Dây chuyền vàng trắng bảo tín minh châu

     
Thương phẩm(Brand of gold)Loại vàng(types of gold)Hàm lượng(content)Mua vào(buy)Bán ra(sell)Trạng thái(status)
*
VÀNG MIẾNG VRTL999.9(24k)55165586
NHẪN TRÒN TRƠN999.9(24k)55165586
*
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG999.9(24k)55165586
*
VÀNG MIẾNG SJC999.9(24k)69707035
*
*
VÀNG TRANG SỨC 999.9999.9(24k)54355575
VÀNG TRANG SỨC 99.999.9(24k)54255565
*
VÀNG HTBT999.9(24k)5425Liên hệ
*
VÀNG NGUYÊN LIỆU999.9(24k)5375Liên hệ

Bạn đang xem: Dây chuyền vàng trắng bảo tín minh châu

*

*

Xem thêm: Những Mẫu Áo Lớp Đẹp Nhất Năm 2014 Dành Cho Các Bạn Trẻ, CãC KiỂU ÁO Voan BãN SỈ MỚI NhẤT 2014

*

*

*

Trụ sở chính: Số 29 trằn Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận nhị Bà Trưng, thành phố Hà Nội.