Luật tổ chức tín dụng 2017

     
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được thuộc tính của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại phía trên
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được trực thuộc tính
của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được trực thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn phiên bản thay cố Văn bạn dạng song ngữ
*

 QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Luật số: 17/2017/QH14

Hà Nội, ngày đôi mươi tháng 11 năm 2017

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Căn cứ Hiếnpháp nước cùng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12.

Bạn đang xem: Luật tổ chức tín dụng 2017

Điều1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng

1.Bổ sung điểm g vào khoản 28 Điều 4 như sau:

“g) Pháp nhân, cá nhânkhác có quan hệ tiềm ẩn rủi ro khủng hoảng cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng quốc tế được xác định theo điều khoản nội cỗ của tổ chức triển khai tín dụng,chi nhánh ngân hàng quốc tế hoặc theo yêu cầu bằng văn bạn dạng của ngân hàng Nhànước thông qua vận động thanh tra, thống kê giám sát đối với từng trường hợp cố gắng thể.”

2. Bổsung các khoản 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 cùng 40 vào Điều 4 như sau:

"33. Can thiệpsớm là việc bank Nhà nước yêu thương cầu tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngânhàng nước ngoài khắc phục tình trạng công cụ tại khoản 1 Điều 130acủa nguyên lý này.

34. Kiểm soátđặc biệt là vấn đề đặt một nhóm chức tín dụng dưới sự kiểm soát điều hành trực tiếpcủa bank Nhà nước theo mức sử dụng tại Mục 1 Chương VIII của phương tiện này.

35. Phương án cơ cấulại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng (sau đây gọi là phương áncơ cấu lại) là 1 trong trong các phương án sau đây:

a) cách thực hiện phục hồi;

b) giải pháp sáp nhập,hợp nhất, đưa nhượng tổng thể cổ phần, phần vốn góp;

c) giải pháp giải thể;

d) giải pháp chuyểngiao bắt buộc;

đ) giải pháp phá sản.

36. Giải pháp phụchồi là cách thực hiện áp dụng những biện pháp để tổchức tín dụng được kiểm soát đặc trưng tự xung khắc phục tình trạng dẫn mang lại tổ chứctín dụng này được đặt vào kiểm soát đặc biệt.

37. Phương án sápnhập, phù hợp nhất,chuyển nhượng toàn cục cổphần, phần vốngóp là phương án vận dụng khi có tổ chức tín dụng thừa nhận sáp nhập,hợp nhất,có nhà đầu tư nhận đưa nhượng cục bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tíndụng được kiểm soát đặc biệt.

38. Phương án chuyểngiao nên là phương pháp chủ sở hữu, thành viên góp vốn, người đóng cổ phần của ngânhàng thương mại dịch vụ được kiểm soát đặc biệt quan trọng phải đưa giao tổng thể cổ phần, phầnvốn góp cho bên nhận gửi giao.

39. Bên nhận chuyểngiao là tổ chức tín dụng vào nước, tổ chức triển khai tín dụng nước ngoài, bên đầutư không giống có kiến nghị được nhận bàn giao bắt buộc cùng được phòng ban nhà nước cóthẩm quyền ra quyết định được nhận bàn giao bắt buộc.

40. Tổ chức triển khai tíndụng hỗ trợlà tổ chức tín dụng được chỉ định tham gia quản lí trị, kiểm soát, điều hành, hỗtrợ tổ chức triển khai và hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát điều hành đặc biệt.”

3. Sửađổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 28 như sau:

“b) tổ chức tín dụngbị chia, tách, sáp nhập, hòa hợp nhất, giải thể, phá sản, đưa đổi hình thức pháplý;”

4. Sửađổi, bổ sung các điểm c, đ, e với g khoản1, khoản 2 với khoản 3 Điều 29 như sau:

“c) Địa vị trí đặt trụsở trụ sở của tổ chức tín dụng;”

“đ) cài đặt bán, chuyểnnhượng phần vốn góp của nhà sở hữu; mua bán, chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp củathành viên góp vốn; cài đặt bán, đưa nhượng cp của cổ đông lớn; tải bán,chuyển nhượng cổ phần dẫn mang đến cổ đông bự thành người đóng cổ phần thường cùng ngược lại.

Trường hợp cài bán,chuyển nhượng phần vốn góp của tổ chức tín dụng là công ty nhiệm vụ hữu hạn,bên mua, nhận ủy quyền phải thỏa mãn nhu cầu điều kiện đối với chủ sở hữu, thànhviên góp vốn theo lý lẽ tại những điều 20, 70 với 71 của nguyên lý này;

e) Tạm dứt hoạt độngkinh doanh từ 05 ngày thao tác làm việc trở lên, trừ trường hòa hợp tạm hoàn thành hoạt động vì chưng sựkiện bất khả kháng;

g) Niêm yết cổ phiếutrên thị phần chứng khoán nước ngoài.”

“2.Hồ sơ, trình tự, giấy tờ thủ tục chấp thuận biến hóa quy định trên khoản 1 Điều này vàviệc sửa đổi, bổ sung Giấy phép được thực hiện theo phương tiện của bank Nhànước.

3.Việc đổi khác mức vốn điều lệ, chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp của thành viên góp vốncủa quỹ tín dụng nhân dân được triển khai theo quy định của bank Nhà nước.”

5. Sửađổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 29 như sau:

“a) Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điềulệ của tổ chức tín dụng tương xứng với đổi khác đã được chấp thuận;”

6. Bổsung điểm h vào khoản 1 Điều 33 như sau:

“h) fan phải chịutrách nhiệm theo tóm lại thanh tra dẫn đến việc tổ chức triển khai tín dụng, đưa ra nhánhngân hàng nước ngoài bị xử phạt phạm luật hành chủ yếu trong nghành tiền tệ vàngân hàng ở form phạt tiền tối đa đối với hành vi phạm luật quy định về giấyphép, cai quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, download cổ phần, cung cấp tín dụng,mua trái khoán doanh nghiệp, tỷ lệ bảo vệ an toàntheo luật pháp của luật pháp về xử lý vi phạm luật hành thiết yếu trong nghành nghề dịch vụ tiền tệvà ngân hàng.”

7. Sửađổi, bổ sung khoản 3 và bổ sung cập nhật khoản 4 vào Điều 34 như sau:

“3. Tổng giám đốc(Giám đốc), Phó tgđ (Phó giám đốc) và những chức danh tương đương của tổchức tín dụng thanh toán không được đôi khi là member Hội đồng quản trị, thành viênHội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát điều hành của tổ chức triển khai tín dụng khác, trừtrường hợp tổ chức triển khai đó là doanh nghiệp con của tổ chức triển khai tín dụng. Phó Tổng giám đốc(Phó giám đốc) và những chức danh tương tự của tổ chức triển khai tín dụng ko được đồngthời là tgđ (Giám đốc), Phó Tổnggiám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của chúng ta khác.

4. Quản trị Hội đồngquản trị, chủ tịch Hội đồng thành viên, tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chứctín dụng ko được đồng thời là quản trị Hội đồng quản lí trị, thành viên Hội đồngquản trị, chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, nhà tịchcông ty, tgđ (Giám đốc), Phó tgđ (Phó giám đốc) hoặc những chứcdanh tương đương của chúng ta khác.”

8. Bổsung khoản 4 vào Điều 39 như sau:

“4. Tổ chức triển khai tín dụngphải thông báo bằng văn phiên bản cho ngân hàng Nhà nước những thông tin nguyên tắc tại khoản1 Điều này vào thời hạn 07 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày tổ chức tín dụng dìm đượcthông tin công khai minh bạch theo giải pháp tại khoản 2 Điều này.”

9. Bổsung khoản 2a vào sau cùng khoản 2 Điều45 như sau:

“2a. Xẻ nhiệm, miễnnhiệm, kỷ luật, đình chỉ và ra quyết định mức lương, tác dụng khác đối với các chứcdanh thuộc bộ phận kiểmtoán nội bộ.”

10.Sửa đổi, bổ sung điểm c và bổ sung cập nhật điểmd vào khoản 1 Điều 50 như sau:

“c) Có bằng đại họctrở lên;

d) Có ít nhất 03 nămlà người quản lý, người điều hành quản lý của tổ chức triển khai tín dụng hoặc có ít nhất 05 nămlà fan quản lý, người điều hành và quản lý của doanh nghiệp chuyển động trong ngành tàichính, ngân hàng, kế toán, truy thuế kiểm toán hoặc của người tiêu dùng khác có vốn nhà sở hữutối thiểu bằng mức vốn pháp định so với loại hình tổ chức triển khai tín dụng tương ứnghoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại phần tử nghiệp vụ về tài chính,ngân hàng, kế toán, kiểm toán.”

11.Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm d khoản 4 Điều 50như sau:

“d) Có tối thiểu 05 nămlà người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có tối thiểu 05 năm là Tổng giám đốc(Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp gồm vốn chủ thiết lập tốithiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng và cóít tuyệt nhất 05 năm thao tác làm việc trực tiếp trong nghành nghề tài chính, ngân hàng, kế toán,kiểm toán hoặc có tối thiểu 10 năm làm việc trực tiếp trong nghành tài chính,ngân hàng, kế toán, kiểm toán;”

12.Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 6 Điều 52 như sau:

“6. Tổ chức tín dụngcổ phần phải tất cả tối thiểu 100 cổ đông và ko hạn chế số lượng tối đa, trừngân hàng dịch vụ thương mại được kiểm soát đặc biệt đang thực hiện phương án chuyểngiao đề xuất quy định trên Mục 1đ ChươngVIII của điều khoản này.”

13.Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm c khoản 1 Điều 54như sau:

“c) chịu đựng trách nhiệmtrước quy định về tính vừa lòng pháp của nguồn ngân sách góp, mua, nhận ủy quyền cổphần tại tổ chức triển khai tín dụng; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức triển khai tín dụng, chinhánh ngân hàng quốc tế cấp tín dụng thanh toán đểmua, nhận chuyển nhượng cp của tổ chức tín dụng; ko được góp vốn, tải cổphần của tổ chức triển khai tín dụng dưới tên của cá nhân, pháp nhân không giống dưới đông đảo hình thức,trừ trường đúng theo ủy thác theo pháp luật của pháp luật;”

14.Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và khoản3 Điều 55 như sau:

“a) Sở hữu cp tạitổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát quan trọng đặc biệt theo phương án cơ cấu tổ chức lại được cấp cóthẩm quyền phê duyệt; sở hữu cp của tổ chức triển khai tín dụng tại công ty con, côngty links quy định trên khoản 2 cùng khoản 3 Điều 103,khoản 3 Điều 110 của chính sách này;”

“3. Người đóng cổ phần và ngườicó tương quan của cổ đông đó ko được sở hữu cổ phần vượt quá 20% vốn điều lệcủa một đội nhóm chức tín dụng, trừ trường hợp vẻ ngoài tại những điểm a, b và c khoản2 Điều này. Cổ đông bự của một tổ chức tín dụng và fan có tương quan của cổđông kia không được sở hữu cp từ 5% trở lên trên vốn điều lệ của một đội nhóm chức tíndụng khác.”

15.Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm c khoản 2 Điều 56như sau:

“c) member Hội đồngquản trị, member Ban kiểm soát, tổng giám đốc (Giám đốc) chuyển nhượng ủy quyền cổphần đến nhà đầu tư khác nhằm mục đích thực hiện nay phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt.”

16.Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 63 như sau:

“5. Bửa nhiệm, miễnnhiệm, kỷ luật, đình chỉ và đưa ra quyết định mức lương, tác dụng khác đối với các chứcdanh tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổnggiám đốc (Phó giám đốc), kế toán tài chính trưởng, Thư ký Hội đồng quản lí trị và bạn quảnlý, người quản lý và điều hành khác theo cách thức nội cỗ của Hội đồng quản ngại trị.”

17.Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 75 như sau:

“2. Chủ tịch và thànhviên không giống của Hội đồng quản trị, trưởng ban và thành viên khác của Ban kiểmsoát, tgđ (Giám đốc) của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng thanh toán nhân dânphải thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, tiếp liền vềhoạt động ngân hàng theo nguyên tắc của ngân hàng Nhà nước và buộc phải thuộc danhsách sẽ được ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Ngânhàng công ty nước quy định ví dụ thủ tục, hồ nước sơ thuận tình danh sách dự loài kiến việcbầu, xẻ nhiệm những chức danh khí cụ tại khoản này.”

18.Sửa đổi các từ “phải được đk tại” thành “phải gửi” tạikhoản 3 Điều 31 và khoản 2 Điều 77; sửa đổi nhiều từ “quản lýtài sản bảo đảm” thành “quản lý nợ và khai quật tài sản” trên khoản3 Điều 103 với khoản 3 Điều 110.

19.Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2, khoản 6 vàbổ sung khoản 7 vào Điều 126 nhưsau:

“2. Vẻ ngoài tại khoản1 Điều này không áp dụng đối với quỹ tín dụng nhân dân và trường hợp cấp tín dụngdưới bề ngoài phát hành thẻ tín dụngcho cá nhân.

Hạn nấc thẻ tín dụngđối với cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo qui định củaNgân hàng công ty nước.”

“6. Tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng quốc tế không được cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ phầncủa tổ chức triển khai tín dụng.

7. Vấn đề cấp tín dụngquy định tại những khoản 1, 3, 4, 5 với 6 Điều này bao gồm cả hoạt động mua, đầutư vào trái khoán doanh nghiệp.”

20.Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, bổsung khoản 5 vào Điều 127 nhưsau:

“b) kế toán trưởng củatổ chức tín dụng, đưa ra nhánh bank nước ngoài, chủ tịch và thành viên không giống củaHội đồng quản trị, trưởng phòng ban và thành viên không giống của Ban kiểm soát, Giám đốc,Phó giám đốc và những chức danh tương tự của quỹ tín dụng nhân dân;”

“5. Tổng mức vốn dư nợ cấptín dụng cơ chế tại khoản 2 Điều này bao hàm cả tổng mức mua, đầu tư chi tiêu vào tráiphiếu bởi vì các đối tượng người tiêu dùng quy định tại những điểm a, c cùng d khoản 1 Điều này pháthành; tổng giá trị dư nợ cấp tín dụng quy định trên khoản 4 Điều này bao hàm cả tổngmức mua, chi tiêu vào trái phiếu vày các đối tượng người tiêu dùng quy định tại điểm e khoản 1 Điềunày phân phát hành.”

21.Sửa đổi, bổ sung cập nhật các khoản 4, 5 và7 Điều 128 như sau:

“4. Nút dư nợ cấp cho tíndụng chính sách tại khoản 1 và khoản 2 Điều này bao hàm cả tổng mức mua, đầu tưvào trái phiếu bởi khách hàng, người có liên quan của doanh nghiệp đó phân phát hành.

5. Số lượng giới hạn và điềukiện cấp tín dụng để đầu tư, sale cổ phiếu, trái phiếu công ty lớn của tổchức tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài do Ngânhàng công ty nước quy định.”

“7. Ngôi trường hợp đặc biệt,để triển khai nhiệm vụ kinh tế - buôn bản hội mà kỹ năng hợp vốn của những tổ chức tíndụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa đáp ứng nhu cầu được yêu cầu của một kháchhàng thì Thủ tướng bao gồm phủ đưa ra quyết định mức cấp tín dụng thanh toán tối đa vượt quá các giớihạn cơ chế tại khoản 1 cùng khoản 2 Điều này so với từng trường hợp vậy thể.

Thủtướng chính phủ nước nhà quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự ý kiến đề nghị chấp thuận nấc cấptín dụng về tối đa thừa quá những giới hạn nguyên tắc tại khoản 1 với khoản 2 Điềunày.”

22.Bổ sung khoản 6 vào Điều 129 như sau:

“6. Nút góp vốn, muacổ phần mức sử dụng tại khoản 1 và khoản 3 Điều này không bao hàm mức góp vốn, muacổ phần của công ty làm chủ quỹ là công ty con, công ty link của ngân hàngthương mại, công ty tài chính vào một doanh nghiệp từ các quỹ do doanh nghiệp đó quảnlý.”

23.Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm e khoản 1 Điều 130như sau:

“e) phần trăm mua, đầu tưtrái phiếu thiết yếu phủ, trái phiếu được cơ quan chỉ đạo của chính phủ bảo lãnh.”

24.Bãi quăng quật khoản 5 Điều 130.

25.Bổ sung Điều 130a vào sau cùng Điều 130như sau:

“Điều130a. Áp dụng can thiệp sớm so với tổ chức tín dụng, đưa ra nhánh bank nướcngoài

1. Bank Nhà nướcxem xét áp dụng can thiệp sớm so với tổ chức tín dụng lâm vào một trong cáctrường hợp sau đây nhưng không được đặt vào kiểm soát đặc biệt quan trọng theo lý lẽ tạiĐiều 145 của lao lý này:

a) Không bảo trì đượctỷ lệ kỹ năng chi trả vẻ ngoài tại điểm a khoản 1 Điều 130 của lao lý này trongthời gian 03 mon liên tục;

b) Không bảo trì đượctỷ lệ bình an vốn cách thức tại điểm b khoản 1 Điều 130 của lao lý này trong thờigian 06 mon liên tục;

c) Xếp hạng dưới mứctrung bình theo lao lý của ngân hàng Nhà nước.

2. Ngân hàng Nhà nướcxem xét vận dụng can thiệp sớm so với chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi thuộcmột trong số trường hợp luật pháp tại những điểm a, b với c khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn 30ngày, kể từ ngày nhận thấy văn phiên bản áp dụng can thiệp sớm của bank Nhà nước,tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo Ngân hàng đơn vị nướcthực trạng, nguyên nhân, phương pháp khắc phục tình trạng qui định tại khoản 1 Điềunày và tổ chức triển khai thực hiện. Bank Nhà nước bao gồm văn bạn dạng yêu mong tổchức tín dụng, trụ sở ngân hàng quốc tế điều chỉnh cách thực hiện khắc phục nếuxét thấy nên thiết.

Thời hạn thực hiệnphương án tự khắc phục về tối đa là 01 năm, kể từ ngày gồm văn phiên bản áp dụng can thiệp sớmcủa ngân hàng Nhà nước.

4. Giải pháp khắc phụcbao bao gồm một hoặc một số biện pháp sau đây:

a) Thu eo hẹp nội dung,phạm vi hoạt động, hạn chế các giao dịch lớn;

b) Tăng vốn điều lệ,vốn được cấp; bức tốc nắm giữ gia sản có tính thanh khoản cao; bán, chuyểnnhượng gia tài và tiến hành các phương án khác để đáp ứng nhu cầu yêu cầu bảo đảm an toàn antoàn trong vận động ngân hàng;

c) tinh giảm chi trả cổtức, triển lẵm lợi nhuận;

d) cắt giảm đưa ra phíhoạt động, chi phí quản lý; hạn chếtrả thù lao, lương, thưởng đối với người quản lý, tín đồ điều hành;

đ) tăng tốc quản trịrủi ro; tổ chức lại máy bộ quản lý, cắt sút nhân sự;

e) các biện pháp kháctheo nguyên lý của pháp luật.

5. Trường đúng theo tổ chứctín dụng, trụ sở ngân hàng quốc tế không xây dừng được phương án khắc phụctheo qui định tại khoản 3 Điều này hoặc hếtthời hạn tiến hành phương án cơ mà không khắc phục được tình trạng phương tiện tại khoản1 Điều này thì phụ thuộc vào tính chất, mức độ rủi ro ro, bank Nhà nước yêu mong tổchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tại một hoặc một số trong những biệnpháp quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Bank Nhà nướccó văn bản chấm xong áp dụng can thiệp sớm sau thời điểm tổ chức tín dụng, bỏ ra nhánhngân hàng quốc tế khắc phục được tình trạng lao lý tại khoản 1 Điều này hoặckhi tổ chức triển khai tín dụng được đặt vào kiểm soát và điều hành đặc biệt.

7. Bank Nhà nướcquy định cụ thể Điều này.”

26.Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 141 như sau;

“c) biến đổi tên chinhánh của tổ chức tín dụng; tạm dứt hoạt động sale dưới 05 ngày làm việc;niêm yết cp trên thị trường chứng khoán vào nước.”

27.Sửa đổi, bổ sung cập nhật Mục 1 Chương VIII như sau:

“Mục 1.KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Điều 145. Ngôi trường hợpđặt tổ chức triển khai tín dụng vào điều hành và kiểm soát đặc biệt

1. Tổ chức triển khai tín dụngđược xem xét đặt vào kiểm soát đặc biệt khi lâm vào một trong các trường hợpsau đây:

a) Mất, có nguy cơ tiềm ẩn mấtkhả năng bỏ ra trả hoặc mất, có nguy cơ mất khả năng thanh toán theo phương tiện củaNgân hàng bên nước;

b) Số lỗ lũy kế của tổchức tín dụng thanh toán lớn hơn một nửa giá trị của vốn điều lệ và những quỹ dự trữ ghi trongbáo cáo tài thiết yếu đã được truy thuế kiểm toán gần nhất;

c) Không bảo trì đượctỷ lệ an ninh vốn hình thức tại điểm b khoản 1 Điều 130 của nguyên tắc này vào thờigian 12 tháng liên tục hoặc tỷ lệ an toàn vốn thấp rộng 4% trong thời gian 06tháng liên tục;

d) xếp thứ hạng yếu kémtrong 02 năm tiếp tục theo phép tắc của bank Nhà nước.

2. Lúc có nguy hại mấtkhả năng đưa ra trả, nguy hại mất năng lực thanh toán, tổ chức triển khai tín dụng cần kịp thờibáo cáo ngân hàng Nhà nước về thực trạng, nguyên nhân, các biện pháp vẫn áp dụng,các giải pháp dự kiến vận dụng để hạn chế và khắc phục và những đề xuất, đề nghị với Ngânhàng bên nước.

Điều 145a. Quyết địnhđặt tổ chức triển khai tín dụng vào kiểm soát đặc biệt

1. Bank Nhà nướcxem xét, quyết định đặt tổ chức tín dụng trực thuộc trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều145 của lao lý này vào kiểm soát đặc biệt và thành lập và hoạt động Ban kiểm soát đặc trưng đểkiểm soát buổi giao lưu của tổ chức tín dụng đó.

2. Bank Nhà nướcquy định các nội dung sau đây:

a) hình thức kiểmsoát đặc biệt, thời hạn kiểm soát điều hành đặc biệt, gia hạn thời hạn kiểm soát đặc biệt,chấm chấm dứt kiểm soát sệt biệt, chào làng thông tinvề việc kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng;

b) Thành phần, số lượng,cơ cấu, cơ chế hoạt động của Ban kiểm soát đặc biệt cân xứng với hình thức kiểmsoát quan trọng và yếu tố hoàn cảnh của tổ chức tín dụng được điều hành và kiểm soát đặc biệt.

3. Tính từ lúc ngày Ngânhàng bên nước đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát điều hành đặc biệt, dư nợ gốc, lãi của khoảncho vay tái cung cấp vốn của ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng đó đượcchuyển thành dư nợ giải ngân cho vay đặc biệt.

Điều 145b. Chấm dứtkiểm soát quánh biệt

Ngân hàng đơn vị nướcxem xét, quyết định dứt kiểm soát đặc trưng đối với tổ chức tín dụng đượckiểm soát đặc trưng thuộc một trong số trường hợp sau đây:

1. Tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt quan trọng khắc phục được chứng trạng dẫn đến tổ chức tín dụng đóđược để vào kiểm soát quan trọng và tuân hành các phần trăm bảo đảm bình yên quy địnhtại Điều 130 của mức sử dụng này;

2. Trong thời hạn kiểmsoát quánh biệt, tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc biệt quan trọng được sáp nhập, hợp nhấtvào tổ chức tín dụng khác hoặc bị giải thể;

3. Sau khoản thời gian Thẩm phánchỉ định quản tài viên hoặc công ty quản lý, thanh lý gia tài để tiến hànhthủ tục phá sản tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát điều hành đặc biệt.

Điều 146. Thmquyền quyết định cơ cấu lại tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Cơ quan chính phủ có thẩmquyền sau đây:

a) quyết định chủtrương cơ cấu lại theo phương pháp giải thể, chuyển giao bắt buộc, phá sản tổ chứctín dụng được kiểm soát đặc biệt;

b) Phê thông qua phươngán bàn giao bắt buộc, phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt;

c) ra quyết định áp dụngbiện pháp đặc trưng nhằm bảođảm bình yên hệ thống tổ chức tín dụng, đơn côi tự, bình yên xã hội khi giải pháp xử lý tổ chứctín dụng được kiểm soát đặc biệt quan trọng và report Quốc hội trên kỳ họp gần nhất.

2. Thủ tướng chủ yếu phủcó thẩm quyền sau đây:

a) ra quyết định chủtrương tổ chức cơ cấu lại theo phương án phục hồi, sáp nhập, vừa lòng nhất, chuyển nhượngtoàn bộ cổ phần, phần vốn góp so với ngân mặt hàng thương mại, bank hợp tácxã, doanh nghiệp tài thiết yếu được kiểm soát và điều hành đặc biệt;

b) Phê chu đáo phươngán phục hồi, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng tổng thể cổ phần, phần vốn góp đốivới bank thương mại, bank hợp tác xã, công ty tài chủ yếu được kiểmsoát đặc biệt;

c) ra quyết định việccho vay quan trọng đặc biệt của ngân hàng Nhà nước với lãi vay ưu đãi đến hơn cả 0% đối vớitổ chức tín dụng thanh toán được điều hành và kiểm soát đặc biệt.

3. Bank Nhà nướccó thẩm quyền sau đây:

a) ra quyết định chủtrương cơ cấu tổ chức lại theo giải pháp phục hồi, sáp nhập, hòa hợp nhất, gửi nhượngtoàn bộ phần vốn góp đối với quỹ tín dụng thanh toán nhân dân, tổchức tài bao gồm vi mô;

b) Phê chăm bẵm phươngán phục hồi, sáp nhập, thích hợp nhất, đưa nhượng tổng thể phần vốn góp so với quỹtín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, trừtrường hợp đưa ra quyết định việc mang đến vay quan trọng đặc biệt quy định tại điểm c khoản 2 Điềunày;

c) quyết định việc Bảohiểm chi phí gửi nước ta mua trái phiếu dài hạn của tổ chức triển khai tín dụng hỗ trợ.

Điều 146a. Nhiệm vụ,quyền hạn của ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng được kimsoát đặc biệt

1. Xử lý ý kiến đề nghị củaBan kiểm soát quan trọng đặc biệt quy định trên Điều 146b của chính sách này.

2. đưa ra quyết định áp dụngmột hoặc một vài biện pháp cung ứng quy định trên khoản 1 với khoản 2 Điều 148b của Luậtnày trước khi phương án tổ chức cơ cấu lại được phê duyệt, trừ ngôi trường hợp đưa ra quyết định việccho vay quan trọng quy định trên điểm c khoản 2 Điều 146 của nguyên tắc này.

3. Chỉ định và hướng dẫn Chủ tịchvà thành viên không giống của Hội đồng quản lí trị, chủ tịch và thành viên không giống của Hội đồngthành viên, trưởng ban và thành viên không giống của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc(Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổchức tín dụng được kiểm soát và điều hành đặc biệt.

4. Quyết định, điềuchỉnh nội dung, phạm vi hoạt động, mạng lướihoạt rượu cồn của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát và điều hành đặc biệt.

5. Quyết định khôngáp dụng những biện pháp phục hồi khả năng thanh toán hoặc chấmdứt áp dụng những biện pháp phục hồi khảnăng thanh toán so với tổ chức tín dụng triển khai phương án phá sản đang đượcphê duyệt.

6. đưa ra quyết định việccho vay đặc trưng của ngân hàng Nhà nước theo dụng cụ tại điểm a khoản 1 Điều146d của chính sách này, trừ trường hợp ra quyết định việc cho vay đặc biệt quan trọng quy định tạiđiểm c khoản 2 Điều 146 của phương pháp này.

7. Yêu mong chủ sở hữu,thành viên góp vốn, cổ đông của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát và điều hành đặc biệt:

a) báo cáo việc sử dụngcổ phiếu, phần vốn góp;

b) không được chuyểnnhượng cổ phiếu, phần vốn góp;

c) không được sử dụngcổ phiếu, phần vốn góp để gia công tài sản bảo đảm.

8. Nhiệm vụ, quyền hạnkhác theo điều khoản của hiện tượng này.

Điều 146b. Nhiệm vụ,quyền hạn của Ban kiểm soát điều hành đặc biệt

1. Chỉ đạo Hội đồngquản trị, Hội đồng thành viên, tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức triển khai tín dụng đượckiểm soát đặc trưng thực hiện những nội dung sau đây:

a) thanh tra rà soát và điều chỉnhcơ cấu tổ chức, mạng lưới, chuyển động kinh doanh, tập trung thu hồi nợ xấu, xửlý tài sản bảo đảm;

b) cắt giảm chi phí,bao tất cả cả việc cắt bớt lãi suất của các khoản tiền gửi, trái phiếu tất cả lãi suấtcao, chi phí thuê của những hợp đồng thuêtài sản, mướn mua gia tài có tiền mướn cao.

2. Lãnh đạo tổ chứctín dụng được kiểm soát quan trọng xây dựng, tiến hành phương án cơ cấu tổ chức lại theoquy định của luật này.

3. Trợ thời đình chỉ mộthoặc một số hoạt động kinh doanh của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc trưng nếucác vận động này rất có thể gia tăng rủi ro khủng hoảng cho tổ chức triển khai tín dụng đó hoặc ko phùhợp với phương án cơ cấu lại đã có phê duyệt.

4. Đình chỉ, trợ thì đìnhchỉ quyền quản ngại trị, điều hành, kiểm soát điều hành tổ chức tín dụng thanh toán và kiến nghị Ngânhàng công ty nước chỉ định và hướng dẫn người thay thế Chủ tịch, member Hội đồng quản ngại trị,Chủ tịch, member Hội đồng thành viên, Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát,Tổng người đứng đầu (Giám đốc), Phó tgđ (Phó giám đốc) và các chức danhtương đương của tổ chức tín dụng được kiểm soát điều hành đặc biệt.

5. Yêu mong Hội đồngquản trị, Hội đồng thành viên, tgđ (Giám đốc) miễn nhiệm, đình chỉcông tác đối với người tất cả hành vi vi bất hợp pháp luật, không chấp hành phương áncơ cấu lại đã có phê duyệt, ko chấp hành chỉ huy của Ban kiểm soát và điều hành đặc biệt.

6. ý kiến đề xuất Ngânhàng đơn vị nước quyết định: thay đổihình thức kiểm soát điều hành đặc biệt, gia hạn hoặc hoàn thành thời hạn kiểm soát và điều hành đặc biệt;cho vay đặc biệt, gia hạn thời hạn cho vay vốn đặc biệt, thu nợ khoản vay sệt biệt;thanh lý tài sản, thu hồi Giấy phép của tổ chức tín dụng được kiểm soát và điều hành đặc biệt.

7. Nhiệm vụ, quyền hạnkhác theo vẻ ngoài của công cụ này.

Điều 146c. Trách nhiệmcủa tổ chức triển khai tín dụng được điều hành và kiểm soát đặc biệt, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổđông, Hội đồng quản lí trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc(Giám đốc) của tổ chức tín dụng được kiểm soát và điều hành đặc biệt

1.Tổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát và điều hành đặc biệt, công ty sở hữu, thành viên góp vốn, cổđông của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc trưng có nhiệm vụ sau đây:

a) sản xuất phương áncơ cấu lại theo yêu ước của Ban kiểm soát đặc biệt;

b) triển khai chủtrương, phương án tổ chức cơ cấu lại đã có cấp tất cả thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

c) triển khai quyết định,yêu ước của ngân hàng Nhà nước vẻ ngoài tại Điều 146a của chính sách này;

d) tiến hành quyết định,yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt quy định tại Điều 146b của điều khoản này.

2. Hội đồng cai quản trị,Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức triển khai tín dụngđược kiểm soát đặc trưng có nhiệm vụ sau đây:

a) triển khai tráchnhiệm mức sử dụng tại khoản 1 Điều này;

b) cai quản trị, kiểmsoát, điều hành chuyển động kinh doanh của tổ chức triển khai tín dụng, bảo đảm bình an tàisản của tổ chức triển khai tín dụng.

Điều 146d. Khoản vayđặc biệt

1. Tổ chức triển khai tín dụngđược kiểm soát quan trọng được vay đặc biệt quan trọng của ngân hàng Nhà nước, bảo hiểm tiềngửi Việt Nam, ngân hàng Hợp tác xã việt nam và các tổ chức tín dụng thanh toán khác trongtrường hòa hợp sau đây:

a) Để hỗ trợ thanh khoảnkhi tổ chức triển khai tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mấtkhả năng bỏ ra trả, đe dọa sự định hình của hệ thống trong thời hạn tổ chức tín dụngđược kiểm soát và điều hành đặc biệt, bao hàm cả ngôi trường hợp tổ chức triển khai tín dụng vẫn thực hiệnphương án cơ cấu tổ chức lại đã được phê duyệt;

b) Để hỗ trợ phục hồitheo giải pháp phục hồi, phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Xem thêm: Mách Nhỏ Cách Nuôi Gà Đá Tơ Mau Sung Cực Hăng Máu, Cách Nuôi Gà Chọi Tơ Từ 6 Tháng Đến 1 Năm Tuổi

2.Khoản vay đặc biệt quan trọng được ưu tiên trả lại trước tất cả các số tiền nợ khác, nói cảcác khoản nợ tài năng sản đảm bảo an toàn của tổ chức tín dụng vào trường đúng theo sau đây:

a) lúc tới hạn trả nợ,trừ trường vừa lòng trong thời hạn phương án cơ cấu tổ chức lại chưa được phê chuyên chú hoặctrường hợp thay đổi phương án tổ chức cơ cấu lại nhưng chưa được phê duyệt;

b) khi giải thể, phásản tổ chức triển khai tín dụng.

3.Ngân hàng nhà nước quy định cụ thể việc đến vay đặc trưng đối với tổ chức tíndụng được kiểm soát và điều hành đặc biệt.

Điều 146đ. Cai quản trị, điềuhành với hot độngcủa tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát điều hành đặc biệt

1. Nội dung, phạm vihoạt rượu cồn của tổ chức tín dụng được kiểm soát quan trọng đặc biệt do ngân hàng Nhà nước quyếtđịnh, trừ ngôi trường hợp cách thức tại khoản 3 Điều 146b của chế độ này.

2. Trong thời hạn kiểmsoát đặc biệt, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không phải tuân hành quyđịnh tại các điều 128, 130, 131 với 140 của mức sử dụng này mà thực hiện theo quyết địnhcủa ngân hàng Nhà nước đối với từng trường hợpcụ thể; trường hòa hợp số tiền nên trích lập dự trữ rủi ro to hơn chênh lệchthu bỏ ra từ công dụng kinh doanh hằng năm(chưa bao gồm số tiền dự phòng rủi ro vẫn tạm trích vào năm) thì mức trích lậpdự phòng rủi ro khủng hoảng tối thiểu bởi mức chênh lệch thu chi.

3. Tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc trưng không phải thực hiện dự trữ bắt buộc.

4. Tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc trưng được miễn nộp phí bảo đảm tiềngửi, tổn phí tham gia Quỹ bảo đảm bình an hệ thốngquỹ tín dụng thanh toán nhân dân.

5. Câu hỏi tổchức Đại hội đồng cổ đông, ra mắt thông tin của tổ chức tín dụng được kiểmsoát quan trọng được tiến hành theo yêu ước của ngân hàng Nhà nước phù hợp với mụctiêu bảo đảm an ninh hệ thống tổ chức triển khai tín dụng.

6. Con số thànhviên, nhiệm kỳ Hội đồng cai quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát và điều hành của tổ chứctín dụng được kiểm soát quan trọng do ngân hàng Nhà nước quyết định phù hợp vớithực trạng hoạt động của tổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát điều hành đặc biệt.

Trường thích hợp Hội đồngquản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát và điều hành của tổ chức tín dụng không còn nhiệm kỳmà tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng chưa bầu, bổ nhiệm Hội đồng quản ngại trị,Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát và điều hành nhiệm kỳ new thì Hội đồng cai quản trị, Hội đồngthành viên, Ban điều hành và kiểm soát hiện tại thường xuyên thực hiện bài toán quản trị, kiểm soáttổ chức tín dụng thanh toán theo chính sách của pháp luật.”

28.Bổ sung những mục 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ và 1e vào sau cùng Mục 1 Chương VIII như sau:

“Mục 1a.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG CƠ CẤU LẠI TCHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Điều 147. Đánh giá chỉ tổngthể yếu tố hoàn cảnh tổ chức tín dụng thanh toán được điều hành và kiểm soát đặc biệt

1. Ban kiểm soát đặcbiệt yêu thương cầu tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thuê tổ chức kiểm toán độclập thẩm tra soát, review thực trạng tài chính, xác minh giá trị thực của vốn điềulệ và các quỹ dự trữ với các nội dung cụ thể theo yêucầu của Ban kiểm soát đặc biệt. Câu hỏi thuê tổ chức triển khai kiểm toán độc lập phải hoànthành vào thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bao gồm quyết định ra đời Ban kiểm soátđặc biệt.

Trường đúng theo tổ chứctín dụng được kiểm soát đặc biệt không hoàn thành việc thuê tổ chức triển khai kiểm toán độclập vào thời hạn quy định, Ban kiểm soát quan trọng chỉ định tổ chức kiểm toánđộc lập.

2. Trong thời hạn 04tháng, tính từ lúc ngày gồm quyết định thành lập và hoạt động Ban kiểm soát điều hành đặc biệt, tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt phải xong xuôi và nhờ cất hộ Ban kiểm soát và điều hành đặcbiệt công dụng tự reviews tổng thể yếu tố hoàn cảnh của tổ chức tín dụng đó với đề xuấtchủ trương cơ cấu tổ chức lại tổ chức tín dụng được kiểm soát điều hành đặc biệt.

3. Vào thời hạn 05tháng, kể từ ngày bao gồm quyết định thành lập và hoạt động Ban kiểm soát và điều hành đặc biệt, Ban kiểm soátđặc biệt dứt việc reviews tổngthể hoàn cảnh tổ chức tín dụng được kiểmsoát sệt biệt, của cả trong ngôi trường hợp tổ chức triển khai tín dụng không dứt việc tựđánh giá bán theo pháp luật tại khoản 2 Điều này.

4. Việc reviews tổngthể yếu tố hoàn cảnh của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát quan trọng đặc biệt quy định trên khoản2 cùng khoản 3 Điều này, trừ quỹ tín dụng thanh toán nhân dân, phải địa thế căn cứ vào report của tổchức kiểm toán chủ quyền quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Câu chữ đánh giátổng thể hoàn cảnh tổ chức tín dụng được kiểm soát quan trọng đặc biệt do Ban kiểm soát và điều hành đặcbiệt quyết định nhưng phải bao hàm các nội dung buổi tối thiểu sau đây:

a) tình trạng tàichính, cực hiếm thực của vốn điều lệ và những quỹ dự trữ;

b) yếu tố hoàn cảnh về tổchức, quản trị, điều hành, hệ thống công nghệ thông tin;

c) thực trạng về hoạtđộng, khiếp doanh.

6. Túi tiền thuê tổ chứckiểm toán độc lập và các giá thành khác liên quan đến nhận xét tổng thể thực trạngtổ chức tín dụng được kiểm soát quan trọng đặc biệt do tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát điều hành đặcbiệt bỏ ra trả cùng được hạch toán vào giá cả của tổ chức triển khai tín dụng đó.

Điều 147a. Đề xuất vàquyết định chủ trương cơ cấu lại tổ chức triển khai tín dụng được điều hành và kiểm soát đặc biệt

1. Trên cửa hàng đánhgiá tổng thể thực trạng tổ chức tín dụng được điều hành và kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soátđặc biệt khuyến nghị với Ngân hàngNhà nước công ty trương tổ chức cơ cấu lại tổ chức triển khai tín dụng được điều hành và kiểm soát đặc biệt.

2. Vào thời hạn 60ngày, tính từ lúc ngày dìm được đề xuất của Ban kiểm soát và điều hành đặc biệt, bank Nhà nướcxem xét, quyết định hoặc trình chính phủ, Thủ tướng cơ quan chính phủ xem xét, quyết địnhchủ trương cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng theo thẩm quyềnquy định trên Điều 146 của nguyên tắc này.

3. Vào thời hạn 30ngày, tính từ lúc ngày nhấn được ý kiến đề xuất của bank Nhà nước, bao gồm phủ, Thủ tướngChính lấp xem xét, đưa ra quyết định chủ trương tổ chức cơ cấu lại tổ chức triển khai tín dụng được kiểmsoát đặc biệt theo thẩm quyền phương pháp tại Điều 146 của công cụ này.

Mục 1b.PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI TCHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂMSOÁT ĐẶC BIỆT

Điều 148. Thiết kế vàphê duyệt giải pháp phục hồi

1. Vào thời hạn 60ngày, kể từ ngày nhấn được quyết định chủ trương cơ cấu tổ chức lại theo phương pháp phụchồi, tổ chức triển khai tín dụng được điều hành và kiểm soát đặcbiệt phải dứt việc gây ra và trình Ban kiểm soát đặc biệt phương án phụchồi.

2. Trong thời hạn 30ngày, kể từ ngày nhận được phương án hồi phục của tổ chức tín dụng được kiểmsoát quánh biệt, Ban kiểm soát quan trọng đánh giá, report Ngân hàng đơn vị nước vềtính khả thi của phương pháp phục hồi.

Đối với cách thực hiện phụchồi quỹ tín dụng thanh toán nhân dân, Ban kiểm soát đặc biệt quan trọng phối hợp với Bảo hiểm tiền gửiViệt Nam, bank Hợp tác thôn Việt Nam đánh giá tính khả thi của phương án; đốivới phương án hồi sinh tổ chức tài chủ yếu vi mô, công ty tài chính, Ban kiểmsoát đặc biệt phối phù hợp với Bảo hiểm tiền giữ hộ Việt Nam nhận xét tính khả thi củaphương án.

3. Vào thời hạn 60ngày, tính từ lúc ngày nhận được báo cáo, phương án hồi phục do Ban điều hành và kiểm soát đặc biệttrình, ngân hàng Nhà nước xem xét, phê chuẩn y hoặc trình Thủ tướng chính phủ nước nhà phêduyệt phương án hồi sinh theo thẩm quyền nguyên tắc tại Điều 146 của điều khoản này.

4. Trường đúng theo tổ chứctín dụng được kiểm soát quan trọng không ngừng việc xây dựng cách thực hiện phụchồi theo khí cụ tại khoản 1 Điều này hoặcphương án hồi phục không được cấp gồm thẩm quyền phê chuyên chú theo dụng cụ tại khoản3 Điều này thì ngân hàng Nhà nước xem xét, đưa ra quyết định hoặc trình chính phủ, Thủtướng thiết yếu phủ ra quyết định chủ trương sáp nhập, vừa lòng nhất, chuyển nhượng toàn bộcổ phần, phần vốn góp, giải thể, chuyển nhượng bàn giao bắt buộchoặc phá sản tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát quan trọng đặc biệt theo thẩm quyền quy địnhtại Điều 146 của dụng cụ này.

Điều 148a. Nội dungphương án phục hồi

1. Phương pháp phục hồibao gồm các nội dung về tối thiểu sau đây:

a) giải pháp tăng vốnđiều lệ và thời hạn tiến hành phương án tăng vốn điều lệ trong số trường hợp:giá trị thực của vốn điều lệ thấp rộng vốnpháp định; tỷ lệ bình an vốn bên dưới mức công cụ của bank Nhà nước; theo yêucầu của ngân hàng Nhà nước nhằm bảo đảm an ninh hoạt hễ của tổ chức triển khai tín dụng;

b) giải pháp hoạt độngkinh doanh trong quy trình tiến độ phục hồi;

c) Phương án cơ cấu tổ chức tổchức, quản ngại trị, điều hành;

d) giải pháp xử lý tồntại, yếu hèn về tài chính, nợ xấu, tài sản bảo đảm an toàn và các biện pháp tự khắc phụccác vi bất hợp pháp luật;

đ) Phương án đưa ra trảtheo lộ trình đối với tiền gửi của bạn là pháp nhân, chi phí gửi, tiền vaycủa tổ chức triển khai tín dụng khác; phương pháp xử lý khoản vay quan trọng đặc biệt đã vay, bao hàm cảkhoản vay quan trọng đặc biệt quy định trên khoản 3 Điều 145a của pháp luật này;

e) phương án hỗ trợquy định tại Điều 148b của phương tiện này nên áp dụng;

g) Lộ trình, thời hạnthực hiện cách thực hiện phục hồi.

2. Trường hòa hợp Ngânhàng công ty nước dự loài kiến chỉ định tổ chức tín dụng hỗ trợ, ngoài những nội dung quyđịnh tại khoản 1 Điều này, tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát quan trọng phối hợp vớitổ chức tín dụng hỗ trợ bổ sung các văn bản sau đây:

a) Phương án cung cấp củatổ chức tín dụng cung cấp đối với tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc biệt;phương án cung ứng đối với tổ chức triển khai tín dụng hỗ trợ;

b) giải pháp trảlương, thù lao, tiền thưởng cùng các chế độ khác cho tất cả những người được biệt phái thamgia cung cấp quản trị, điều hành và quản lý tổ chức tín dụng được điều hành và kiểm soát đặc biệt;

c) cách thực hiện trảlương cho người lao hễ của tổ chức tín dụng được kiểm soát quan trọng trong thờigian kiểm soát điều hành đặc biệt.

Điều 148b. Biện pháphỗ trợ tiến hành phương án phục hồi

1. Tổ chức tín dụngđược kiểm soát nhất là ngân hàng thương mại, ngân hàng hợptác xã, doanh nghiệp tài chính được áp dụng một hoặc một trong những biện pháp cung cấp sauđây:

a) phân phối nợ xấu khôngcó tài sản bảo vệ hoặc nợ xấu có tài năng sản đảm bảo mà tài sản bảo vệ đang bị kêbiên, tài sản bảo vệ không bao gồm hồ sơ, giấy tờ hợp lệ cho tổ chức triển khai mà đơn vị nước sởhữu 100% vốn điều lệ do thiết yếu phủ thành lập để xử lý nợ xấucủa tổ chức tín dụng;

b) Vay đặc biệt quan trọng vớilãi suất ưu đãi tới mức 0% của ngân hàng Nhà nước;

c) Hạch toán dần dần vàochi tổn phí phần chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của khoản nợ, khoản buộc phải thu, khoảnđầu tư góp vốn, mua cổ phần đang hạch toán trong bảng cân đốikế toán với giá cả và số tiền dự phòng đã trích lập của những khoản này phù hợpvới tình trạng tài chủ yếu của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát quan trọng với thời hạntối nhiều là 10 năm;

d) Miễn, sút tiềnlãi vay mượn tái cung cấp vốn, vay đặc biệt của ngân hàng Nhà nước;

đ) công ty tài chínhđược vay đặc biệt với lãi suất vay ưuđãi đến cả 0% của bảo đảm tiền gửi nước ta từ Quỹ dự trữ nghiệp vụ;

e) nhận tiền gởi hoặcvay của tổ chức triển khai tín dụng cung cấp với lãi vay ưu đãi;

g) Muanợ, trái phiếu công ty do tổ chức triển khai tín dụng cung cấp nắm giữ đang được phânloại team nợ đầy đủ tiêu chuẩn theo công cụ của bank Nhà nước

h) Mua, chi tiêu hệ thốngcông nghệ tin tức vượt xác suất quy định tại Điều 140 của luật này;

i)Biện pháp không giống theo phương án hồi phục đã được phê duyệt.

2. Tổ chức tín dụngđược kiểm soát nhất là quỹ tín dụng thanh toán nhân dân, tổ chức triển khai tài thiết yếu vi mô đượcáp dụng một hoặc một trong những biện pháp cung cấp sau đây:

a) phương án quy địnhtại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Vay đặc biệt quan trọng vớilãi suất ưu đãi tới cả 0% của bảo hiểm tiền gửi nước ta từ Quỹ dự phòng nghiệpvụ;

c) tổ chức tài chínhvi tế bào được vay đặc biệt quan trọng của ngân hàng Nhà nước với lãi suất vay ưu đãi tới cả 0%;

d) Quỹ tín dụng nhândân được vay đặc trưng của ngân hàng Hợp tác xã việt nam từ Quỹ đảm bảo an toàn an toànhệ thống quỹ tín dụng thanh toán nhân dân với lãi vay ưuđãi đến cả 0%;

đ) phương án kháctheo phương án hồi sinh đã được phê duyệt.

3. Bảo hiểm tiền gửiViệt phái nam được hạch toán bớt Quỹ dự trữ nghiệp vụ để xử trí số tiền giải ngân cho vay đặcbiệt không tịch thu được.

4. Bank Hợptác xã vn được hạch toán bớt Quỹ bảo đảm an toàn hệ thốngquỹ tín dụng nhân dân nhằm xửlý số tiềncho vay đặc trưng không thu hồi được.

Điều 148c. Tổ chức triển khai thựchiện giải pháp phục hồi

1. Ban kiểm soát và điều hành đặcbiệt chỉ đạo, kiểm tra, thống kê giám sát tổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát quan trọng triểnkhai thực hiện phương án phục sinh đã được phê duyệt.

2. Theo ý kiến đề xuất củaBan kiểm soát và điều hành đặc biệt, bank Nhà nước đưa ra quyết định hoặc trình Thủ tướngChính che quyết định các nội dung sau đây:

a) việc sửa đổi, bổsung phương án phục hồi, bao gồm cả việc gia hạn thời hạn tiến hành phương ánphục hồi;

b) hoàn thành thực hiệnphương án phục sinh để đưa sang phương án sáp nhập, vừa lòng nhất, đưa nhượngtoàn bộ cổ phần, phần vốngóp trên cơ sở ý kiến đề xuất của tổ chức tín dụng được kiểm soát quan trọng với Ban kiểmsoát quánh biệt.

3. Bank Nhà nướcban hành quyết định chỉ định tổ chức tín dụng cung cấp theo phương án hồi sinh đãđược phê duyệt.

4. Trường đúng theo Ngânhàng nhà nước xét thấy tổ chức tín dụng được kiểm soát quan trọng đặc biệt không tất cả khảnăng hồi sinh theo cách thực hiện phục hồiđã được phê để mắt tới hoặc không còn thời hạn triển khai phương án phục hồimà tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc biệt quan trọng không khắc phục được tình trạng dẫnđến tổ chức triển khai tín dụng này được đặt vào kiểm soát quan trọng thì bank Nhà nướcquyết định hoặc trình chủ yếu phủ, Thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương sápnhập, đúng theo nhất, đưa nhượng toàn bộ cổ phần, phầnvốn góp, giải thể, chuyểngiao bắt buộchoặc phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng theo thẩm quyền quy địnhtại Điều 146 của lao lý này.

Điều 148d.Điều kiện đối với tổ chức tín dụng thanh toán hỗ trợ

Tổ chức tín dụng hỗtrợ phải thỏa mãn nhu cầu các điều kiện sau đây:

1. Chuyển động kinhdoanh gồm lãi trong tối thiểu 02 năm gần cạnh trước thời điểm được chú ý chỉ địnhtham gia cung cấp theo báo cáo tài thiết yếu đã được kiểmtoán độc lập;

2. Đáp ứng các tỷ lệbảo đảm bình an quy định trên Điều 130 của cách thức này;

3. Hội đồng thànhviên, Hội đồng quản lí trị, Ban kiểm soát và điều hành có con số và tổ chức cơ cấu theo vẻ ngoài củapháp luật;

4. Có hệ thống kiểmsoát nội bộ và kiểm toán nội bộ chuyên trách bảo vệ tuân thủ nguyên tắc tại Điều40 cùng Điều 41 của quy định này.

Điều 148đ. Quyền vànghĩa vụ của tổ chức triển khai tín dụng hỗ trợ

1. Phối hợp với tổ chứctín dụng được kiểm soát quan trọng xây dựng phương án phục sinh theo hiện tượng tại khoản2 Điều 148a của chính sách này.

2. Lựa chọn, giới thiệuvà điều rượu cồn cán cỗ đủ năng lực, gớm nghiệm, đk tham gia cai quản trị, kiểmsoát và quản lý điều hành tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng theo yêu mong củaNgân hàng công ty nước.

3. Tổ chức triểnkhai, quản lí lý, giám sát và đo lường tổ chức, buổi giao lưu của tổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soátđặc biệt theo phương án hồi sinh đã được phê duyệt; khuyến cáo với Ban điều hành và kiểm soát đặcbiệt việc sửa đổi, bổ sung phương án phục sinh đã được phê duyệt.

4. Cho vay, nhờ cất hộ tiềnvới lãi suất ưu đãi tại tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc trưng theo phương ánphục hồi đã làm được phê duyệt.

5. Chào bán nợ, trái phiếudoanh nghiệp đang rất được phân các loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn theo lao lý của Ngânhàng công ty nước cho tổ chức tín dụng được kiểm soát quan trọng theo yêu ước củaNgân hàng bên nước.

6. Mua lại nợ, tráiphiếu công ty lớn đã buôn bán quy định tại khoản 5 Điều này theo yêu cầu của Ngânhàng bên nước.

7. Được vay mượn tái cấp cho vốnvới lãi suất ưu đãi đến cả 0%, được giảm 1/2 tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo phươngán phục sinh đã được phê duyệt.

8. Không biến thành hạn chế vềtỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu chủ yếu phủ, trái phiếu được thiết yếu phủ bảo hộ quyđịnh tại điểm e khoản 1 Điều 130 của công cụ này.

9. Những khoản mang đến vay,tiền giữ hộ tại tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc trưng được áp dụng hệ số đen đủi ro0% khi tính tỷ lệ bình an vốn với được phân các loại vào nhóm nợ đầy đủ tiêu chuẩn.

10. Được hạch toánvào ngân sách chi tiêu hoạt động đối với các khoản đưa ra lương, thù lao, tiền thưởng cho ngườiđược biệt phái gia nhập quản trị, kiểm soát, quản lý và điều hành tổ chức tín dụng thanh toán được kiểmsoát quánh biệt.

11. Được phạt hànhtrái phiếu dài hạn cho bảo hiểm tiền gửi việt nam theo ra quyết định của Ngân hàngNhà nước.

12. Được vận dụng cácbiện pháp hỗ trợ khác do bank Nhà nước đưa ra quyết định theo thẩm quyền.

Mục 1c.PHƯƠNGÁN SÁP NHP, HỢPNHẤT, CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ CỔ PHN,PHN VNGÓP CA TCHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Điều 149. Sáp nhập, hợpnhất, chuyển nhượng tổng thể cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểmsoát quánh biệt

1. Việc xây dựng, phêduyệt giải pháp sáp nhập, thích hợp nhất, gửi nhượng cục bộ cổ phần, phần vốn gópđược tiến hành khi thỏa mãn nhu cầu các đk sau đây:

a) Được quyết định chủtrương sáp nhập, thích hợp nhất, đưa nhượng toàn cục cổ phần, phần vốn góp quy địnhtại Điều 147a của biện pháp này hoặc thuộc một trong các trường thích hợp sáp nhập, vừa lòng nhất,chuyển nhượng tổng thể cổ phần, phầnvốn góp luật tại khoản 4 Điều 148, khoản2 cùng khoản 4 Điều 148c của quy định này;

b) Có tổ chức tín dụngnhận sáp nhập, đúng theo nhất, nhà đầu tư chi tiêu nhận gửi nhượng toàn thể cổ phần, phần vốngóp đáp ứng nhu cầu các đk theo biện pháp của pháp luật;

c) tổ chức triển khai tín dụngsau sáp nhập, hòa hợp nhất đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ về tối thiểu bởi mứcvốn pháp định và đáp ứng nhu cầu các phần trăm bảo đảm an ninh quy định trên Điều 130 của Luậtnày.

2. Trình tự, thủ tụcquyết định công ty trương sáp nhập, hợp nhất, gửi nhượngtoàn bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểm soát quan trọng thuộctrường hợp luật pháp tại khoản 4 Điều 148, khoản 2 cùng khoản 4 Điều 148c của Luậtnày được thực hiện theo chính sách tại khoản 2 cùng khoản 3 Điều 147a của dụng cụ này.

Điều 149a. Xây dựngvà phê duyệt phương pháp sáp nhập, vừa lòng nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phầnvốn góp

1. Trình trường đoản cú xây dựngvà phê duyệt giải pháp sáp nhập, thích hợp nhất, chuyển nhượng cục bộ cổ phần, phầnvốn góp được thực hiện theo biện pháp tại những khoản 1, 2 cùng 3 Điều 148 của Luậtnày.

2. Trườngh