Nguyên lý kế toán chương 1

     

Bài tập nguyên tắc kế toán luôn các bạn sinh viên và phần đa ai theo học bộ môn nguyên lý kế toán đều khiếp sợ bởi độ nhiều năm dòng của những nghiệp vụ và có nhiều tài khoản nên nhớ tên.

Bạn đang xem: Nguyên lý kế toán chương 1

Tuy nhiên, nếu muốn trở thành một kế toán viên thì việc thông thạo môn nguyên lý kế toán là điều bắt buộc và mong mỏi được vì vậy thì những dạng bài xích tập nguyên lý kế toán phải thuận lợi được giải ra.

Dưới đây kasynoonlinemy.com xin hỗ trợ cho các bạn bài tập nguyên lý kế toán từ các chương 1 đến chương 5 với không thiếu các dạng bài xích và kèm từ đó là phía dẫn cụ thể cách giải các bài tập nguyên lý kế toán này.


Nội dung bài xích viết:

1. Bài xích tập nguyên lý kế toán chương 12. Bài bác tập nguyên tắc kế toán chương 23. Bài tập nguyên tắc kế toán chương 34. Bài tập nguyên lý kế toán chương 45. Bài bác tập nguyên lý kế toán chương 56. Bài tập nguyên lý kế toán chương 6
*

Bài tập nguyên lý kế toán


1. Bài xích tập nguyên tắc kế toán chương 1

Bài tập nguyên tắc kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Hạch toán là gì?

Câu 2: Hạch toán kế toán bao gồm những nhiệm vụ gì?

Câu 3: trình diễn những yêu cầu của hạch toán kế toán.

Câu 4: hình thức kế toán chung gồm những qui định nào?

Câu 5: Đối tượng tầm thường của hạch toán kế toán cùng đối tượng ví dụ của hạch toán kếtoán ở doanh nghiệp là gì?

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Bài 1: tình hình tài sản và nguồn chi phí ở doanh nghiệp phân phối X đầu ngày 1/1/N (Đơn vị tính: triệu đồng):

STT

Tài sản, nguồn vốn 

Số tiền

1

Nhà, xưởng

300

2

Máy móc thiết bị

150

3

Phương luôn tiện vận tải

100

4

Tài sản hữu hình khác

50

5

Nguyên liệu, vật liệu

250

6

Sản phẩm dở dang

50

7

Thành phẩm

100

8

Tiền mặt

X

9

Tiền gởi ngân hàng

190

10

Hao mòn tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

150

11

Phải thu của khách hàng hàng

20

12

Vốn đầu tư chi tiêu của chủ sở hữu

650

13

Vay ngắn hạn

200

14

Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

20

15

Quỹ tâng bốc phúc lợi

10

16

Phải trả cho những người bán

120

17

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

50

18

Phải trả, buộc phải nộp công ty nước

40

Yêu cầu:

1. Hãy xác định chỉ tiêu X?

2. Hãy chuẩn bị xếp các loại tài sản, nguồn vốn tại thời gian đầu ngày 1/1/N theo tài liệu trên.

Hướng dẫn:

1. Xác minh chỉ tiêu X (đvt: Triệu đồng)

Tài sản

Nguồn vốn

I. Gia tài ngắn hạn

I. Nợ yêu cầu trả

5. Nguyên liệu, đồ vật liệu

250

13. Vay ngắn hạn

200

6. Sản phẩm dở dang

50

15. Quỹ khen thưởng phúc lợi

10

7. Thành phẩm

100

16. Buộc phải trả cho tất cả những người bán

120

8. Chi phí mặt

X

18. Phải trả, đề nghị nộp bên nước

40

9. Tiền gửi ngân hàng

190

 

11. Yêu cầu thu của khách hàng hàng

20

  

II. Tài sản dài hạn 

II. Vốn chủ sở hữu

1. Nhà, xưởng

300

12. Vốn đầu tư của nhà sở hữu

650

2. đồ đạc thiết bị

150

14. Quỹ chi tiêu phát triển

20

3. Phương tiện đi lại vận tải

100

17. Lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối

50

4. Gia tài hữu hình khác

50

  

10. Hao mòn gia tài cố định

(150)

  

Tổng cộng:

1060 + X

Tổng cộng:

1090

Ta có: Tổng tài sản = Tổng mối cung cấp vốn

⇒ 1060 + X = 1090 ⇒ X = 30 (đvt)

2. Bài bác tập nguyên lý kế toán chương 2

Bài tập nguyên tắc kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: phương pháp chứng từ kế toán tài chính là gì? bởi vì sao nói phía trên là cách thức quan trọng trong kế toán?

Câu 2: rứa nào là chứng từ kế toán?

Câu 3: triệu chứng từ kế toán được phân loại như thế nào?

Câu 4: Hãy cho biết thêm trình tự cách xử lý và luân chuyển chứng tự kế toán

Câu 5: Ghi chép trên giấy kế toán phải tuân thủ những chế độ nào?

Câu 6: hiện nay việc bảo vệ và tàng trữ chứng từ bỏ được quy định như thế nào?

Bài tập nguyên tắc kế toán phần thực hành:

Bài 1: Hãy cho biết những yếu đuối tố hầu hết trên bệnh từ kế toán sau đây và cho biết chứng tự kế toán kia thuộc một số loại nào?

Công ty ABC.................

Mẫu số: 02-VT

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 01 mon 12 năm N 

Số: XK01 Nợ: 632 

Có: 1561

- Địa Chỉ (bộ phận): quần thể 8 - q3 - TP.HCM

- nguyên nhân xuất kho: Xuất bán

- Xuất trên kho (ngăn hàng hóa) công ty ABC. Địa điểm: 64 Đường trơn - Phường té Tư Sở - Quận Đống Đa - TP.Hà Nội

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

1

Điện thoại Samsung Galaxy S21+ 

Samsung

Chiếc

45

45

19.000.000

855.000.000

        
 

Cộng

     

855.000.000

- Tổng số chi phí ( Viết bằng chữ): Tám trăm năm mươi năm triệu vnd chẵn

- Số triệu chứng từ cội kèm theo:

Ngày 01 mon 12 năm N

Người lập phiếu 

(Đã ký)

Người nhận hàng 

(Đã ký)

Thủ kho 

(Đã ký)

Kế toán trưởng

(Đã ký)

Giám đốc

(Đã ký)

Hướng dẫn:

Những yếu ớt tố đa phần trên triệu chứng từ kế toán:

Tên hotline và số hiệu của hội chứng từNgày mon năm lập chứng từTên gọi, địa chỉ cửa hàng của đơn vị hoặc cá thể lập với nhận hội chứng từNội dung nghiệp vụ, kinh tế tài chính tài chính phát sinhSố lượng, đối chọi giá với số tiền giấy nghiệp vụ tài chính tài chủ yếu ghi bởi sổ; tổng số tiền củachứng từ dùng nhằm thu chi, chi phí ghi bằng số và bằng chữChữ ký, họ với tên của fan lập, bạn duyệt và những người có tương quan đến triệu chứng từ

Chứng từ kế toán này ở trong loại: Chứng từ hướng dẫn

3. Bài bác tập nguyên tắc kế toán chương 3


*

Các dạng bài xích tập nguyên tắc kế toán


Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: khái niệm và câu chữ của phương thức tính giá.

Câu 2: câu hỏi tính giá bán các đối tượng tính giá có ý nghĩa sâu sắc gì?

Câu 3: cho thấy thêm các phương thức xác định mặt hàng xuất kho trong kỳ? cho thấy các trường hợp tương thích để áp dụng với từng phương pháp.

Câu 4: Khi biến hóa phương pháp tính giá trị hàng tồn kho, lợi nhuận của chúng ta có bị tác động hay không? mang lại ví dụ minh họa.

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Bài 1: tại một doanh nghiệp, tình hình xuất nhập đồ vật tư trong thời điểm tháng như sau:

Ngày

Diễn giải

Số lượng (kg)

Đơn giá bán (đ)

Thành tiền (đ)

01/03

Tổng đầu kỳ

3.000

3.000

 

04/03

Nhập

4.000

2.500

 

08/03

Nhập

5.000

2.800

 

12/03

Xuất

6.000

?

 

15/03

Nhập

4.000

2.000

 

28/03

Xuất

8.000

?

 

Yêu cầu: Hãy khẳng định giá trị sản phẩm tồn kho theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ, nhập trước xuất trước

Hướng dẫn:

*) phương thức bình quân cả kỳ dự trữ:

Đơn giá trung bình của cả kỳ dự trữ = (Giá thực tế tồn vào đầu kỳ + Nhập vào kỳ)/ (Số lượng tồn vào đầu kỳ + con số nhập vào kỳ)

= <3.000 x 3.000 + (2.500 x 4.000+ 2.800 x 5.000 + 2000 x 4.000)>/ <3.000 + (4.000 + 5.000 + 8.000)> = 2.050 đ/kg

⇒ Trị giá vật tư xuất:

Ngày 12/03: 6.000 x 2.050 = 12.300.000 đ

Ngày 28/03: 8.000 x 2.050 = 16.400.000 đ

Tổng trị giá vật liệu xuất = 12.300.000 + 16.400.000 = 28.700.000

⇒ giá trị hàng tồn kho:

= 3.000 x 3.000 + (2.500 x 4.000 + 2.800 x 5.000 +2.000 x 4.000) - 28.700.000

= 9.000.000 + 32.000.000 - 28.700.000

= 12.300.000 đ

*) phương pháp nhập trước, xuất trước:

Ngày

Nhập trong kỳ

Xuất trong kỳ

Tồn kho

 

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

01/03

      

3.000

3

9.000

04/03

      

3.000

3

9.000

4.000

2,5

10.000

   

4.000

2,5

10.000

08/03

      

3.000

3

9.000

      

4.000

2,5

10.000

5.000

2,8

14.000

   

5.000

2,8

14.000

12/03

   

3.000

3

9.000

   
   

3.000

2,5

7.500

   
      

1.000

2,5

2.500

      

5.000

2,8

14.000

15/03

4.000

2

8.000

   

1.000

5.000

4.000

2,5

2,8

2

2.500

14.000

8.000

28/03

   

1.000

5.000

2.000

2,5

2,8

2

2.500

14.000

4.000

2.000

2

4.000

Tổng

13.00.

 

32.000

14.000

 

37.000

2.000

2

4.000

Bài 2. Trên một doanh nghiệp, tình hình xuất nhập đồ tư trong thời điểm tháng như sau:

Ngày

Diễn giải

Số lượng (kg)

Đơn giá (đ)

Thành chi phí (đ)

01/04

Tổng đầu kỳ

2.000

2.500

 

05/04

Nhập

8.000

2.000

 

08/04

Xuất

5.000

?

 

11/04

Nhập

6.000

2.200

 

18/04

Nhập

4.000

2.400

 

23/04

Xuất

12.000

?

 

Yêu cầu: Hãy khẳng định giá trị hàng tồn kho theo cách thức bình quân liên hoàn, nhập trước xuất trước

4. Bài bác tập nguyên tắc kế toán chương 4

Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: tài khoản kế toán là gì?

Câu 2: vắt nào là ghi kép? Ghi 1-1 là gì?

Câu 3: nuốm nào là khối hệ thống tài khoản kế toán?

Bài tập nguyên tắc kế toán phần thực hành:

STT

Tài sản, nguồn vốn 

Số tiền

1

Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

60

2

Hao mòn tài sản cố định

20

3

Nguyên liệu, thứ liệu

2

4

Thành phẩm

6

5

Công cụ, dụng cụ

2

6

Tiền mặt

3

7

Tiền gửi ngân hàng

10

8

Phải trả cho tất cả những người bán

5

9

Phải thu của khách hàng

7

10

Nguồn vốn tởm doanh

55

11

Vay ngắn hạn

3

12

Phải trả, yêu cầu nộp khác

1

13

Lợi nhuận không phân phối

X

Yêu cầu: 

Hãy phân loại gia tài và nguồn vốn, sử dụng tính chất bằng phẳng của bảng phẳng phiu kế toán để xác định X (lãi tuyệt lỗ)?

Lập bảng cân đối kế toán.

Hướng dẫn:

1. X = 6 (đvt)

2. Lập bảng bằng phẳng kế toán.

Tài sản

Nguồn vốn

I. Gia tài ngắn hạn

I. Nợ nên trả

Nguyên liệu, đồ dùng liệu

2

Phải trả cho những người bán

5

Thành phẩm

6

Vay ngắn hạn

3

Công cụ, dụng cụ

2

Phải trả, bắt buộc nộp khác

1

Tiền mặt

3

  

Tiền giữ hộ ngân hàng

10

  

Phải thu của khách hàng

7

  

II. Gia tài dài hạn

II. Vốn nhà sở hữu

Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

60

Nguồn vốn gớm doanh

55

Hao mòn gia sản cố định

(20)

Lợi nhuận chưa phân phối

6

Tổng cộng

70

 

70

Bài 2: Tiền khía cạnh tồn kho đầu tháng 10.000.000đ. Vào tháng phát sinh những nghiệp vụ kinh tế tài chính sau:

Dùng tiền mặt 5.000.000đ nhằm mở tài khoản ở ngân hàngKhách hàng trả nợ bằng tiền phương diện 15.000.000đThu tạm thời ứng của nhân viên bằng tiền mặt 3.000.000đChi tiền mặt trả nợ cho tất cả những người bán 7.000.000đVay thời gian ngắn của bank để nhập quỹ tiền mặt 10.000.000đChi tiền khía cạnh trả lương cho nhân viên 4.000.000đ

Yêu cầu: Hãy mở, ghi với khóa thông tin tài khoản chữ T “Tiền mặt”.

Hướng dẫn:

Hạch toán:

1. Dùng tiền phương diện 5.000.000đ để mở tài khoản ở ngân hàng

Nợ TK 112: 5.000.000đ

Có TK 111: 5.000.000đ

2. Người sử dụng trả nợ bởi tiền khía cạnh 15.000.000đ

Nợ TK 111: 15.000.000đ

Có TK 131: 15.000.000đ

3. Thu trợ thì ứng của nhân viên cấp dưới bằng tiền khía cạnh 3.000.000đ

Nợ TK 111: 3.000.000đ

Có TK 141: 3.000.000đ

4. Bỏ ra tiền phương diện trả nợ cho những người bán 7.000.000đ

Nợ TK 331: 7.000.000đ

Có TK 111: 7.000.000đ

5. Vay ngắn hạn của ngân hàng để nhập quỹ tiền khía cạnh 10.000.000đ

Nợ TK 111: 10.000.000đ

Có TK 341: 10.000.000đ

6. đưa ra tiền phương diện trả lương cho nhân viên 4.000.000đ

Nợ TK 334: 4.000.000đ

Có TK 111: 4.000.000đ

Vẽ sơ thiết bị chữ T:

Nợ TK 111 Có

SDĐK: 0

 

(2) 15.000.000đ

(1) 5.000.000đ

(3) 3.000.000đ

(4) 7.000.000đ

(5) 10.000.000đ

(6) 4.000.000đ

CPS: 28.000.000đ

CPS: 16.000.000đ

SDCK: 12.000.000đ

 

5. Bài xích tập nguyên lý kế toán chương 5


*

Bài tập nguyên lý kế toán gồm lời giải


Bài tập nguyên tắc kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Hãy cho thấy thêm cơ sở nhằm hình thành phương thức tổng thích hợp – bằng vận kế toán

Câu 2: report kết quả kinh doanh là gì? cửa hàng và kết cấu của report kết quả gớm doanh? đặc thù số liệu của báo cáo kết quả kinh doanh có gì khác hoàn toàn so cùng với Bảng cân đối kế toán?

Câu 3: quan hệ giữa bảng phẳng phiu kế toán với tài khoản kế toán

Bài tập nguyên tắc kế toán phần thực hành:

Tại doanh nghiệp sản xuất X hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai liên tiếp và nộp thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, đầu tháng 1/N bao gồm số dư các tài khoản kế toán:

TK 211 gồm số dư là 1.100 triệu đồng

TK 214 tất cả số dư là 150 triệu đồng

TK 152 bao gồm số dư là 250 triệu đồng

TK 154 bao gồm số dư là 50 triệu đồng

TK 155 gồm số dư là 100 triệu đồng

TK 111 có số dư là 10 triệu đồng

TK 112 tất cả số dư là 190 triệu đồng

TK 131 bao gồm số dư là 20 triệu đồng (dư Nợ)

TK 411 có số dư là 650 triệu đồng

TK 341 (Vay ngắn hạn) có số dư là 200 triệu đồng

TK 414 bao gồm số dư là 520 triệu đồng

TK 331 bao gồm số dư là 120 triệu đ (dư có)

TK 421 tất cả số dư là 40 triệu vnd (dư có)

TK 333 tất cả số dư là 40 triệu vnd (dư có)

Các nghiệp vụ tài chính phát sinh vào thời điểm tháng 1/N:

1. Vào tháng mua vật liệu chưa trả tiền fan bán, vật tư nhập kho đủ theo trị giá bán ở hoá đối kháng là 55 triệu đ (trong đó bao gồm thuế GTGT 10%).

2. Doanh nghiệp dùng tiền gửi bank trả nợ người buôn bán 70 triệu đồng và nộp những khoản thuế còn nợ chi phí 40 triệu đồng.

3. Vào thời điểm tháng xuất vật liệu ra sử dụng trị giá vật tư xuất kho đã tính được như sau:

- Xuất sử dụng vào sản xuất thành phầm 180 triệu đồng;

- Xuất dùng cho thành phần quản lý doanh nghiệp 5 triệu đồng.

4. Hồi tháng tính khấu hao tài sản thắt chặt và cố định hữu hình:

- cần sử dụng vào mục đích sản xuất 10 triệu đồng;

- cần sử dụng phục vụ máy bộ quản lý công ty lớn 3 triệu đồng.

5. Vào thời điểm tháng tính tiền lương cần trả người công nhân viên:

- phải trả người công nhân sản xuất 20 triệu đồng;

- nên trả cán bộ cai quản doanh nghiệp 5 triệu đồng.

6. Tính 23,5% những khoản trích theo tiền lương (bảo hiểm …);

7. Tính ngân sách chi tiêu sản phẩm cung ứng được hồi tháng nhập kho, biết rằng giá trị sản phẩm dở dang cuối tháng tính được 30 triệu đồng.

8. Vào thời điểm tháng đã xuất kho thành phẩm chào bán trực tiếp cho khách, trị giá bán xuất kho 150 triệu đồng.

9. Doanh thu bán hàng trong tháng 200 triệu đồng, thuế GTGT 10% là đôi mươi triệu đồng. Đã nhận được vào chi phí gửi bank 150 triệu đồng, vào nhập quỹ tiền khía cạnh 30 triệu đồng, quý khách hàng còn nợ 40 triệu đồng.

10. Doanh nghiệp đã thu nợ được ở người sử dụng 50 triệu vnd và đã cần sử dụng trả nợ chi phí vay thời gian ngắn ngân hàng.

11. Xuất kho gởi hàng đi bán ra cho công ty C, trị giá chỉ vốn thành quả xuất kho gửi bán là 30 triệu đồng, trị giá bán bán chưa xuất hiện thuế là 40 triệu đồng, thuế GTGT 10% là 4 triệu đồng.

12. Dùng tiền gửi bank nộp thuế vào túi tiền Nhà nước 16 triệu đồng.

13.Công ty C thông báo đã nhận được được sản phẩm và không trả chi phí số sản phẩm trên, trị giá thanh toán giao dịch 44 triệu đồng.

14. Cần sử dụng tiền khía cạnh tại quỹ bỏ ra trả đưa ra phí bán sản phẩm trong kỳ 5 triệu đồng.

15. Cuối tháng xác định công dụng kinh doanh hiểu được chi phí bán sản phẩm và chi phí thống trị doanh nghiệp phân bổ hết cho hàng bán trong kỳ, những khoản lợi nhuận và giá cả đều thích hợp pháp, vừa lòng lý; thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp 20%.

16. Xuất quỹ tiền khía cạnh trả lương cho công nhân viên 20 triệu đồng.

Yêu cầu:

- Lập định khoản kế toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Mở các tài khoản kế toán, ghi số dư đầu tháng, số phạt sinh trong thời điểm tháng và tính số dư các tài khoản kế toán cuối tháng;

- Lập bảng cân đối tài khoản cuối tháng

- Hãy lập bảng phẳng phiu kế toán vào cuối tháng 1/N

- Hãy lập báo cáo kết quả sale cuối tháng 1/N

Hướng dẫn:

1.

Xem thêm: Cốt Truyện Assassin S Creed Rogue Cốt Truyện, Assassin'S Creed Rogue

Nợ TK 133: 5 triệu

Nợ TK 152: 50 triệu

Có TK 331: 55 triệu

2.

Nợ TK 331: 70 triệu

Nợ TK 333: 40 triệu

Có TK 112: 110 triệu

3.

Nợ TK 621: 180 triệu

Nợ TK 627: 5 triệu

Có TK 152: 185 triệu

4.

Nợ TK 621: 10 triệu

Nợ TK 627: 3 triệu

Có TK 214: 13 triệu

5.

Nợ TK 622: đôi mươi triệu

Nợ TK 627: 5 triệu

Có TK 334: 25 triệu

6. Tính 23,5% những khoản trích theo chi phí lương (bảo hiểm …);

Nợ TK 622: 4,7 triệu

Nợ TK 627: 1,175 triệu

Nợ TK 334: 2,625 triệu

Có TK 3383: 6,375 triệu

Có TK 3384: 1,125 triệu

Có TK 3382: 0,5 triệu

Có TK 3386: 0,5 triệu

7.

Tập đúng theo CPSXPS trong kỳ của sản phẩm:

Nợ TK 154: 228,875 triệu

Có TK 621: 190 triệu

Có TK 627: 14,175 triệu

Có TK 622: 24,7 triệu

Giá thành sản phẩm:

= CPSXDDĐK + CPSXPS vào kỳ - CPSXDDCK

= 50 + 228,875 -30 = 248,875 triệu

Hạch toán:

Nợ TK 154: 248,875 triệu

Có TK 155: 248,875 triệu

8.

Nợ TK 632: 150 triệu

Có TK 155: 150 triệu

9.

Nợ TK 131: 40 triệu

Nợ TK 112: 150 triệu

Nợ TK 111: 30 triệu

Có TK 511: 200 triệu

Có TK 333: đôi mươi triệu

10.

Nợ TK 341: 50 triệu

Có TK 131: 50 triệu

11.

*) Ghi nhận GVHB:

Nợ TK 632: 30 triệu

Có TK 157: 30 triệu

12.

Nợ TK 333: 16 triệu

Có TK 112: 16 triệu

13.

*) Ghi thừa nhận doanh thu

Nợ TK 131: 44 triệu

Có TK 511: 40 triệu

Có TK 333: 4 triệu

14.

Nợ TK 641: 5 triệu

Có TK 111: 5 triệu

15.

a) Kết chuyển doanh thu:

Nợ TK 511: 240 triệu

Có TK 911: 240 triệu

b) Kết chuyển chi phí:

Nợ TK 911: 185 triệu

Có TK 632: 180 triệu

Có TK 641: 5 triệu

c) khẳng định thuế TNDN phải nộp

Nợ TK 821: 11 triệu

Có TK 3334: 11 triệu

d) Kết chuyển thuế TNDN

Nợ TK 911: 11 triệu

Có TK 821: 11 triệu

e) xác định lợi nhuận không phân phối:

Nợ TK 911: 44 triệu

Có TK 421: 44 triệu

16.

Nợ TK 334: đôi mươi triệu

Có TK 111: 20 triệu

6. Bài bác tập nguyên tắc kế toán chương 6

Bài tập nguyên tắc kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Trình tự kế toán tài chính quá trình mua sắm chọn lựa thực hiện như thế nào (vẽ sơ đồ)?

Câu 2: Trình tự kế toán quá trình sản xuất thực hiện ra làm sao (vẽ sơ đồ)?

Câu 3: Trình tự kế toán tài chính quá trình bán hàng thực hiện như thế nào (vẽ sơ đồ)?

Câu 4: Trình tự kế toán quá trình xác định tác dụng kinh doanh thực hiện ra sao (vẽ sơ đồ)?

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Bài 1: Tại công ty lớn Y, có tài năng liệu sau: (Đơn vị tính 1.000đ).

A - Số dư đầu kỳ của các TK:

- TK chi phí sản xuất dở dang: 15.000.

Trong đó:

+ Sổ chi tiết CPSXKD dở dang SP A: 6.000.

+ Sổ cụ thể CPSXKD dở dang SP B: 9.000.

- những TK khác bao gồm số dư (xxx) hoặc không có số dư.

B - những nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:

1/ Xuất kho nguyên liệu dùng mang đến SXKD là 100.000, trong đó

- dùng cho SX SP A: 50.000.

- dùng cho SX SP B: 35.000.

- dùng cho thống trị phân xưởng: 15.000.

2/ Tính chi phí lương bắt buộc trả đến CNV là 63.000, trong đó

- chi phí lương CNSX SP A: 15.000.

- tiền lương CNSX SP B: 25.000.

- chi phí lương làm chủ phân xưởng: 5.000.

- tiền lương của nhân viên bán sản phẩm 8.000

- chi phí lương của phần tử quản lý doanh nghiệp 10.000

3/ Trích những khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định (giả định toàn thể tiền lương là lương cơ bản).

4/ Trích KH TSCĐ cần sử dụng cho thêm vào 15.000; cỗ phận bán sản phẩm 12.000; phần tử quản lý doanh nghiệp 11.000

5/ cuối kỳ kết gửi hết túi tiền SX. Biết rằng túi tiền SX chung phân chia cho từng các loại SP theo tiền lương công nhân SX, hiểu được CPSX dở cuối kỳ

- SP A: 6.000. - SP B: 3.000.

6/ Nhập kho thành phẩm chế tạo theo túi tiền sản xuất thực tế.

Yêu cầu:

1/ Tính toán, lập định khoản kế toán những nghiệp vụ tài chính phát sinh.

2/ đề đạt vào TK tổng hợp, TK bỏ ra tiết

Hướng dẫn:

*) Tính toán, lập định khoản kế toán những nghiệp vụ tài chính phát sinh

1. Xuất kho NVL sử dụng cho SXKD:

Nợ TK 621A: 50.000

Nợ TK 621B: 35.000

Nợ TK 627: 15.000

Có TK 152: 100.000

2. Chi phí lương đề xuất trả cho CNV

Nợ TK 622A: 15.000

Nợ TK 622B: 25.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641; 8.000

Nợ TK 642: 10.000

Có Tk 334: 63.000

3. Trích những khoản trích theo lương xác suất quy định (toàn bộ tiền lương là lương cơ bản)

Tính toán:

+) công nhân SXSP A: TK 622A = 15.000 x 23,5% = 3.525đ

Tương tự ta có:

TK 622B = 5.875

TK 627 = 1.175

TK 641 = 1.880

TK 642 = 2.350

+) fan lao động bắt buộc đóng: TK 334 = 63.000 x 10,5% = 6.615

+) các khoản trích:

Tiền BHXH: TK 3383 = 63.000 x (17,5% + 8%) = 16.065

Tiền BHYT: TK 3384 = 63.000 x (3% + 1,5%) = 2.835

Tiền KPCĐ: TK 3382 = 63.000 x 2% = 1,260

Tiền BHTN: TK 3386 = 63.000 x (1% + 1%) = 1.260

Hạch toán:

Nợ

TK 622A

3.525

TK 3383

16.065

TK 622B

5.875

TK 3384

2.835

TK 627

1.175

TK 3382

1.260

TK 641

1.880

TK 3386

1.260

TK 642

2.350

  

TK 334

6.615

  

4. Trích khấu hao TSCĐ

Nợ TK 627: 15.000

Nợ TK 641: 12.000

Nợ TK 642: 11.000

Có TK 214: 38.000

5. Ta có:

TK 627

CPS: 36.175

Phân ngã cho từng loại thành phầm theo tiền lương người công nhân sản xuất:

15.000/25.000 = 3/5

Vậy ta có:

CPSXC A: TK 627A = (36.175/8) x 3 = 13.565,625

CPSXC B: TK 627B = (36.175/8) x 5 = 22.609,375

Nhập kho

*) Tập phù hợp CPSXPS trong kỳ của SP A:

Nợ TK 154A: 82.090,625

Có TK 621A: 50.000

Có TK 622A: 15.000 + 3.525 = 18.525

Có TK 627A: 13.565,625

Giá thành chế tạo A = CPSXDDĐK + CPSCPS trong kỳ - CPSXDDCK

= 6.000 + 82.090,625 - 6.000

= 82.090,625

*) Tập vừa lòng CPSXPS trong kỳ của SP B:

Nợ TK 154B: 88.484,375

Có TK 621B: 35.000

Có TK 622B: 25.000 + 5.875 = 30.875

Có TK 627B: 22.609,375

Giá thành phân phối B = CPSXDDĐK + CPSCPS vào kỳ - CPSXDDCK

= 9.000 + 88.484,375 - 3.000

= 94.484,375

*) đề đạt vào TK tổng hợp, TK chi tiết

Bài 2: Cho tình trạng tại công ty XYZ hồi tháng 10/N như sau (đvt:1.000 đồng)

1. Xuất kho vật tư chính mang đến sản xuất thành phầm 85.000

2. Xuất kho một vài công cố kỉnh lao động phục vụ bộ phận sản xuất 30.000, phục vụ bán hàng 14.000 (loại phân chia 1 lần)

3. Các ngân sách chi tiêu dịch vụ sở hữu ngoài vào thời điểm tháng (tiền điện, nước, năng lượng điện thoại) theo giá chưa có thuế ship hàng cho cung cấp 35.000, giao hàng cho bán sản phẩm 16.000, cai quản doanh nghiệp 42.800, thuế suất thuế giá trị tăng thêm 10%, toàn thể thanh toán bởi tiền mặt

4. Tính ra tiền lương đề xuất trả của người công nhân trực tiếp cung cấp 75.000, lương nhân viên bán sản phẩm 32.000, lương thành phần quản lý doanh nghiệp lớn 23.000

5. Trích các khoản trích theo lương theo phần trăm quy định (tỷ lệ giữa lương cơ bản và lương năng suất là 2:3)

6. Trích khấu hao TSCĐ thành phần sản xuất 25.000, bộ phận bán sản phẩm 10.000, phần tử quản lý doanh nghiệp lớn 8.500

7. Nhập kho thành quả 300 sản phẩm dứt từ phân xưởng sản xuất

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào kỳ

2. Tính giá thành sản phẩm sản xuất kết thúc trong kỳ biết giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ là 3.000, thời điểm cuối kỳ là 17.000

3. đề đạt vào tài khoản kế toán

Kết Luận:

Trên đây là các dạng bài xích tập nguyên lý kế toán gồm phần câu hỏi lý thuyết cũng như phần bài xích tập thực hành, bài bác tập rèn luyện để các bạn có thể dễ dàng gọi được các phương thức làm của từng dạng bài tập. Chúc các chúng ta có thể chinh phục bài bác tập nguyên tắc kế toán thành công!

Để được đào tạo chuyên nghiệp hóa các kiến thức và kỹ năng nền móng về nguyên tắc kế toán qua những video do những kế toán trưởng đã có nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ các bạn có thể tham khảo >>