Cách học tiếng anh giao tiếp online miễn phí hiệu quả

     

Video học tiếng Anh online cho những người đi làm, new bắt đầu, fan mất gốc hay bất kỳ ai ý muốn luyện giờ Anh giao tiếp hàng ngày nhanh và công dụng nhất. Bài học kinh nghiệm giúp tự học tiếng Anh thịnh hành trực tuyến tại nhà với bạn nước ngoài, luyện bức xạ tiếng Anh cấp tốc trong nhiều tình huống khác. Hoặc cùng với 100.000đbạn vẫn có tổng thể khóa học tập thỏa mức độ ngồi nhà tự học tập trên mạng

học thử miễn giá tiền :

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng kasynoonlinemy.com


*

*

*

*

*

Video học tiếng Anh online cho những người đi làm, mới bắt đầu, tín đồ mất nơi bắt đầu hay bất kỳ ai muốn luyện giờ đồng hồ Anh tiếp xúc hàng ngày nhanh và tác dụng nhất. Bài học kinh nghiệm giúp tự học tiếng Anh thường dùng trực tuyến tại nhà với người nước ngoài, luyện phản xạ tiếng Anh cấp tốc trong nhiều trường hợp khác. Hoặc cùng với 100.000đbạn vẫn có tổng thể khóa học tập thỏa mức độ ngồi đơn vị tự học trên mạng

học thử miễn tổn phí : Lesson 1: Nice lớn meet you!

Để được học tập miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng kasynoonlinemy.com


Bài học tập tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến dành cho tất cả những người có trình độ chuyên môn sơ trung cấp.

Bạn đang xem: Cách học tiếng anh giao tiếp online miễn phí hiệu quả

Chương trình Elementary gồm gồm 15 bài.

học thử miễn mức giá : Lesson 1: Greetings

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội kasynoonlinemy.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh tiếp xúc dành cho người có chuyên môn tiền trung cấp.

Chương trình Pre-intermediate bao gồm 15 bài.

học tập thử miễn tầm giá : Lesson 1: Clothing và fashion

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội kasynoonlinemy.com


Khóa học tiếng anh trình độ intermediate- Upper Intermediate

học tập thử miễn tổn phí : Lesson 1: Tourism

Để được học miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội kasynoonlinemy.com


Những bài học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cấp dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm bao gồm 15 bài.

học thử miễn phí : Unit 1: My new school Unit 2: My home

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng kasynoonlinemy.com


Những bài học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cao dành cho trình độ chuyên môn trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm bao gồm 15 bài.

học tập thử miễn giá tiền : Unit1: My hobbies Unit 2: Health

Để được học miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng kasynoonlinemy.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cao dành cho chuyên môn trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm gồm 15 bài.

học thử miễn tổn phí : Unit 1: Leisure activities Unit 2: Life in the countryside

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng kasynoonlinemy.com


Những bài học tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến nâng cấp dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm tất cả 15 bài.

học thử miễn tổn phí : Unit 1: Local environment Unit 2: city life

Để được học miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng kasynoonlinemy.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến nâng cấp dành cho trình độ chuyên môn trung cấp.

Xem thêm: Bò Bía Ngọt Hà Nội - Top 5 Địa Điểm Bán Bò Bía Ngon Tại Hà Nội

Chương trình Intermediate gồm gồm 15 bài.

học thử miễn tầm giá : Unit 1: Family life Unit 2: Your toàn thân and you

Để được học miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội kasynoonlinemy.com


Những bài học tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến cải thiện dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm tất cả 15 bài.

học thử miễn tổn phí : Unit 1: The generation gap Unit 2: Relationships

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng kasynoonlinemy.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến nâng cao dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm gồm 15 bài.

học thử miễn tổn phí : Unit 1: Life stories Unit 2: Urbanisation

Để được học miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng kasynoonlinemy.com


Những bài học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến cải thiện dành cho chuyên môn trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm gồm 15 bài.

học thử miễn phí : PRACTICE 1

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội kasynoonlinemy.com


Khóa học tập nhằm cung cấp cho học tập viên những kiến thức về giờ Anh theo từng chăm ngành lao động cầm cố thể.

Khóa học bao gồm 120 bài bác học.

Học demo miễn phí: Bài 1: We’re planning a conference (Chuyên ngành Marketing)

Để được học miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng kasynoonlinemy.com.


Khóa học tiếng Anh giao tiếp theo từng tình huống giao tiếp thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày.

Khóa học bao hàm 37 bài học.

Học thử miễn phí: bài 1: Room booking (Tình huống: At the hotel)

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội kasynoonlinemy.com.


LUYỆN NGHE - NÓI ĐỘC THOẠI LUYỆN NGHE - NÓI HỘI THOẠI Chọn bài xích mẫu |--|--|--Beginner |------|------|------How are you doing? |------|------|------Where are you from? |------|------|------Where vày you parents live? |------|------|------What kind of hobbies vì you h |------|------|------Introducing a friend |------|------|------Do you have any children? |------|------|------Do you know the address? |------|------|------Telling the time |------|------|------Arranging the time |------|------|------At the post office |------|------|------At the train station |------|------|------Borrowing money |------|------|------Buying a plane ticket |------|------|------Confirming a plane |------|------|------Taking about the weather |------|------|------What kind of music vị you lik |------|------|------Who is that woman? |------|------|------Making a khách sạn reservation |------|------|------Checking out of a hotel |------|------|------When are you going on vacatio |------|------|------Buying clothes |------|------|------Ending a conversation |------|------|------Exchanging money |------|------|------Ordering breakfast |------|------|------Ordering food |------|------|------Talking about family |------|------|------Talking abou dreams |------|------|------Where are you going on vacati |------|------|------What bởi vì you bởi vì for a living? |--|--|--Elementary |------|------|------Do you know how khổng lồ get downto |------|------|------At a restaurant |------|------|------At passport control |------|------|------Doctor’s visit |------|------|------At the grocery |------|------|------At the post-office |------|------|------At a shoes cửa hàng |------|------|------At the train station |------|------|------Booking a hotel room |------|------|------Check-in a hotel |------|------|------Describing people |------|------|------ Ending a conversation |------|------|------Buying a shirt |------|------|------Finding a convenience store |------|------|------Hair salon làm tóc |------|------|------Making a doctor’s appointment |------|------|------I have a cold. |------|------|------Inviting someone to lớn the các buổi party |------|------|------Leave a message |------|------|------Making plans |------|------|------Open a ngân hàng account |------|------|------Ordering flowers |------|------|------Car renting |------|------|------Sending a package |------|------|------Taking a taxi |------|------|------Talking about the weather |------|------|------What kinds of things vị you l |------|------|------What's your favorite kind of |------|------|------What's your favorite sport? |------|------|------At the library
Giọng: English UK Male English Popular English US Female English UK Female Tốc độ: Very slow Slow Regular Quick Very quick Độ cao: 0.5 0.8 1 1.2 1.4