Nghị định 182 năm 2013

     

Tăng mức lương tối thiểu vùng 2014

Vừa qua, cơ quan chính phủ đã ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP giải pháp về mức lương về tối thiểu vùng mới so với NLĐ thao tác ở DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá thể và những cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động.

Bạn đang xem: Nghị định 182 năm 2013

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 182/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 mon 11 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUYĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, HỢPTÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓTHUÊ MƯỚN LAO ĐỘNG

Căn cứ cách thức tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ cách thức lao đụng ngày 18tháng 6 năm 2012;

Căn cứ nguyên lý doanh nghiệp ngày 29tháng 11 năm 2005;

Theo ý kiến đề nghị của bộ trưởng Bộ Laođộng - mến binh và Xã hội;

Chínhphủ ban hành Nghị định hình thức mức lương tối thiểuvùng đối với người lao động thao tác ở doanh nghiệp, hợp tác và ký kết xã, tổng hợp tác,trang trại, hộ gia đình, cá nhân và những cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động,

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Nghị định này nguyên lý mức lương tốithiểu vùng áp dụng đối với người lao động thao tác ở doanhnghiệp, bắt tay hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơquan, tổ chức triển khai có thuê mướn lao động.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Công ty thành lập, tổ chức triển khai quảnlý và hoạt động theo vẻ ngoài doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài trên Việt Nam).

2. Hợp tác và ký kết xã, liên hiệp bắt tay hợp tác xã,tổ hòa hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức không giống của Việt Namcó mướn mướn lao động.

3. Cơ quan, tổ chức triển khai nước ngoài, tổ chứcquốc tế và cá thể người quốc tế tại nước ta có thuê mướn lao rượu cồn (trừ trườnghợp điều ước quốc tế mà cùng hòa làng mạc hội công ty nghĩa nước ta là thành viên bao gồm quyđịnh khác với luật pháp của Nghị định này).

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệphợp tác xã, tổng hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức triển khai và cá nhânquy định tại các Khoản 1, 2 cùng 3 Điều này dưới đây gọi tầm thường là doanh nghiệp.

Điều 3. Nấc lươngtối thiểu vùng

1. Giải pháp mức lương buổi tối thiểu vùngáp dụng đối với doanh nghiệp như sau:

a) nấc 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đốivới doanh nghiệp chuyển động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) mức 2.400.000 đồng/tháng áp dụng đốivới doanh nghiệp chuyển động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) nút 2.100.000 đồng/tháng vận dụng đốivới doanh nghiệp hoạt động trên địa phận thuộc vùng III.

d) nút 1.900.000 đồng/tháng vận dụng đốivới doanh nghiệp vận động trên các địa bàn trực thuộc vùng IV.

2. Địa bàn vận dụng mức lương tối thiểuvùng được khí cụ tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị địnhnày.

Điều 4. Áp dụng mứclương buổi tối thiểu vùng

1. Mức lương buổi tối thiểu vùng quy địnhtại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này là cửa hàng để công ty và người lao cồn thỏathuận tiền lương bảo đảm:

a) mức lương tính theo mon trả chongười lao động không qua đào tạo và huấn luyện làm công việc giản riêng lẻ trong đk laođộng bình thường, bảo đảm an toàn đủ thời giờ thao tác bình thườngtrong mon và kết thúc định nấc lao cồn hoặc công việcđã thỏa thuận hợp tác không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Xem thêm: Dầu Gió Dành Cho Bà Bầu - 5 Loại Dầu Bà Bầu Nên Dùng

b) nấc lương thấp duy nhất trả mang đến ngườilao đụng đã qua học tập nghề (kể cả lao động bởi vì doanh nghiệp tự dạy dỗ nghề) nên caohơn tối thiểu 7% so với mức lương về tối thiểu vùng.

2. Căn cứ vào thời gian lương buổi tối thiểuvùng giải pháp tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này, công ty lớn xác định, điều chỉnhcác nấc lương trong thang lương, bảnglương của người tiêu dùng và nút lương ghi trong thích hợp đồng laođộng của fan lao hễ cho phù hợp với phương tiện của phápluật lao động.

3. Khuyến khích những doanh nghiệp thỏathuận, trả lương cho tất cả những người lao động cao hơn nữa mức lương buổi tối thiểu vùng luật tại Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều này.

Điều 5. Hiệu lực hiện hành thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 31 tháng 12 năm 2013. Nấc lương buổi tối thiểu vùng trên Khoản 1 Điều 3Nghị định này được áp dụng từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2014.

2. Nghị định này thay thế sửa chữa Nghị định số103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 thời điểm năm 2012 của chính phủ nước nhà quyđịnh mức lương buổi tối thiểu vùng so với người lao động thao tác làm việc ở doanh nghiệp, hợptác xã, tổng hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức triển khai cóthuê mướn lao động.

Điều 6. Nhiệm vụ thi hành

1. Bộ trưởng liên nghành Bộ Lao cồn - Thươngbinh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2. Cỗ Lao cồn - yêu thương binh cùng Xã hộichủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao đụng Việt Nam, Phòng thương mại vàCông nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác và ký kết xã Việt Nam, hiệp hội cộng đồng doanh nghiệp nhỏvà vừa Việt Nam, các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phốtrực thuộc tw tuyên truyền, thịnh hành đến người laođộng, người tiêu dùng laođộng và kiểm tra, giám sát và đo lường việc tiến hành mức lương buổi tối thiểu vùng nguyên lý tạiNghị định này; trình chính phủ xem xét, kiểm soát và điều chỉnh mức lương buổi tối thiểu vùngtheo quy định.

3. Những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc thiết yếu phủ, quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh,thành phố trực thuộc tw và các cơ quan, doanh nghiệp chịu đựng trách nhiệmthi hành Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban bí thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chính phủ; - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, phòng ban thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - văn phòng và công sở TW và những Ban của Đảng; - công sở Tổng bí thư; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và những UB của Quốc hội; - văn phòng Quốc hội; - tòa án nhân dân về tối cao; - Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - UB giám sát tài chủ yếu QG; - Ngân hàng chính sách xã hội; - Ngân hàng trở nên tân tiến Việt Nam; - Ủy ban TW chiến trận Tổ quốc Việt Nam; - ban ngành Trung ương của những đoàn thể; - bảo hiểm tiền nhờ cất hộ Việt Nam; - những Tập đoàn tài chính và Tổng công ty Nhà nước; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC

DANHMỤC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2014(Ban hành dĩ nhiên Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 mon 11 năm trước đó củaChính phủ)

1. Vùng I, gồm các địa bàn:

- các quận và các huyện Gia Lâm, ĐôngAnh, Sóc Sơn, Thanh Trì, từ bỏ Liêm, hay Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai,Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ với thị buôn bản Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội;

- những quận và những huyện Thủy Nguyên,An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo thuộc thành phố Hải Phòng;

- các quận và các huyện Củ Chi, HócMôn, Bình Chánh, nhà Bè thuộc thành phố Hồ Chí Minh;

- tp Biên Hòa và những huyệnNhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom nằm trong tỉnh ĐồngNai;

- tp Thủ Dầu Một, các thị xãThuận An, Dĩ An và những huyện Bến Cát, Tân Uyên thuộc tỉnhBình Dương;

- thành phố Vũng Tàu ở trong tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

2. Vùng II, gồm các địa bàn:

- các huyện sót lại thuộc thành phốHà Nội;

- những huyện còn sót lại thuộc thành phố HảiPhòng;

- tp Hải Dương ở trong tỉnh HảiDương;

- thành phố Hưng im và các huyện MỹHào, Văn Lâm, Văn Giang, yên Mỹ nằm trong tỉnh Hưng Yên;

- tp Vĩnh Yên, thị buôn bản Phúc Yênvà những huyện Bình Xuyên, yên ổn Lạc thuộc tỉnh Vĩnh Phúc;

- thành phố Bắc Ninh, thị làng Từ Sơnvà các huyện Quế Võ, Tiên Du, lặng Phong, Thuận Thành trực thuộc tỉnh Bắc Ninh;

- các thành phố Hạ Long, Móng dòng thuộctỉnh Quảng Ninh;

- tp Thái Nguyên nằm trong tỉnhThái Nguyên;

- tp Việt Trì trực thuộc tỉnh PhúThọ;

- thành phố Lào Cai thuộc tỉnh LàoCai;

- tp Ninh Bình nằm trong tỉnh Ninh Bình;

- thành phố Huế nằm trong tỉnh vượt ThiênHuế;

- các quận, thị xã thuộc thành phố ĐàNẵng;

- những thành phố Nha Trang, Cam Ranhthuộc tỉnh Khánh Hòa;

- các thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc thuộctỉnh Lâm Đồng;

- tp Phan Thiết nằm trong tỉnhBình Thuận;

- Huyện đề xuất Giờ thuộc thành phố HồChí Minh;

- Thị buôn bản Long Khánh và những huyện ĐịnhQuán, Xuân Lộc trực thuộc tỉnh Đồng Nai;

- các huyện Phú Giáo, Dầu tiếng thuộctỉnh Bình Dương;

- thị xã Chơn Thành nằm trong tỉnh BìnhPhước;

- tp Bà Rịa với huyện Tân Thànhthuộc thức giấc Bà Rịa - Vũng Tàu;

- tp Tân An và những huyện ĐứcHòa, Bến Lức, yêu cầu Đước, bắt buộc Giuộc trực thuộc tỉnh Long An;

- thành phố Mỹ Tho thuộc tỉnh TiềnGiang;

- những quận thuộc tp Cần Thơ;

- thành phố Rạch giá thuộc tỉnh Kiên Giang;

- thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh AnGiang;

- thành phố Cà Mau trực thuộc tỉnh Cà Mau.

3. Vùng III, gồm những địa bàn:

- những thành phố trực nằm trong tỉnh sót lại (trừ những thành phố trực nằm trong tỉnh nêu trên vùng I, vùng II);

- Thị xóm Chí Linh và các huyện Cẩm Giàng, nam giới Sách, Kim Thành, tởm Môn, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ thuộctỉnh Hải Dương;

- các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo, TamDương, Lập Thạch, Sông Lô thuộc tỉnh Vĩnh Phúc;

- Thị xã Phú lâu và các huyện PhùNinh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông nằm trong tỉnh Phú Thọ;

- những huyện Gia Bình, Lương Tài thuộctỉnh Bắc Ninh;

- các huyện Việt Yên, yên Dũng, HiệpHòa, Tân Yên, lạng Giang nằm trong tỉnh Bắc Giang;

- những huyện Hoành Bồ, Đông Triều thuộctỉnh Quảng Ninh;

- những huyện Bảo Thắng, Sa Pa nằm trong tỉnhLào Cai;

- các huyện còn lại thuộc tỉnh giấc HưngYên;

- Thị làng mạc Sông Công và những huyện PhổYên, Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ nằm trong tỉnh Thái Nguyên;

- huyện Mỹ Lộc ở trong tỉnh nam giới Định;

- những huyện Duy Tiên, Kim Bảng thuộctỉnh Hà Nam;

- Thị làng Tam Điệp và những huyện Gia Viễn,Yên Khánh, Hoa Lư ở trong tỉnh Ninh Bình;

- Thị xã Bỉm Sơn với huyện Tĩnh Giathuộc tỉnh Thanh Hóa;

- huyện Kỳ Anh nằm trong tỉnh Hà Tĩnh;

- những thị xã hương Thủy, hương Trà vàcác thị trấn Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang nằm trong tỉnh thừa Thiên Huế;

- các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, DuyXuyên, Núi Thành trực thuộc tỉnh Quảng Nam;

- những huyện Bình Sơn, đánh Tịnh thuộctỉnh Quảng Ngãi;

- Thị buôn bản Sông Cầuthuộc thức giấc Phú Yên;

- những huyện Ninh Hải, Thuận Bắc thuộctỉnh Ninh Thuận;

- Thị xóm Ninh Hòa và các huyện CamLâm, Diên Khánh, Vạn Ninh thuộc tỉnh Khánh Hòa;

- huyện Đăk Hà nằm trong tỉnh Kon Tum;

- những huyện Đức Trọng, Di Linh thuộctỉnh Lâm Đồng;

- Thị làng mạc La Gi và những huyện Hàm ThuậnBắc, Hàm Thuận Nam trực thuộc tỉnh Bình Thuận;

- các huyện Trảng Bàng, gò Dầu thuộctỉnh Tây Ninh;

- những thị xã Đồng Xoài, Phước Long,Bình Long và những huyện Đồng Phú, Hớn Quản thuộc tỉnh Bình Phước;

- các huyện sót lại thuộc tỉnh ĐồngNai;

- những huyện Long Điền, Đất Đỏ, XuyênMộc, Châu Đức, Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- các huyện Thủ Thừa, Đức Huệ, ChâuThành, Tân Trụ, Thạnh Hóa nằm trong tỉnh Long An;

- Thị xã đống Công và huyện Châu Thành thuộctỉnh tiền Giang;

- huyện Châu Thành trực thuộc tỉnh BếnTre;

- Thị xã bình minh và thị xã Long Hồthuộc thức giấc Vĩnh Long;

- các huyện thuộc tp Cần Thơ;

- Thị xóm Hà Tiên và các huyện KiênLương, Phú Quốc, Kiên Hải, Giang Thành, Châu Thành nằm trong tỉnh Kiên Giang;