Giáo trình xã hội học giáo dục

     

(NB)Giáo trình bài xích giảng xã hội học tập đại cương của Vũ Tiến Thành bao gồm 9 chương rước lại cho tất cả những người đọc sự phát âm biết cơ bạn dạng và hệ thống về những tri thức xã hội học, các cách thức luận phân tích xã hội học tập với cuộc sống đời thường xã hội.


*

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGKHOA THIẾT KẾ VÀ SÁNG TẠO ĐA PHƯƠNG TIỆN*****GIÁO TRÌNH BÀI GIẢNG(Phương pháp đào tạo và giảng dạy theo tín chỉ)XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNGMã học phần: CDT1242PTIT(02 tín chỉ)Biên soạnVũ Tiến ThànhLƯU HÀNH NỘI BỘHà Nội, 12/2014 LỜI NÓI ĐẦUBài giảng “Xã hội học đại cương” sử dụng cho sv tham khảo, trong chuyênngành media Đa phương tiện, thuộc lĩnh vực công nghệ Đa phương tiện.

Bạn đang xem: Giáo trình xã hội học giáo dục

Nội dungtài liệu đề cập, cung ứng những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về các vấn đề của nghành nghề dịch vụ tâm lí.Bài giảng này bao gồm 9 chương đem lại cho người đọc sự phát âm biết cơ bạn dạng và hệ thốngvề những trí thức xã hội học, các cách thức luận nghiên cứu xã hội học với cuộc sốngxã hội.ITTrên cơ sở những kỹ năng và kiến thức khoa học, môn học này nhằm góp thêm phần xây dựng quanđiểm nhân văn, biết quý trọng và giữ gìn những thành phầm vật hóa học và niềm tin của vănminh nhân loại, biết vận dụng hữu ích vào viêc hoàn thành xong nhân cách của mỗi người vàkiến thiết nước nhà theo mặt đường lối công nghiệp hóa, văn minh hóa, khiến cho dân giàu, nướcmạnh, thôn hội dân chủ, vô tư văn minh.PTTác giả xin thực tình cám ơn những cán bộ Viện technology Thông tin cùng Truyềnthông CDIT, học viện technology Bưu thiết yếu Viễn thông PTIT vẫn trợ giúp để hoàn thànhtài liệu này.2 MỤC LỤCCHƯƠNG I – ĐỐI TƯỢNG & CHỨC NĂNG CỦA XÃ HỘI HỌC ......................... 91. Thôn hội học là công nghệ ............................................................................................ 91.1.2 tư tưởng xã hội học tập ...................................................................................... 91.1.4. Các định hướng xã hội học chủ yếu .................................................................. 101.1.5. Sự trở nên tân tiến của làng hội học ở vn ....................................................... 131.2. Đối tượng phân tích của buôn bản hội học tập .................................................................. 141.2.1. Đặc điểm của học thức xã hội học .................................................................. 141.2.2. Đối tượng phân tích của làng mạc hội học ........................................................... 171.2.3. Mối tương tác của làng hội học với những môn công nghệ khác................................. 171.3. Tác dụng của xóm hội học ................................................................................... 18IT1.3.1. Chức năng nhận thức:................................................................................... 181.3.2. Tác dụng thực tiễn. .................................................................................... 191.3.3 tính năng tư tưởng. ...................................................................................... 19CHƯƠNG II – SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI HỌC.................................19PT1. Tính tất yếu của sự ra đời xã hội học...................................................................... 191.1. Biến đổi kinh tế làng mạc hội và nhu cầu thực tiễn .................................................... 191.2. Chuyển đổi về mặt lí luận và cách thức luận nghiên cứu ................................. 211.3. đổi khác chính trị xóm hội và tứ tưởng ............................................................... 212. Làng hội học Auguste Comte (1798 – 1857) ............................................................. 212.1. Sơ lược tiểu sử ................................................................................................ 212.2. Cách thức luận buôn bản hội học Comte ............................................................... 222.3. ý niệm về tổ chức cơ cấu của xóm hội học................................................................ 233. Xã hội học Karl Marx (1818 – 1883) ..................................................................... 253.1. Sơ sài tiểu sử ................................................................................................ 253.2. Chủ nghĩa duy vật định kỳ sử: lý luận và cách thức luận làng mạc hội học ................. 253.3. Quan niệm về thực chất của làng mạc hội và con bạn .............................................. 263.4. Quy điều khoản phát triển lịch sử hào hùng xã hội ..................................................................... 274. Thôn hội học Herbert Spencer (1820 – 1903) ............................................................ 273 4.1. Sơ lược tiểu sử ................................................................................................ 274.2. Các nguyên lý cơ bản của làng hội học tập Spencer ................................................. 284.3. Xã hội học tập về loại hình xã hội với thiết chế làng mạc hội ............................................ 295. Xã hội học tập Emile Durkheim (1858 – 1917)............................................................ 305.1. Sơ lược tiểu sử ................................................................................................ 305.2. ý niệm của Durkheim về xã hội học .......................................................... 315.3. Phương thức nghiên cứu vãn của làng hội học Durkheim ......................................... 326. Xã hội học tập Max Weber (1864 – 1920) ................................................................... 336.1. Qua quýt tiểu sử ................................................................................................ 336.2. Bối cảnh lịch sử hào hùng xã hội và phương thức luận................................................... 336.3. Quan liêu điểm phương pháp luận của thôn hội học tập Weber ....................................... 34IT6.4. Triết lý hành động xã hội ............................................................................. 346.5.

Xem thêm: Dây Chuyền Chuỗi Hạt Mặt Dây Chuyền Như Lai Đại Nhật Hoa Sen

Kim chỉ nan về nhà nghĩa tư bản và phân tầng làng hội .......................................... 35CHƯƠNG III - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM361. Xác định đề tài và mục tiêu nghiên cứu................................................................. 36PT2. Thiết kế giả thuyết và thao tác hóa định nghĩa ...................................................... 383. Kiến thiết bảng hỏi trong nghiên cứu xã hội học tập .................................................... 394. Cách thức chọn chủng loại trong nghiên cứu và phân tích xã hội học ............................................. 405. Các phương pháp cụ thể để thu thập thông tin........................................................ 416. Xử lý tin tức ...................................................................................................... 51CHƯƠNG IV – HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI VÀ TƯƠNG TÁC XÃ HỘI ......................531. Khái niệm hành động xã hội .................................................................................. 532. Cấu tạo của hành vi xã hội ............................................................................... 553. Phân loại hành động xã hội: ....................................................................................564. Shop xã hội ......................................................................................................574.1. Khái niệm thúc đẩy xã hội là quan lại hệ ảnh hưởng lẫn nhau tác động ảnh hưởng ............... 574.2. Can hệ xã hội và kim chỉ nan tương tác đặc trưng .......................................... 584.3. Triết lý trao thay đổi xã hội về can hệ xã hội ................................................... 584.4. Kim chỉ nan kịch trong liên quan xã hội .............................................................. 594 4.5. Phương pháp dân tộc học về xúc tiến xã hội .................................................. 595. Dục tình xã hội .........................................................................................................605.1 tư tưởng quan hệ thôn hội: ................................................................................... 605.2 đơn vị quan hệ thôn hội: ....................................................................................... 605.3. Các loại quan hệ xã hội: ...................................................................................... 61CHƯƠNG V - TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ THIẾT CHẾ XÃ HỘI ................................611. Nhóm xã hội .......................................................................................................... 611.1. Khái niệm: ...................................................................................................... 611.2. Những đặc thù cơ bạn dạng của nhóm: ................................................................. 621.3. Phân các loại nhóm: .............................................................................................. 632. Cộng đồng xã hội .................................................................................................. 64IT2.1. Khái niệm: ...................................................................................................... 642.2. Đặc trưng của xã hội xã hội: ..................................................................... 652.3. Phân loại xã hội xã hội: ............................................................................ 652.4. Phạm vi nghiên cứu xã hội xã hội của làng mạc hội học: ..................................... 66PT3. Tổ chức xã hội ....................................................................................................... 673.1. Khái niệm: ...................................................................................................... 673.2. Phân loại: ........................................................................................................ 673.3. Một trong những dạng của tổ chức triển khai xã hội: ...................................................................... 693.4. Thiết chế làng mạc hội .................................................................................................. 713.4.1. Khái niệm: ................................................................................................... 713.4.2. Đặc điểm của thiết chế xóm hội: ...................................................................... 723.4.3. Chức năng của thiết chế buôn bản hội: .................................................................... 733.4.4. Những loại thiết chế làng mạc hội cơ bản: ................................................................... 733.4.5. Một số quan niệm về thiết chế thôn hội: .......................................................... 74CHƯƠNG VI– CƠ CẤU XÃ HỘI ..............................................................................741. Cơ cấu xã hội ........................................................................................................ 741.1. Khái niệm tổ chức cơ cấu xã hội: ................................................................................. 741.2. Những phân hệ cơ cấu tổ chức xã hội cơ bản: ................................................................... 755