On 5. On 6. In 7. At 8. On 9. In 10. On

Bài tập 3:

1. In - in - at 2. In - on 3. On - on - in - at 4. On - in - at 5. In - at


Hy vọng với phần phía dẫn chi tiết cách sử dụng In On At ở trên chúng ta đã làm rõ cách sử dụng 3 giới từ phổ biến này. đầy đủ góp ý với thắc mắc các em hãy giữ lại nhận xét dưới nội dung bài viết để 

*
 ghi nhận với hỗ trợ, chúc các em học tập tốt.