Đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn toán

     
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 gồm đáp án năm 2021 sách new (30 đề) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Bộ 30 Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 chọn lọc, gồm đáp án, cực ngay cạnh đề thi chủ yếu thức bám sát đít nội dung công tác của ba bộ sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong những bài thi Toán 6.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn toán

Mục lục Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 tất cả đáp án (30 đề) - sách mới

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ...

Đề thi học tập kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính (Hợp lí nếu bao gồm thể):

a) 45.37 + 45.63 - 100

b) 148.9 - 32.48

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

Bài 2 (3 điểm):

1. Tìm số nguyên x, biết:

a) x - 17 = 23

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

c) 4.(x + 5)3 -7 = 101

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2. Tìm kiếm x biết:

56 ⋮ x; 70 ⋮ x và 10 Một miếng vườn hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 25 m, chiều rộng lớn 15m. Fan ta làm cho hai lối đi rộng lớn 1 m như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng để làm trồng cây. Tính diện tích đất dùng làm trồng cây.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii">

Bài 5 (0,5 điểm): mang lại A = 20 + 21 + 22 + 23 + .... + 219 . Với B = 220. Và B = 220. Minh chứng rằng A cùng B là nhì số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

Đáp án

Bài 1 (2 điểm): 

a) 45.37 + 45.63 - 100

= 45.(37 + 63) – 100

= 45.100 – 100

= 100.(45 – 1) 

= 100.44 = 4400

b) 148.9 - 32.48

= 148.9 – 9.48

= 9.(148 – 48)

= 9.100 = 900

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

= 307 – <(180.1 – 160):4 + 9>:2

= 307 – <20:4 + 9>:2

= 307 – <5 + 9>:2

= 307 – 14:2

= 307 – 7 = 300

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – (8 – 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – 32>

= 12 + 3.90:<39 – 9>

= 12 + 3.90:30

= 12 + 3.3 = 12 + 9 = 21

Bài 2 (3 điểm):

1. 

a) x - 17 = 23

x = 23 + 17

x = 40

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

2(x – 1) = 4

x – 1 = 4:2

x – 1 = 2

x = 2 + 1

x = 3

c) 4.(x + 5)3 - 7 = 101

4.(x + 5)3 = 101 + 7

4.(x + 5)3 = 108

(x + 5)3 = 108 : 4

(x + 5)3 = 27

(x + 5)3 = 33

x + 5 = 3

x = 3 – 5

x = -2

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2x + 1.3 = 39 - 15

2x + 1.3 = 24

2x + 1 = 24 : 3

2x + 1 = 8

2x + 1 = 23

x + 1 = 3

x = 3 – 1

x = 2

2. 

Vì 56 ⋮ x; 70 ⋮ x nên x là ước tầm thường của 56 cùng 70

Ta có: 56 = 2.2.2.7 = 23.7

70 = 2.5.7

ƯCLN (56; 70) = 2.7 = 14

ƯC (56; 70) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì 10 2.23

40 = 2.2.2.5 = 23.5

45 = 3.3.5 = 32.5

BCNN (36; 40; 45) = 23.32.5 = 8.9.5 = 360

BC (36; 40; 45) = 0; 360; 720; 1080; 1440; ...

Vì 100 quan sát vào hình mẫu vẽ ta thấy diện tích đất trồng cây là 4 mảnh đất hình chữ nhật bé dại có kích thước như nhau.

Chiều dài của các 1 miếng đất nhỏ màu xanh đó là:

(25 - 1):2 = 12 (m)

Chiều rộng của các mảnh đất nhỏ tuổi màu xanh đó là:

(15 - 1) : 2 = 7 (m)

Diện tích của một miếng đất nhỏ dại màu xanh kia là:

12. 7 = 84 (m2)

Diện tích khu đất để trồng cây là:

4. 84 = 336 (m2)

Vậy diện tích s đất để trồng cây là 336 m2.

Bài 5 (0,5 điểm): 

Cho A = đôi mươi + 21 + 22 + 23 + .... + 219 

Ta có: 2A = 21 + 22 + 23 + 24 + .... + 220

2A - A = 220 - đôi mươi = 220 - 1

hay A = 220 - 1

Và B = 220.

Do kia A với B là nhì số tự nhiên và thoải mái liên tiếp.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ...

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

Bài 2 (3 điểm): Tìm x

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

b) 92 – (17 + x) = 72

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

d) (x + 2)3 - 23 = 41

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x với x > 8

Bài 3 (2,5 điểm): trong dịp quyên góp sách giáo khoa cũ ủng hộ chúng ta học sinh ở vùng sâu, vùng xa, khối lớp 6 của một trường thcs đã cỗ vũ được khoảng tầm 500 mang lại 700 quyển sách. Biết rằng số sách kia khi xếp hầu như thành 20, 25, 30 ck đều vừa đủ. Tính số sách mà học viên khối 6 đã quyên góp được.

Bài 4 (2 điểm): Một miếng vườn bao gồm dạng hình vuông với chiều lâu năm cạnh bởi 10m. Người ta để một phần mảnh vườn làm lối đi rộng lớn 2m (như hình vẽ), phần sót lại để trồng rau. Tín đồ ta làm hàng rào xung quang miếng vườn trồng rau và để cửa đi ra vào rộng 2m. Tính độ nhiều năm hàng rào.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 207px;">

Bài 5 (0,5 điểm): chứng tỏ rằng 2n + 1 với 3n + một là hai số nguyên tố cùng cả nhà ( với n ∉ ℕ).

Đáp án

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

= 58.(57 + 150 – 125)

= 58.(207 – 125)

= 58.82 = 4756

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

= 9.5 – 4.7 + 83.1

= 45 – 28 + 83

= 17 + 83 = 100

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

= (2019 – 2019) + (-247 – 53)

= 0 + (-300) = -300

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

= 13.70 – 50.<(19 – 9) : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<10 : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<5 + 8>

= 13.70 – 50.13

= 13.(70 – 50)

= 13.20 = 260

Bài 2 (3 điểm):

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

x – 2 = -3

x = -3 + 2

x = -1

b) 92 – (17 + x) = 72

– (17 + x) = 72 – 92

– (17 + x) = -20

17 + x = 20

x = trăng tròn – 17

x = 3

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

41 – (2x + 5) = 720 : 40

41 – (2x + 5) = 18

– (2x + 5) = 18 – 41

– (2x + 5) = -23

2x + 5 = 23

2x = 23 – 5

2x = 18

x = 18 : 2

x = 9

d) (x + 2)3 - 23 = 41

(x + 2)3 = 41 + 23

(x + 2)3 = 64

(x + 2)3 = 43

x + 2 = 4

x = 4 – 2

x = 2

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x với x > 8

Vì 70 ⋮ x nên x là cầu của 70;

Vì 84 ⋮ x nên x là ước của 84;

Vì 140 ⋮ x đề nghị x là cầu của 140;

Do đó, x là ước thông thường của 70; 84;140.

Ta có: 70 = 2.5.7

84 = 2.2.3.7 = 22.3.7

140 = 2.2.5.7 = 22.5.7

ƯCLN (70; 84;140) = 2.7 = 14

ƯC (70; 84; 140) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì x > 8 phải x = 14

Vậy x = 14

Bài 3 (2,5 điểm): 

Gọi số sách các bạn khối 6 quyên góp được là x (x ∈ ℕ; 500 2.5

25 = 5.5 = 52

30 = 2.3.5

BCNN (20; 25; 30) = 22.52.3 = 300

BC (20; 25; 30) = 0; 300; 600; 900

Vì 500 thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (1,5 điểm)

Câu 1: 38 gọi là:

A) Tám nón ba

B) cha mũ tám

C) Tám nhân tía

D) tía nhân tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm tất cả sự khiếu nại "Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong các số sau đây?

A) - 1776

B) 776

C) - 776

D) 1776

Câu 3. Hình làm sao dưới đấy là hình tam giác đều?

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" style="width: 551px;">

A B C D

Câu 4: xác minh nào tiếp sau đây sai?

A) Hình thoi gồm bốn cạnh bằng nhau.

B) Hình chữ nhật có hai đường chéo cánh bằng nhau.

Xem thêm: Tại Sao Iphone 6 Plus Tự Tắt Nguồn Liên Tục, Tại Sao Iphone 6 Plus Cũ Lại Tự Động Tắt Nguồn

C) Hình thoi bao gồm hai đường chéo vuông góc.

D) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc.

II. Từ bỏ luận

Câu 5 (1 điểm): trong số số 1930, 1945, 1954, 1975. đa số số nào chia hết mang lại 5? bởi vì sao?

Câu 6 (2 điểm): Một loại tàu ngầm đã ở độ cao -47 m so với mực nước biển. Tiếp đến tàu ngầm nổi lên 18 m.

a) Viết phép tính biểu thị độ cao bắt đầu của tàu ngầm so với mực nước biển.

b) Tính độ cao new của tàu lặn so với khía cạnh nước biển.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo" style="width: 579px;">

Câu 8 (1,5 điểm):

a) tìm kiếm bội chung nhỏ tuổi nhất của 18 cùng 27.

b) tiến hành phép tính: 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

c) tìm x: x – 105 : 21 = 15

Câu 9 (1 điểm): Một lối đi hình chữ nhật có chiều dài là 12m và chiều rộng lớn là 2m. Bạn ta lát gạch ốp lên lối đi, túi tiền có mỗi m2 lát gạch là 100 000 đồng. Hỏi túi tiền để có tác dụng lối đi là bao nhiêu.

Câu 10 (0,5 điểm): chúng ta Bình sử dụng các ống hút dài 198mm, để tạo nên lên hình bên. Từng ống hút nước được giảm thành cha đoạn đều bằng nhau để chế tác lên ba cạnh của từng lục giác các như hình bên.

a) Tính số ống hút mà bạn Bình buộc phải dùng để xong hình bên.

b) Tính tổng chiều dài các ống hút mà các bạn Bình đã dùng.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: 38 hiểu là:

A) Tám mũ ba

B) tía mũ tám

C) Tám nhân bố

D) tía nhân tám

Giải thích:

Đây là lũy vượt bậc 8 của 3 cần ta đọc là bố mũ tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm có sự khiếu nại "Thế vận hội thứ nhất diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong những số sau đây?

A) -1776

B) 776

C) -776

D) 1776

Giải thích:

Ta rước năm công nguyên có tác dụng mốc 0 bắt buộc những năm ngoái công nguyên sẽ sở hữu dấu âm. Ví dụ như năm 776 trước công nguyên là -776

Câu 3. Hình nào dưới đấy là hình tam giác đều?

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo" style="width: 546px;">

A B C D

Giải thích:

Ta thấy hình D là tam giác đều vì chưng nó là tam giác với có ba cạnh bởi nhau.

Câu 4: xác minh nào sau đây sai?

A) Hình thoi gồm bốn cạnh bằng nhau.

B) Hình chữ nhật gồm hai đường chéo bằng nhau.

C) Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc.

D) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc.

Giải thích

Hình chữ nhật chỉ bao gồm hai đường chéo bằng nhau chứ không vuông góc.

II. Trường đoản cú luận

Câu 5 (1 điểm):

Những số chia hết cho 5 là 1930; 1945; 1975 vì chưng những số bao gồm tận thuộc là 0 hoặc 5 sẽ chia hết mang lại 5.

Câu 6 (2 điểm)

a) Phép tính bộc lộ độ cao new của tàu ngầm cùng nước biển cả là: -47 + 18 (m)

b) Độ cao mới của tàu lặn với nước biển lớn là: -47 + 18 = -29 (m)

Câu 7 (2 điểm)

(-1) – (-9) = -1 + 9 = 8oC

Câu 8 (1,5 điểm):

a) tra cứu bội chung nhỏ nhất của 18 với 27

Ta có: 18 = 2.3.3 = 2.32

27 = 33

BCNN (18; 27) = 33.2 = 27.2 = 54

b) 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

= 480 : <75 + (49 - 24) : 5> + 1

= 480 : <75 + 25 : 5> + 1

= 480 : <75 + 5> + 1

= 480 : 80 + 1

= 6 + 1 =7

c) x – 105 : 21 = 15

x – 5 = 15

x = 15 + 5

x = 20

Câu 9 (1 điểm)

Diện tích lối đi là:

12.2 = 24 (m2)

Chi phí để làm lối đi là:

24.100000 = 2 400 000 (đồng)

Câu 10 (0,5 điểm): 

Ta đếm trong hình bên có toàn bộ 9 hình lục giác đều

a) Cứ một ống hút thì làm được ba cạnh của hình lục giác vì vậy mỗi hình lục giác tạo nên ta bắt buộc 2 ống hút.