Giáo trình quản lý môi trường

     

Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (282.02 KB, 6 trang )


Bạn đang xem: Giáo trình quản lý môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNGTRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI------------GIÁO TRÌNHQUẢN LÝ MÔI TRƢỜNGNgƣời biên soạn: TS. Hoàng anh HuyHà Nội, 20140MỤC LỤCDANH MỤC BẢNG ............................................................................................. 3DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................ 4DANH MỤC HÌNH .............................................................................................. 5CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ chung VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG ...... 61.1. Những khái niệm cơ bạn dạng về quản lý môi trƣờng ............................................. 71.2. Các công cụ làm chủ môi trƣờng ............................................................... 36CHƢƠNG 2. CÁC CÔNG CỤ LUẬT PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH TRONGQUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG ................................................................................ 402.1. Pháp luật môi trƣờng ........................................................................................ 402.2. Chiến lƣợc và bao gồm sách đảm bảo an toàn môi trƣờng ........................................... 482.3. Tiêu chuẩn chỉnh và quy chuẩn trong thống trị môi trƣờng ................................. 562.4. Thanh tra bảo đảm môi trƣờng..................................................................... 59CHƢƠNG 3. CÁC CÔNG CỤ gớm TẾ trong QUẢN LÝ TÀI NGUYÊNVÀ MÔI TRƢỜNG ............................................................................................ 633.1 bao hàm chung về công cụ kinh tế tài chính môi trƣờng ....................................... 63
3.2 Thuế, phí, lệ giá thành môi trƣờng ..................................................................... 653.3 những công cụ tạo thành thị trƣờng .................................................................... 743.4 những định chế tài chủ yếu và tín dụng môi trƣờng ......................................... 833.5 một vài công cụ kinh tế tài chính khác trong quản lý môi trƣờng ............................ 93CHƢƠNG 4. CÁC CÔNG CỤ KỸ THUẬT vào QUẢN LÝ TÀINGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG ........................................................................ 1104.1. đối chiếu sự thế môi trƣờng ..................................................................... 1104.2. Quan lại trắc môi trƣờng .............................................................................. 1144.3. Đánh giá chỉ môi trƣờng ............................................................................... 1184.4. Đánh giá bán vòng đời sản phẩm................................................................... 1274.5. Quy hướng môi trƣờng ............................................................................ 13314.6. Truy thuế kiểm toán môi trƣờng ............................................................................. 139CHƢƠNG 5. QUẢN LÝ CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƢỜNG ................... 1485.1. Quản lý môi trƣờng không gian ................................................................ 1485.2. Cai quản môi trƣờng nƣớc ........................................................................ 1565.3. Thống trị môi trƣờng khu đất ........................................................................... 1615.4. Làm chủ chất thải rắn ............................................................................... 1705.5. điều hành và kiểm soát tiếng ồn .................................................................................. 176CHƢƠNG 6: MỘT SỐ TÌNH HUỐNG GIẢI QUYẾT CÁC VI PHẠMPHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG Ở CƠ SỞ………...1836.1. Tài nguyên đất, tài nguyên nƣớc với khoáng sản……………………1836.2. đảm bảo an toàn môi trƣờng…………………………………………………..195TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 1972
DANH MỤC BẢNGBảng 4.1 đối chiếu mức độ tác động môi trƣờng của các thiết bị ....................... 133Bảng 5.1 giới hạn tối đa chất nhận được về tiếng ồn ................................................. 1773DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTBVMT: bảo đảm môi trƣờngKTCT: kiếm toán chất thảiKTMT: kiểm toán môi trƣờngQLMT: thống trị môi trƣờngMT: Môi trƣờng4DANH MỤC HÌNHHình 1.1 Hệ thống cai quản ................................................................................ 7Hình 1.2 Sơ đồ khối hệ thống tổ chức làm chủ môi trƣờng ở vn ................. 13Hình 2.1 chính sách thống trị ............................................................................... 48Hình 2.2 các giai đoạn trong khoảng đời chinh sách ............................................. 49Hình 2.3 bố yếu tố quan trọng cho một chiến lƣợc thành công xuất sắc ............................. 53Hình 3.1 Sơ đồ các bước lựa chọn thành phầm và xây dựng tiêu chuẩn cấp nhãnsinh thái ............................................................................................................. 100Hình 3.2 quy mô Tổ chức đánh giá và cấp nhãn chủ quyền ................................ 105
Hình 4.1 quy mô D p S I R tổng quát.............................................................. 121Hình 4.2 toàn diện giản lƣợc về vòng đời của cotton........................................ 1325


Xem thêm: Bách Hóa Xanh Giao Hàng Shipper Bách Hóa Xanh Online, Chính Sách Giao Hàng

Tài liệu liên quan


*
thắc mắc trắc nghiệm ôn thi tài chính và quản lý môi trường.pdf 12 4 12
*
ra quyết định về việc ra đời Trung trung ương Nghiên cứu thống trị Môi ngôi trường 2 719 0
*
Chương trình thống trị ô truyền nhiễm công nghiệp trong khuôn khổ dự án làm chủ môi trường cấp cho tỉnh 35 481 3