Kiến thức toán lớp 6

     

Trong bài viết này Học Toán 123 đi tổng hợp kỹ năng và kiến thức Toán lớp 6 giúp học sinh thuận tiện học và ôn lại kỹ năng đã học, phát âm trước kỹ năng và kiến thức mới.

TÓM TẮT KIẾN THỨC TOÁN LỚP 6 PHẦN SỐ HỌC

Chương I: Ôn tập và té túc về số từ nhiên

*

*

Chương II: Số nguyên

*

*

Chương III: Phân số

*
*
*

TÓM TẮT KIẾN THỨC TOÁN LỚP 6 PHẦN HÌNH HỌC

Chương I: Đoạn thẳng

*

*

Chương II: Góc

*

*

*


Có thể bạn thân yêu Tóm tắt kiến thức và kỹ năng Toán lớp 3 file wordTổng hợp kiến thức Toán lớp 1 file wordTóm tắt kiến thức và kỹ năng Toán lớp 4, Toán lớp 5Bài tập kiểm tra kỹ năng Toán lớp 2 cả nămTóm tắt kiến thức Toán lớp 11Tổng hợp kiến thức và kỹ năng Toán 7Tóm tắt kỹ năng và kiến thức Toán lớp 2 file wordTổng hợp kỹ năng Toán lớp 6 học tập kì 2Tóm tắt kim chỉ nan Hình học lớp 6 cả nămTóm tắt kỹ năng và kiến thức Hình học 9 học tập kì 1