Danh sách thiên hoàng nhật bản

     

Danh sách Thiên hoàng Nhật Bản

Thế phả

                    THIÊN HOÀNG TRUYỀN THUYẾT(le) Izanagi                                   ♀ Izanami                                                                                       ♀ Amaterasu   Takamimusuhi   Ōyamatsumi   Watatsumi   Susanoo                                                 Amenooshihomimi   ♀ Yorozuhatahime                                                                                   Ninigi       ♀ Konohana Sakuyahime                                                                                             Hohodemi (a.k.a.

Bạn đang xem: Danh sách thiên hoàng nhật bản

Hoori)   ♀ Toyotamabime                     ♀ Mizokui                                         son or 6th-generation descendant                       Ugayafukiaezu     ♀ Tamayoribime   Ōkuninushia.k.a. Ōnamuchia.k.a.

Xem thêm: Chuyên Sỉ Quả Óc Chó Giá Sỉ, Hạt Óc Chó Giá Bao Nhiêu 1Kg

Ōmononushi   ♀ Seyadatarahime                                                                                                                                               THIÊN HOÀNG NHẬT BẢN
                            Kamuyamatoiwarebiko711-585 TCNThần Vũ Thiên Hoàng660–585 TCN(1)           ♀ Isukeyorihime                                                                           Tuy Tĩnh Thiên Hoàng581–549 TCN(2)                                                               An Ninh Thiên Hoàng549–511 TCN(3)                                                               Ý Đức Thiên Hoàng510–476 TCN(4)                                                               Hiếu Chiêu Thiên Hoàng475–393 TCN(5)                                                               Hiếu An Thiên Hoàng392–291 TCN(6)                                                               Hiếu Linh Thiên Hoàng290–215 TCN(7)                                               Igashikome           Hiếu Nguyên Thiên Hoàng214–158 TCN(8)                                   Hikofutsuoshi no Makoto                                                                                                                       Khai Hóa Thiên Hoàng157–98 TCN(9)                                                                               cháu                               Súng Thần Thiên Hoàng97–30 TCN(10)       Hikoimasu   Takenouchi no Sukune                                                                                       Thùy Nhân Thiên Hoàng29 TCN – 70 SCN(11)         Yasaka Iribiko   Yamashiro no Ōtsutsuki Mawaka                                                                                               Cảnh Hành Thiên Hoàng71–130(12)         Yasaka Iribime   Kanime Ikazuchi   Soga no Ishikawa Sukune                                                                                   Futaji Irihime       Yamato Takeru   Ioki Iribiko   Thành Vụ Thiên Hoàng131–191(13)                                                                                                                       Okinaga no Sukune                                                                                         Homuda Mawaka   Trọng Ai192–200(14)                     ♀ Thần Công Thiên Hoàng200–270   Soga no Machi                                                                           Nakatsu Hime                       200-310Ứng Thần Thiên Hoàng270–310(15)                                                                                                   Nhân Đức Thiên Hoàng313–399(16)               Wakanuke no Kimi         Soga no Karako                                                                                               Lý Trung Thiên Hoàng400–405(17)   Phàn thiết yếu Thiên Hoàng406–410(18)   Duẫn Cung Thiên Hoàng411–453(19)   Oshisaka no Hime   Ohohoto no Kimi                                                                                     Ichinobe-no Oshiwa           An Khang Thiên Hoàng453–456(20)   418-479Hoàng Lược Thiên Hoàng456–479(21)   Ohi no Kimi     Soga no Koma                                                                   449-487Hiển Tông Thiên Hoàng484–487(23)   Nhân hiền hậu Thiên Hoàng488–498(24)           Thanh Ninh Thiên Hoàng480–484(22)   Ushi no Kimi                                                                                         489-507Vũ Liệt Thiên Hoàng498–507(25)             Tashiraka           Kế Thể Thiên Hoàng507–531(26)     Soga no Iname                                                                                                   Tachibana   467-539Tuyên Hóa Thiên Hoàng536–539(28)             465-536An rảnh rỗi Thiên Hoàng531–536(27)                                                                                                                                                       Soga no Oanenokimi                                                                                                       Iwa-hime       509-571Khâm Minh Thiên Hoàng539–571(29)   Soga noKitashihime                               Hiro Hime                                                                                                                                                                                                 Unako no Otoshi   538-585Mẫn Đạt Thiên Hoàng572–585(30)   ♀ 554-628Thôi Cổ Thiên Hoàng593–628(33)     Dụng Minh Thiên Hoàng585–587(31)   Anahobe no Hashihito   Sùng Tuấn Thiên Hoàng587–592(32)                                                                                             Oshisako no Oeb. 556   Nukate Himeb. 570           Sakrai     Soga no Umako                                                           Chinu no Okimi             Kibi Hime     Soga no Kuramaro                                                                             593-641Thư Minh Thiên Hoàng629–641(34)         ♀ 594-661Hoàng rất Thiên Hoàng 642–645(35)Tề Minh Thiên Hoàng 654–661(37)     596-654Hiếu Đức Thiên Hoàng645–654(36)     Soga no Murajiko                                                                                   626-671Thiên Trí Thiên Hoàng661–671(38)                 Fujiwara no Fuhito   Soga no Masako                                                                                                       648-672Hoàng Văn Thiên Hoàng671–672(39)       ♀ 645-701Trì Thống Thiên Hoàng686–697(41)   631-686Thiên Vũ Thiên Hoàng672-686(40)                                                                                                         Shiki   ♀ 661-721Nguyên Minh Thiên Hoàng707-715(43)   Kusakabe662–689             Toneri676–735   Fujiwara no Fusasaki                                                                                                 ♀ 680-748Nguyên chủ yếu Thiên Hoàng715–724(44)   683-707Văn Vũ Thiên Hoàng697–707(42)   Fujiwara no Miyako     733-765Thuần Nhân Thiên Hoàng758–764(47)   Fujiwara no Matate                                                                                 701-756Thánh Vũ Thiên Hoàng724-749(45)   Kōmyō       Fujiwara no Uchimaro                                                                             Takano no Niigasad. 790   709-782Quang Nhân Thiên Hoàng770–781(49)   Ikami717–775   ♀ 718-770Hiếu Khiêm Thiên Hoàng 749–758(46)Shōtoku 764–770(48)           Fujiwara no Fuyutsugu                                                                     Yamabe 737-806Kammu781–806(50)       Sakahito754–829                                                                                                                                                                                             Ate 774-824Heizei806–809(51)   Asahara     Kamino 786-842Saga I809–823(52)   Ōtomo 786-840Junna(Sai I)823–833(53)                                                                         Fujiwara no Yoshifusa       Minamoto no Kiyohime   Masara 810-850Ninmyō(Fukakusa I)833–850(54)                                                         Fujiwara no Nagara   Fujiwara no Akirakeiko   Michiyasu 827-858Montoku850–858(55)   Tokiyasu 830-887Kōkō(Komatsu I)884–887(58)                                                         Fujiwara no Mototsune                                                         Fujiwara no Takaiko         Korehito 850-880Seiwa(Mizunoo I)858–876(56)       Sadami 867-931Uda I887–897(59)                                                                                                                                 Fujiwara no Tadasuke                                                                                   Sadaakira 869-949Yōzei I876–884(57)   Fujiwara no Onshi   Atsuhito 885-930Daigo I897–930(60)   Atsumi                                                                           Fujiwara no Morosuke                   Yasuko                                                                                                                                                                         Fujiwara no Anshi   Nariakira 926-967Murakami I946–967(62)     Yutaakira 923-952Suzaku I930–946(61)     Minamoto no Masanobu   Fujiwara no Kaneie                                                                 Fujiwara no Koretada   Fujiwara no Kinsue                                                                                                                                                                                                                                                 Fujiwara no Kaishi   Norihira 950-1011Reizei I967–969(63)   Fujiwara no Chōshi                     Fujiwara no Senshi   Morihira 959-991En’yū I969–984(64)                                                                                   Morohada 968-1008Kazan984–986(65)           Fujiwara no Sanenari   Minamoto no Rinshi   Fujiwara no Michinaga966–1028                                                                                                                                                 Iyasada 976-1017Sanjō I1011–1016(67)       Fujiwara no Kenshi         Fujiwara no Shōshi   Kanehito 980-1011Ichijō I986–1011(66)                                                                                                       Fujiwara no Kinnari                                                               Sadako   Atsunaga 1009-1045Suzaku II1036–1045(69)   Fujiwara no Kishi   Atsuhira 1008-1036Ichijō II1016–1036(68)   Fujiwara no Ishi                                                                                           Fujiwara no Moshi   Takahito 1034-1073Sanjō II1068–1073(71)   Chikahito 1025-1068Reizei II1045–1068(70)           Akiko                                                               Fujiwara no Sanesue                   Sadahito 1053-1129Shirakawa I1073–1087(72)                                                     Fujiwara no Kinzane           Fujiwara no Ishi   Taruhito 1079-1107Horikawa I1087–1107(73)                                                                                                             Fujiwara no Shōshi               Munehito 1103-1156Toba I1107–1123(74)   Tokudaiji Saneyoshi           Fujiwara no Michisue                                                                                                                       Akihito 1119-1164Sutoku1123–1142(75)       Masahito 1127-1192Shirakawa II1155–1158(77)       Fujiwara no Kinmichi             Fujiwara no Kinmichi                                                                                     Norihito 1161-1181Takakura1168–1180(80)           Morihito 1143-1165Nijō1158–1165(78)   Fujiwara Masuko1140–1201   Narihito 1139-1155Konoe1142–1155(76)   Fujiwara no Sanemune                                                                                       Morisada   Tokihito 1178-1185Antoku1180–1185(81)   Takahura 1180-1239Toba II1185–1198(82)   Yorihito 1164-1176Rokujō1165–1168(79)               Saionji Kintsune                                                                                             Yutahito 1212-1234Horikawa II1221–1232(86)       Tamehito 1196-1231Tsuchimikado I1198–1210(83)           Morinari 1197-1242Juntoku1210–1221(84)   Saionji Saneuji                                                                                             Mitsuhito 1231-1242Shijō1232–1242(87)       Kunihito 1220-1272Saga II1242–1246(88)   Saionji Kitsushi     Kanenari 1218-1234Chūkyō1221(85)           Tōin Saneo                                                                                                           Prince Munetaka1242-1274Shogun 1252-66                                                                                                                                                                             Tōin Inshi   Hisahito 1243-1304Fukakusa II1246–1260(89)       Saionji Kimiko   Tsunehito 1249-1305Kameyama I1260–1274(90)       Tōin Kitsushi                                                                                             Prince Koreyasu1264-1326Shogun 1266-89   Hirohito 1265-1317Fushimi I1287–1298(92)       Tōin Sueko     Reishi   Yohito 1267-1324Uda II1274–1287(91)                                                                                                 Tanehito 1288-1336Fushimi II1298–1301(93)   Tomihito 1297-1348Hanazono I1308–1318(95)   Prince Hisaaki1279-1308Shogun 1289-1308   Kuniharo 1285-1308Nijō II1301–1308(94)   Takaharu 1288-1339Daigo II1318–1339(96)                                                                                                 Kazuhito 1313-1348Kōgon I1332–1334   Yutahito 1322-1380Kōmyō I1336–1348   Prince Morikuni1301-1333Shogun 1308-33   Noriyoshi 1328-1368Murakami II1339-1368(97)   Prince Morinaga1308-1335Shogun 1333-34   Prince Narinaga1326-1338/1344Shogun 1334-38                                                                     Okihito 1334-1398Sukō1348–1351   Iyahito 1336-1374Kōgon II1352–1371   Yutanari 1343-1394Chōkei1368–1383(98)   Hironari 1347-1424Kameyama II1383-1392(99)                         Yoshihito shinnō1351–1416   Ohito 1359-1393En’yū II1371–1382   KEY:Northern PretenderLegitimate Emperor                         Sadafusa shinnō1372–1447   Motohito 1377-1433Komatsu II1382-13921392–1412(100)                                   Mihito 1401-1428Shōkō1412–1428(101)                                   Hikohito 1419-1471Hanazono II1428–1464(102)   Fushimi Sadatsune                         Fusahito 1442-1500Tsuchimikado II1464–1500(103)   Fushimi Kunitaka                         Katsuhito 1464-1526Kashiwabara II1500–1526(104)   Fushimi Sadaatsu                         Tomohito 1497-1557Nara II1526–1557(105)   Fushimi Kunisuke                         Michihito 1517-1593Ōgimachi1557–1586(106)   Fushimi Kuninobu                         Prince Masahito1552-1586   Fushimi Sadakiyo                         Kazuhito 1572-1617Yōzei II1586–1611(107)   Fushimi Sadayuki                                                                                     Kokohito 1596-1680Mizunoo II1611–1629(108)                                                                                                                         ♀ Okiko 1624-1696Meishō1629-1643(109)   Tsuguhito 1633-1654Kōmyō II1643–1654(110)   Nagahito 1638-1685Sai II1655–1663(111)   Satohito 1654-1732Reigen1663–1687(112)                                                                               Kujō Sukezane           Masuko   Asahito 1675-1710Higashiyama1687–1709(113)   Yoshiko   Fushimi Kuninaga                                                                                     Kujō Yukinori   Naohito shinnō1704-1753   Yashuhito 1702-1737Nakamikado1709–1735(114)                                                                     Nijō Munemoto             Teruhito 1720-1750Sakuramachi I1735–1747(115)       Fujimi Sadatake