Kinh dược sư

     

Kinh Dược Sư là gì? gớm này mang tên gọi không thiếu thốn là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh. Về nguồn gốc, ghê Dược Sư được dịch từ bạn dạng chữ Hán của ngài Huyền Trang.

Chuỗi vòng suôn sẻ của bạn, xem ngay!.

Bạn đang xem: Kinh dược sư


HIỂU BIẾT VỀ khiếp DƯỢC SƯ

1. Phật Dược Sư là ai? 

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị toàn bộ trọng bệnh phiền não vè thân và trung khu của chúng sinh, cứu giúp độ chúng sinh thoát ra khỏi sinh tử khổ đau. Vì chưng Dược Sư Như Lai gồm bổn nguyện thanh tịnh bởi thế nên ánh nắng trong suốt trọn vẹn thanh tịnh như lưu ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài. Links chi tiết.

2. Ý nghĩa của việc tụng gớm Dược sư và niệm Phật Dược sư

Vào phần đông ngày đầu năm, phần nhiều các chùa những trì tụng khiếp Dược Sư để cầu bình an và giải trừ tật bệnh. Tuy thế để hiểu hết “Ý nghĩa của vấn đề tụng kinh dược sư cùng niệm phật dược sư” chưa hẳn phật tử nào thì cũng hiểu hết được. Link chi tiết.

3. Hướng dẫn phương pháp tụng tởm Dược Sư tận nơi đúng

Tụng tởm Dược Sư để cầu bình yên và giải trừ tật bệnh, tiêu tai nghiệp chướng. Nhưng để đọc hết ý nghĩa sâu sắc và cách hành trì thần chú Dược Sư không phải Phật tử nào thì cũng hiểu không còn được. Link bài bỏ ra tiết.

4. Bí quyết tụng niệm khiếp Dược Sư 

Cõi Phật Dược Sư nói một cách khác là “Tịnh Độ” nghỉ ngơi phương Đông về địa lý, và thanh tịnh như lưu ly. Hình hình ảnh của “ngọc lưu lại ly” gợi cho bọn họ về một “cái gương” phản nghịch chiếu, theo lòng tin “tâm tịnh thì cõi Phật tịnh”. 

Link bài xích viết.

Bây tiếng mời bạn tụng cùng chúng tôi:

KINH DƯỢC SƯ

 

NGUYỆN HƯƠNG

 

Đốt nén trung tâm hương trước Phật đài,

Ngũ phần dưng trọn Đức Như Lai.

Cầu xin quả đât lên bờ giác,

Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

 

Đốt nén trung khu hương bái Phật Đà,

Lòng thành nhờ cất hộ tận chốn bao la.

Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ,

Đạo pháp hoằng thông đến số đông nhà.

 

Đốt nén chổ chính giữa hương làm việc Ta bà,

Nhớ lời di huấn Đức thích hợp Ca.

Cầu xin người tình Tát Tùng Địa Xuất,

Thầm giúp cho tất cả những người tụng Pháp Hoa.

 NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN PHẬT

Tâm vậy Tôn mảy trằn không bợn,

Thân của Ngài vô vàn phước lành.

Từ bi cứu vớt khổ độ sanh,

Chúng bé đảnh lễ chí thành quy y.

LỄ PHẬT

 * Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam mô Tận lỗi Không biến Pháp Giới Quá, Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, thánh thiện Thánh Tăng thường xuyên Trụ Tam Bảo (1 lạy).

 * Chí trung ương đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo công ty Điều Ngự Bổn Sư phù hợp Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người thương Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền nhân tình Tát, Hộ Pháp Chư tôn bồ tát, Linh tô Hội Thượng Phật người tình Tát (1 lạy).

 * Chí trung khu đảnh lễ: Nam tế bào Đông phương Giáo chủ Dược Sư lưu Ly quang đãng Vương Phật, Nhật Quang đổi thay Chiếu người thương tát, Nguyệt Quang trở nên Chiếu bồ tát, cứu Thoát người thương tát, Dược Sư hội thượng Phật bồ tát (1 lạy).

 

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới bố ngàn

Quan Âm cam lộ cứu giúp trần gian

Trời người trong trắng vào pháp giới

Lửa đỏ tạo sự đóa sen vàng.

 NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

 NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

 Đà la ni của trọng tâm đại bi vô ngại:

 Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Nguyện theo bồ tát quan Âm, vì chưng Ngài tất cả đủ sức mạnh của tâm đại bi. Bé xin quy y cùng với đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn. Do Ngài bao gồm đủ thần lực nên được gọi là Đấng toàn năng.

Xem thêm: Top 12+Thuốc Xịt Chống Xuất Tinh Sớm Giúp Anh Em Lên Đỉnh Dài Lâu

 Con xin trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú khiến cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú cực kì thù thắng, vì chưng nó tạo cho ác ma cần yếu tới gần; thật là linh nghiệm vày nó có thể tịnh hóa trái đất sanh tử luân hồi.

 Hãy tụng Thần chú như sau: Cúi xin Đấng sáng sủa chói, Đấng gồm trí tuệ sáng chói, Đấng khôn cùng thoát cố gắng gian, Bậc sư tử vương, Bậc bồ tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơn ngôn, khiến cho chơn ngôn linh nghiệm.

 Đấng về tối thắng, hỡi Đấng tối thắng! Xin Ngài tạo nên thần chú linh nghiệm.

 Đấng đại trường đoản cú tại! Xin Ngài phân phát huy sức khỏe thần thông từ tại. Xin Ngài phát huy sức khỏe đại trường đoản cú tại.

 Đấng ko ô nhiễm, Đấng xa rời trần cấu, Đấng gồm thân hình ko ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.

 Đấng tự trên trong đời! Xin Ngài trừ độc tham lam, trừ độc sảnh hận, trừ độc đần độn si tham ái, trừ sạch mát phiền não lây nhiễm ô.

 Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuất hiện, tiến lên, hãy tiến lên.

 Đấng giác ngộ! Xin Ngài tạo cho chúng sinh giác ngộ.

 Đấng có vừa đủ lòng từ! chúng con mong mỏi được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban đến an vui hạnh phúc, đầy đủ điều mong muốn đều được thành tựu.

 Bậc thành công đệ nhất! Xin ban cho nhỏ thiền định an vui, sức mạnh vô cùng.

 Đấng chiến thắng vĩ đại! tín đồ mặc ngay cạnh đen, bản thân choàng da hổ, tay núm hoa sen, tay cụ kim cang, tay nạm pháp loa giác ngộ những người, tay gắng tích trượng đại chiến và cũng chiến thắng, mặt tả thì tất cả mãnh thú, bên hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban cho nhỏ an vui, hạnh phúc.

 Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Con xin quy y ý trung nhân tát quan tiền Âm, tất cả ước mơ đông đảo được thành tựu.

 Thật linh nghiệm, thần chú thật linh nghiệm, thần chú của Đấng toàn năng thật là linh nghiệm.

 NAM MÔ ĐẠI bi đát THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ

Con xin quy mạng đảnh lễ chư Phật nói pháp thanh tịnh vi diệu.

Này lỗi không! Hãy uống cạn toàn bộ họa tai, hãy làm cho sạch toàn bộ họa tai.

Này sức nóng! Hãy phạt hỏa, vạc hỏa thiêu đốt toàn bộ họa tai, đốt sạch tai họa.

Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, lộ diện để tiêu trừ tà tai black tối, tạo cho bầu trời trong sáng, an lành, thật an lành.