Danh mục chứng từ kế toán theo thông tư 200

     

Các mẫu mã biểu khi làm và hoàn thành hồ sơ, hội chứng từ, report tài chính.

Bạn đang xem: Danh mục chứng từ kế toán theo thông tư 200

Toàn bộ mẫu biểu ban hành theo thông bốn 200 đang được mái ấm gia đình kế toán chia sẻ trong bài viết dưới đây.

*

Danh mục mẫu mã biểu hội chứng từ kế toán theo thông bốn 200

TT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU
  I. Lao động tiền lương
1 Bảng chấm công 01a-LĐTL
2 Bảng chấm công làm cho thêm giờ 01b-LĐTL
3 Bảng thanh toán tiền lương 02-LĐTL
4 Bảng thanh toán giao dịch tiền thưởng 03-LĐTL
5 Giấy đi đường học xuất nhập khẩu chỗ nào tốt 04-LĐTL
6 Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc quá trình hoàn thành 05-LĐTL
7 Bảng thanh toán giao dịch tiền làm cho thêm giờ 06-LĐTL
8 Bảng giao dịch tiền mướn ngoài 07-LĐTL
9 Hợp đồng giao khoán tin học công sở excel 08-LĐTL
10 Biên bạn dạng thanh lý (nghiệm thu) vừa lòng đồng giao khoán 09-LĐTL
11 Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL
12 Bảng phân chia tiền lương và bảo hiểm xã hội 11-LĐTL
   

II. Hàng tồn kho

1 Phiếu nhập kho 01-VT
2 Phiếu xuất kho 02-VT
3 Biên bản kiểm nghiệm đồ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 03-VT
4 Phiếu báo thứ tư còn lại cuối kỳ 04-VT
5 Biên phiên bản kiểm kê trang bị tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá 05-VT
6 Bảng kê thiết lập hàng 06-VT
7 Bảng phân bổ nguyên liệu, đồ gia dụng liệu, công cụ, dụng cụ 07-VT
   

III.

Xem thêm: Mua Điện Thoại Trả Góp Trả Trước 0 Đồng, 0Đ Trả Trước

Chào bán hàng
1 Bảng giao dịch hàng đại lý, ký gửi 01-BH
2 Thẻ quầy hàng 02-BH
   

IV. Tiền tệ

1 Phiếu thu 01-TT
2 Phiếu đưa ra ủy nhiệm đưa ra acb 02-TT
3 Giấy kiến nghị tạm ứng 03-TT
4 Giấy giao dịch tiền trợ thì ứng 04-TT
5 Giấy đề xuất thanh toán 05-TT
6 Biên lai thu tiền 06-TT
7 Bảng kê xoàn tiền tệ 07-TT
8 Bảng kiểm kê quỹ (dùng mang đến VND) 08a-TT
9 Bảng kiểm kê quỹ (dùng mang lại ngoại tệ, kim cương tiền tệ) 08b-TT
10 Bảng kê đưa ra tiền 09-TT
 

V. Gia tài cố định

1 Biên bản giao nhấn TSCĐ fca là gì 01-TSCĐ
2 Biên bạn dạng thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ
3 Biên bạn dạng bàn giao TSCĐ thay thế lớn trả thành 03-TSCĐ
4 Biên phiên bản đánh giá lại TSCĐ 04-TSCĐ
5 Biên phiên bản kiểm kê TSCĐ 05-TSCĐ
6 Bảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ
Trên phía trên là toàn thể biểu mẫu triệu chứng từ kế toán tài chính theo thông tư 200 để bạn đọc tham khảo. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc