Khảo cứu về ngày, tháng nhập niết

     

Kể từ lúc Đức Phật thành đạo, trong suốt 49 năm, Ngài đã từng đi khắp miền quốc gia Ấn Độ to lớn hoằng pháp giáo hóa cho việc đó sanh không xong nghỉ, ở đâu Đức Phật trải qua là khu vực đó bao gồm ánh đạo vàng. Bấy giờ làm việc thành Tỳ Xá Ly, Ma ba Tuần mang lại thỉnh Phật nhập Niết bàn. Đức Phật nhận biết cơ duyên hóa đạo của mình đã hoàn mãn, Ngài tất cả ý muốn rút ngắn tuổi thọ để nhập Niết bàn, cho nên Đức Phật hứa khả với hẹn 3tháng nữa Ngài sẽ vào Niết bàn.

Bạn đang xem: Khảo cứu về ngày, tháng nhập niết

Ngày Rằm tháng hai năm 544 TCN, tại Ta La lâu viên, thành Câu Thi Na, Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết bàn. “Ngay cơ hội ấy, mặt khu đất rung hễ mạnh. Trời, người, muôn trang bị đều khủng khiếp kinh hoàng. Chư Thiên Trời Đao Lợi trọng tâm hư không rải hoa như tuyết rơi nhằm cúng dường Đức Bổn sư trường đoản cú phụ yêu thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết bàn”.

Hai mươi sáu gắng kỷ trôi qua, mặc dù Đức Phật không hề trên cõi đời này tuy thế gương sáng của đời Ngài vẫn còn đó chiếu sáng rực trước mắt chúng ta, những bốn tưởng và tinh thần của Ngài luôn luôn được các thế hệ Phật tử về sau kính ngưỡng và truyền bá mọi nơi. Ngày Rằm tháng 2 âm lịch thường niên cũng trở thành thời điểm dịp lễ kỷ niệm Phật nhập Niết bàn. Đây cũng chính là dịp đểtất cả sản phẩm đệ tử cùng ôn lại công đức tu hành của Ngài, cùng nhau tán thán cùng ôn lại hành trạng, hạnh nguyện tu hành của Đức Phật;cũng là thời khắc để chúng ta tìm phát âm sâu rộng về ý nghĩa sâu sắc ngày Phật nhập Niết bàn.

*

Thân ngũ uẩn chỉ nên vô thường

Hễ có sinh là có diệt. Đó là quy luật vô thường tất yếu của cuộc sống mà ngay lập tức cả Kim thân ngũ uẩn của Đức Bổn Sư vẫn phải tuân thủ theo đúng quy luật này, huống bỏ ra là cái thân ngũ uẩn đầy bất tịnh của người bình thường. Nếu ai dính mắc vào cái thân ngũ uẩn sẽ bị cái ngã chấp làm nhức khổ phiến não. Nếu buông xả chúng thì sẽ an vui tự tại như tinh thần của chổ chính giữa kinh đã dạy: “Ngũ uẩn giai ko qua hết khổ ách”.

Lòng từ bi của Phật vô cùng bao la rộng lớn

Dù thân mang bệnh tuy nhiên ĐứcPhật vẫn nhận lời xuất gia đến vị đệ tử cuối thuộc là ông Tu Bạt Đà La. Sau đó, ĐứcPhậtnhiều lần hỏi các đệ tử có điềugì cần hỏi nữa không để Ngài giải thích. Điều này mang đến thấy lòng từ của Phật vô cùng vĩ đại, dù nhức đớn bởi thân thể mà lại vẫn luôn luôn lo lắng cho chúng sinh.

Nhìn vào điểm này chúng ta học được ở ĐứcPhật 2điều. Một là phải khởi lòng từ bi đến các loài chúng sinh trong mọi hoàn cảnh. Thật vậy, lòng từ là điều ko thể thiếu đối với người tu theo Phật. Cũng chính vì lòng từ mà suốt 49 năm hoằng pháp, không một thời gian nào Ngàixa rời mục đích tối thượng là hóa độ chúng sanh đang trầm luân trong bể khổ. Hai là phải biết kiểm soát giữa thân và tâm làm sao cho thân bệnh, thân đau đớn, nhưng trung tâm vẫn an lạc. Nếu thực hành thiền thì chúng ta sẽ thấy được danh (tâm) và sắc (thân) là 2phần rõ rệt. Nếu tách rời được danh và sắc thì khi thân bệnh nhưng trung tâm sẽ không bệnh. Đó là những thông điệp mà Đức Phật muốn gửi gắm mang đến người đời sau.

Xem thêm: Keo Dán Gioăng Mặt Máy 3+3, Keo Dán Gioăng Silicone 3+3

Tự hào lúc là những người con Phật

Bởi lẽ không có vị Giáo chủ nào lại từ bỏ thân mạng một cách êm dịu và đẹp đẽ như Phật. Ngài vào định Sơ thiền, rồi định Nhị thiền, định Tam thiền, định Tứ thiền, định ko Vô Biên Xứ, định Thức vô hạn Xứ, định Vô cài Xứ, định Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. Sau đó, bước đầu ngược lại, tức là từ định Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xuống định Tứ thiền, xuống định Sơ thiền. Rồi Ngài lại từ định Sơ thiền lên định Tứ thiền rồi Đức Phật nhập Niết bàn. Như vậy, dù sắp từ bỏ thân mạng nhưng lại Ngài vẫn tự tại ra vào trong Thiền định. Ngài không bị sanh tử dìm chìm mà Ngài sẽ cưỡi trên ngọn sóng sinh tử. Là người con Phật chúng ta phải hiểu điểm này. Tuy không ra vào trong Thiền định như Phật nhưng mà chúng ta phải cố gắng học Phật ở chỗ tự tại trong sanh tử, đừng để mang đến sanh tử nhận chìm.

Tấm gương sáng cho đời

Cho dù chúng ta nhìn Đức Phật ở góc độ nào, Pháp thân xuất xắc Kim thân ngũ uẩn, có nhập diệt hay không nhập diệt thì suốt 49 năm hoằng pháp độ sanh không mệt mỏi, Ngài vẫn là trung ương gương sáng về lòng từ bi và trí tuệ cho đời. Sự quyết tử cao cả, lòng tự bi rộng lớn, trí tuệ sáng suốt, ý chí dũng cảm của Ngài không các là gương sáng mang lại đệ tử Phật mà còn cho toàn bộ mọi người. Những ai muốn có sự an lạc thật sự ở tức thì trong đời này và giải thoát vào đời sau thì phải tu theo giáo pháp của Ngài. Đó là con đường Bát Chánh Đạo, nhỏ đường Giới Định Tuệ. Nếu tu giống Phật thì sẽ thành Phật. Có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng mình tu giống Phật chưa? Phật từ bỏ tất cả, còn mình đã bỏ được không hay là dính mắc quá nhiều thứ bên trên đời. Phật từ bi vô lượng vô biên còn chúng ta từ bi được mấy phần?… Đó là những câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra để soi rọi vị trí tự thân mình.

Thực hiện lời Phó chúc

Hãy luôn luôn ghi nhớ những lời dạy sau cùng của Phật: phải lấy giới luật làm thầy, trường đoản cú thắp đuốc lên mà đi. Hãy lấy Pháp của Phật có tác dụng đuốc, hãy theo Pháp của Phật nhưng mà tự giải thoát, chớ tìm sự giải thoát ở một ai khác, chớ tìm sự giải thoát sinh sống một nơi nào khác, kế bên chính mình. Mọi vật ngơi nghỉ đời không có gì quý giá, thân thể rồi sẽ tan rã, chỉ bao gồm đạo Phật là quý báu, chỉ tất cả chân lý của đạo Phật là bất di, bất dịch. Hãy tinh tấn lên nhằm giải thoát.

Ngày lễ lưu niệm Đức Phật nhập Niết bàn nhằm tán thán công đức cao vời của Đấng Giác Ngộ. Qua đó khuyến khích những người con Phật hãy học theo gương sáng của Ngài, thực hiện những lời phó chúc của Ngài để tự độ và độ tha. Đức Phật tuy đã nhập diệt cách đây gần 26 chũm kỷ, nhưng mà Giáo pháp với Tăng đoàn của Ngài vẫn còn đấy đó. Nếu ai đi theo con đường của Ngài đã dạy, tinh tấn tu học theo đúng Chánh pháp của Phật thì cũng có thể thấy được Phật.(Theo HT. Mê say Thiện Hoa)

Hướng về Đại lễ lưu niệm lần trang bị 2565 năm, ngày Đức Phật mê say Ca Mâu Ni thị hiện nay nhập nát bàn vô dư. Ngày Rằm tháng 2 năm 544 TCN - Rằm tháng 2 năm 2021 - PL 2565. Kính chúc tất cả bọn họ luôn luôn học theo gương sáng của Đức Phật về lòng từ bỏ bi, ung dung tự tại, đem đến nguồn chân an lạc cho muôn loài. Chúc cho những ai đi theo tuyến phố tâm linh luôn luôn tu học tập đúng chánh Pháp, tinh tấn tu hành nhằm sớm đã đạt được sở nguyện.