Chuẩn kiến thức kĩ năng tiểu học

     

Thông tư 22 về đánh giá học sinh tè học là Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định review học sinh tiểu học, được ban hành kèm theo thông bốn số 30/2014/TT-BGDĐT của bộ trưởng cỗ Giáo Dục


Thông tứ 22/2016TT-BGDĐT về review học sinh tiểu học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc—————

Số: 22/2016/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG TƯSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 mon 4 năm 2012 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về công cụ chức năng, trọng trách và nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và Đào tạo;Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Tiểu học,Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư sửa thay đổi và bổ sung cập nhật một số điều của Quy định nhận xét học sinh tiểu học phát hành kèm theo Thông bốn số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 mon 8 năm 2014 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.

Bạn đang xem: Chuẩn kiến thức kĩ năng tiểu học

Điều 1. Sửa đổi và bổ sung cập nhật một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học phát hành kèm theo Thông tứ số 30/2014/TT – BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo1. Sửa đổi và bổ sung tên Điều 4 với khoản 1và khoản 3 Điều 4 như sau:a) Sửa thay đổi và bổ sung cập nhật tên Điều 4 của Thông tứ 22 về review học sinh tiểu học như sau:Điều 4. Yêu cầu đánh giáb) Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 1 và khoản 3 Điều 4 như sau:1. Đánh giá bởi sự văn minh của học viên và coi trọng vấn đề động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong học tập tập và rèn luyện của học tập sinh. Giúp học viên phát huy những nhất khả năng; đảm bảo kịp thời, công bình và khách quan.”3. Đánh giá liên tiếp bằng dấn xét, đánh giá định kì bởi điểm số kết phù hợp với nhận xét, mặt khác kết hợp đánh giá của giáo viên, học tập sinh, cha mẹ học sinh. Và trong đó đánh giá của thầy giáo là đặc trưng nhất.2. Sửa thay đổi và bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:a) Năng lực: trường đoản cú phục vụ, trường đoản cú quản; hòa hợp tác; trường đoản cú học, giải quyết vấn đề;b) Phẩm chất: siêng học, chăm làm; từ bỏ tin, trách nhiệm; trung thực, kỉ nguyên lý và đoàn kết, yêu thương.3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:Điều 6. Đánh giá chỉ thường xuyên1. Đánh giá tiếp tục là review trong quy trình học tập với rèn luyện về con kiến thức, kĩ năng, thái độ. Và một số bộc lộ năng lực cùng phẩm hóa học của học sinh, được tiến hành theo tiến trình nội dung của các môn học, tương tự như các vận động giáo dục. Đánh giá thường xuyên đưa thông tin phản hồi cho giáo viên, học sinh nhằm hỗ trợ, kiểm soát và điều chỉnh kịp thời, nhằmthúc đẩy sự tân tiến của học viên theo phương châm giáo dục đái học.2. Đánh giá thường xuyên về học tập:a) thầy giáo dùng tiếng nói chỉ ra cho học sinh biết được địa điểm đúng, không đúng và phương pháp sửa chữa. Viết thừa nhận xét vào vở hay thành phầm học tập của học viên khi cần thiết và bao gồm biện pháp rõ ràng giúp đỡ kịp thời;b) học viên tự dìm xét, tham gia dấn xét sản phẩm học tập của bạn. Và nhóm chúng ta trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ học tập tập nhằm học, làm giỏi hơn;c) Khuyến khích phụ huynh học sinh bàn bạc với cô giáo về những nhận xét và review học sinh bằng các hình thức phù hợp, phối hợp với giáo viên động viên và giúp đỡ học sinh học tập, rèn luyện.3. Đánh giá liên tiếp về năng lực và phẩm chất:a) Giáo viên căn cứ vào các bộc lộ về thừa nhận thức, kỹ năng và thể hiện thái độ của học viên ở từng năng lực, phẩm chất để dìm xét, đồng thời có biện pháp giúp sức kịp thời;b) học viên được tự dìm xét với được tham gia nhấn xét chúng ta và nhóm các bạn về những biểu hiện của từng năng lực, phẩm hóa học để trả thiện bạn dạng thân;c) Khuyến khích bố mẹ học sinh thương lượng và phối hợp với giáo viên cồn viên, trợ giúp học sinh rèn luyện và phát triển năng lượng và phẩm chất.”4. Sửa đổi và bổ sung Điều 10 theo Thông tứ 22 về reviews học sinh đái học  như sau:Điều 10. Đánh giá định kì1. Đánh giá định kì là tiến công giá kết quả giáo dục của học viên sau một tiến trình học tập cùng rèn luyện, nhằm khẳng định mức độ xong nhiệm vụ tiếp thu kiến thức của học sinh so với chuẩn kiến thức và kỹ năng được hình thức trong chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông cấp cho tiểu học và sự hình thành, phát triển năng lượng và phẩm chất học sinh.
*
2. Đánh giá chỉ định kì về học tậpa) Vào giữa học kì I, cuối học tập kì I, giữa học kì II và thời điểm cuối năm học, giáo viên căn cứ vào thừa trình reviews thường xuyên và chuẩn chỉnh kiến thức và kỹ năng để review học sinh đối với từng môn học, chuyển động giáo dục theo các mức sau:Hoàn thành tốt: thực hiện giỏi các yêu mong học tập của môn học hay vận động giáo dục;Hoàn thành: triển khai được những yêu cầu học tập của môn học tập hay hoạt động giáo dục;Chưa hoàn thành: chưa thực hiện được một trong những yêu cầu học tập của môn học hay chuyển động giáo dục;b) vào cuối học kì I và cuối năm học, so với các môn học: giờ Việt, Toán, nước ngoài ngữ, Khoa học, lịch sử dân tộc và Địa lí, Tin học, Tiếng dân tộc bản địa có bài kiểm tra định kì;Đối với lớp 4, lớp 5, bao gồm thêm bài bác kiểm tra định kì môn giờ đồng hồ Việt, Toán vào thân học kì I với giữa học kì II;c) Đề kiểm tra định kì tương xứng chuẩn con kiến thức, cũng như kĩ năng và triết lý phát triển năng lực, tất cả các thắc mắc và bài xích tập được thiết kế theo phong cách theo những mức như sau:Mức 1: nhận ra và kể lại được kiến thức, khả năng đã học;Mức 2: hiểu kiến thức, tài năng đã học, trình bày và giải thích được kiến thức và kỹ năng theo bí quyết hiểu của cá nhân;Mức 3: biết vận dụng kiến thức và kỹ năng và tài năng đã học để giải quyết những vụ việc quen thuộc, tương tự như trong học tập, cuộc sống;Mức 4: vận dụng các kiến thức và năng lực đã học để giải quyết và xử lý vấn đề new hoặc đưa ra hồ hết phản hồi hợp lí trong học tập tập, cuộc sống đời thường một bí quyết linh hoạt;d) bài bác kiểm tra được gia sư sửa lỗi, cùng nhận xét, mang đến điểm theo thang 10 điểm, cấm đoán điểm 0 và cấm đoán điểm thập phân cùng được trả lại mang đến học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kì không được dùng để so sánh học viên này với học viên khác. Nếu tác dụng bài kiểm tra cuối học kì I và cuối năm học phi lý so với reviews thường xuyên, giáo viên có thể đề xuất với công ty trường có thể cho học sinh làm bài xích kiểm tra không giống để reviews đúng tác dụng học tập của học sinh.3. Đánh giá định kì về năng lực và phẩm chấtVào thân học kì I, cuối học kì I, thân học kì II, cuối năm học, giáo viên nhà nhiệm căn cứ vào các biểu lộ liên quan mang đến nhận thức, kỹ năng và thể hiện thái độ trong vượt trình review thường xuyên về sự hình thành, cải cách và phát triển từng năng lực, phẩm chất của mỗi học sinh, tổng hòa hợp theo những mức sau:Tốt: đáp ứng nhu cầu tốt yêu ước giáo dục, biểu lộ rõ, thường xuyên xuyên;Đạt: thỏa mãn nhu cầu được yêu ước giáo dục, biểu hiện nhưng chưa thường xuyên;Cần rứa gắng: chưa thỏa mãn nhu cầu được rất đầy đủ yêu cầu giáo dục và biểu lộ chưa rõ.”5. Sửa thay đổi và bổ sung cập nhật Điều 12 theo Thông bốn 22 về reviews học sinh tiểu học như sau:Điều 12. Đánh giá học sinh khuyết tật, học viên học ở các lớp học tập linh hoạtĐánh giá học viên khuyết tật và học viên học ở những lớp học linh hoạt nhằm bảo vệ quyền được âu yếm và giáo dục.1. Học viên khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục và đào tạo hoà nhập được reviews như đối với học sinh không khuyết tật có kiểm soát và điều chỉnh yêu cầu hay theo yêu ước của kế hoạch giáo dục đào tạo cá nhân.2. Học sinh khuyết tật học theo phương thức giáo dục chuyên biệt được review theo quy định dành cho giáo dục siêng biệt tốt theo yêu mong của kế hoạch giáo dục đào tạo cá nhân.3. Đối với học viên học ở các lớp học linh hoạt: giáo viên địa thế căn cứ vào nhấn xét và review thường chiếu thẳng qua các buổi học tại lớp học linh hoạt và tác dụng đánh giá định kì môn Toán cùng môn giờ đồng hồ Việt được triển khai theo vẻ ngoài tại Điều 10 của phép tắc này.6. Sửa đổi, bổ sung cập nhật tên Điều 13 với Điều 13 như sau:a) Sửa đổi, và bổ sung tên Điều 13 như sau:Điều 13. Hồ nước sơ nhận xét và tổng hợp kết quả đánh giá”b) Sửa đổi, và bổ sung Điều 13 của Thông tư 22 về reviews học sinh đái học như sau:“Điều 13. Hồ nước sơ đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá1. Hồ sơ reviews gồm học tập bạ, Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục và đào tạo của lớp.2. Thân học kì, cuối học tập kì, thầy giáo ghi công dụng đánh giá giáo dục và đào tạo của học viên vào Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục và đào tạo của lớp. Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá bán giáo dục những lớp được lưu giữ giữ tận nơi trường theo quy định.3. Thời điểm cuối năm học, giáo viên công ty nhiệm ghi kết quả đánh giá giáo dục đào tạo của học viên vào học tập bạ học tập sinh. Học tập bạ được nhà trường lưu lại trong xuyên suốt thời gian học sinh học trên trường và được giao cho học viên khi hoàn thành chương trình tiểu học hoặc đi học trường khác.”7. Sửa đổi và bổ sung khoản 1 Điều 14 như sau:1. Xét hoàn thành chương trình lớp học:a) học sinh được xác nhận xong xuôi chương trình lớp học yêu cầu đạt đủ các điều kiện sau:Đánh giá chỉ định kì về học tập thời điểm cuối năm học từng môn học tập và hoạt động giáo dục: xong xuôi tốt xuất xắc Hoàn thành;Đánh giá chỉ định kì về từng năng lực, phẩm chất thời điểm cuối năm học: xuất sắc hoặc Đạt;Bài đánh giá định kì cuối năm học của những môn học được điểm 5 trở lên;b) Đối với học sinh chưa được xác nhận dứt chương trình lớp học,thì thầy giáo lập kế hoạch, phía dẫn, giúp sức và tấn công giá bổ sung cập nhật để xét dứt chương trình lớp học;c) Đối với học sinh đã được lí giải và giúp sức mà vẫn chưa đủ điều kiện kết thúc chương trình lớp học, tùy thuộc vào mức độ chưa chấm dứt ở những môn học, chuyển động giáo dục, cũng như mức độ hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất, giáo viên lập danh sách báo cáo hiệu trưởng coi xét, ra quyết định việc lên lớp hoặc ngơi nghỉ lại lớp.8. Sửa thay đổi và bổ sung cập nhật Điều 15 của Thông bốn 22 về đánh giá học sinh đái học như sau:Điều 15. Nghiệm thu sát hoạch và bàn giao quality giáo dục học tập sinh1. Sát hoạch và bàn giao quality giáo dục học viên nhằm bảo đảm an toàn tính một cách khách quan và trách nhiệm của cô giáo về kết quả đánh giá bán học sinh. Đồng thời, giúp cô giáo nhận học sinh vào năm học tiếp theo sau có đủ thông tin quan trọng để bài bản và có phương án giáo dục hiệu quả.2. Hiệu trưởng chỉ huy nghiệm thu với bàn giao unique giáo dục học sinh:a) Đối với học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3 cùng lớp 4: giáo viên chủ nhiệm thương lượng với cô giáo sẽ nhận học viên vào năm học tiếp theo sau về mọi nét trông rất nổi bật hay giảm bớt của học viên và bàn giao hồ sơ nhận xét học sinh theo điều khoản tại khoản 1 Điều 13 của mức sử dụng này;b) Đối với học viên lớp 5: tổ trình độ ra đề soát sổ định kì thời điểm cuối năm học cho tất cả khối; tổ chức triển khai coi và chấm bài xích kiểm tra tất cả sự gia nhập của gia sư trường trung học cửa hàng trên thuộc địa bàn. Giáo viên chủ nhiệm triển khai xong hồ sơ đánh giá học sinh, chuyển giao cho công ty trường.3. Trưởng phòng giáo dục đào tạo và đào tạo chỉ đạo các công ty trường bên trên cùng địa phận tổ chức nghiệm thu sát hoạch và bàn giao quality giáo dục học tập sinh ngừng chương trình tiểu học lên lớp 6 tương xứng với điều kiện của những nhà trường cùng địa phương.9. Sửa thay đổi và bổ sung cập nhật Điều 16 như sau:Điều 16. Khen thưởng1. Hiệu trưởng tặng giấy khen mang lại học sinh:a) Khen thưởng thời điểm cuối năm học:Học sinh dứt xuất sắc những nội dung học tập tập cùng rèn luyện: hiệu quả đánh giá các môn học tập đạt ngừng tốt, các năng lượng và phẩm chất đạt Tốt, bài bác kiểm tra định kì thời điểm cuối năm học những môn học tập đạt 9 điểm trở lên;Học sinh gồm thành tích vượt trội hoặc văn minh vượt bậc về ít nhất một môn học tập hoặc tối thiểu một năng lượng và phẩm chất được giáo viên reviews và bè bạn lớp công nhận;b) Khen thưởng bỗng nhiên xuất: học sinh có thành tích tự dưng xuất những năm học.2. Học sinh có thành tích đặc biệt quan trọng được đơn vị trường xem xét, ý kiến đề xuất cấp bên trên khen thưởng.10. Sửa đổi và bổ sung cập nhật Điều 17 của Thông bốn 22 về reviews học sinh tiểu học như sau:Điều 17. Trọng trách của sở giáo dục và đào tạo và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo1. Người đứng đầu sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện và giảng dạy chịu trách nhiệm:a) lãnh đạo trưởng phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện tổ chức thực hiện reviews học sinh tiểu học tập trên địa bàn, report kết quả tiến hành về Bộ giáo dục và Đào tạo;b) gợi ý việc áp dụng Học bạ của học tập sinh.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Blackberry Passport Pháp Xịn 100%, Cách Kiểm Tra Blackberry Passport

*
2. Trưởng phòng giáo dục đào tạo và đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng tổ chức triển khai đánh giá, nghiệm thu sát hoạch và bàn giao quality giáo dục học sinh tiểu học trên địa bàn. Và báo cáo kết quả triển khai về sở giáo dục và đào tạo và đào tạo.3. Người có quyền lực cao sở giáo dục đào tạo và đào tạo, trưởng phòng giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy chịu trọng trách theo dõi, soát sổ và xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nay Thông tứ này tại địa phương.11. Sửa đổi và bổ sung Điều 18 như sau:Điều 18. Nhiệm vụ của hiệu trưởng1. Chịu trách nhiệm lãnh đạo tổ chức và tuyên truyền thực hiện đánh giá học sinh theo mức sử dụng tại Thông bốn 22 về nhận xét học sinh tè học này. Nhằm mục tiêu ảm bảo unique đánh giá, report kết quả triển khai về phòng giáo dục và đào tạo.2. Tôn kính quyền tự nhà của giáo viên trong việc triển khai quy định đánh giá học sinh.3. Lãnh đạo việc ra đề kiểm tra định kì;xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng và trợ giúp học sinh;nghiệm thu, bàn giao unique giáo dục học tập sinh. Xác thực kết quả reviews học sinh cuối năm học cùng xét lên lớp; quản lí hồ nước sơ review học sinh.4. Giải trình, xử lý thắc mắc và đề xuất về đánh giá học sinh vào phạm vi và quyền hạn của hiệu trưởng.12. Sửa thay đổi và bổ sung cập nhật Điều 19 như sau:Điều 19. Nhiệm vụ của giáo viên1. Giáo viên nhà nhiệm:a) phụ trách chính vào việc review học sinh, công dụng giáo dục học sinh trong lớp và kết thúc hồ sơ reviews học sinh theo quy định; nghiệm thu, bàn giao quality giáo dục học sinh;b) thông báo riêng cho cha mẹ học sinh về kết quả đánh giá quá trình học tập cùng rèn luyện của mỗi học tập sinh;c) phía dẫn học sinh tự nhận xét với tham gia dấn xét bạn và nhóm bạn. Tuyên truyền cho bố mẹ học sinh về nội dung và phương pháp đánh giá chỉ theo mức sử dụng tại Thông tư 22 về nhận xét học sinh đái học. Phối kết hợp và hướng dẫn cha mẹ học sinh thâm nhập vào quy trình đánh giá.2. Giáo viên không làm công tác chủ nhiệm:a) chịu đựng trách nhiệm reviews quá trình học tập tập cùng rèn luyện và kết quả học tập của học sinh so với môn học, thuộc với chuyển động giáo dục theo quy định;b) Phối phù hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cùng lớp, bố mẹ học sinh thực hiện việc đánh giá học sinh. Ngừng hồ sơ review học sinh với nghiệm thu quality giáo dục học sinh;c) phía dẫn học sinh tự nhận xét, tham gia nhấn xét bạn, nhóm bạn.3. Giáo viên theo dõi sự văn minh của học sinh, biên chép những lưu ý với học viên có văn bản chưa ngừng hoặc có công dụng vượt trội. Trong trường hợp buộc phải thiết, thì giáo viên thông báo riêng cho cha mẹ học sinh về kết quả đánh giá chỉ của mỗi học sinh.”13. Sửa thay đổi và bổ sung cập nhật Điều trăng tròn như sau:Điều 20. Quyền và trọng trách của học tập sinh1. Được nêu ý kiến và nhận sự hướng dẫn và lý giải của giáo viên, hiệu trưởng về hiệu quả đánh giá.2. Tự dấn xét và tham gia nhấn xét các bạn hay đội bạn theo hướng dẫn của giáo viên.”Điều 2. Bãi bỏ và thay đổi từ ngữ1. Huỷ bỏ khoản 3 Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 11.2. Thay đổi cụm tự “đánh giá” thành “nhận xét” tại khoản 2 Điều 3.Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiệnChánh Văn phòng, và Vụ trưởng Vụ giáo dục đào tạo Tiểu học, cục trưởng cục Khảo thí và Kiểm định quality giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có tương quan thuộc Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo. Giám đốc những sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện và giảng dạy chịu nhiệm vụ thi hành Thông tư 22 về reviews học sinh tè họcĐiều 4. hiệu lực thực thi thi hànhThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2016. BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ