Nhiệt học vật lý đại cương

     
bài giảng vật lý đại cương 1 (Nhiệt học): Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học tập - PGS.TS.

Bạn đang xem: Nhiệt học vật lý đại cương

Lê Công Hảo
bài xích giảng đồ vật lý đại cương cứng 1 (Nhiệt học): Nguyên lý trước tiên nhiệt rượu cồn lực học - PGS.TS. Lê Công Hảo 29 134 0
Phần II Nhiệt học tập • Chương Khí lí tưởng • Chương Khí thực • Chương 10 nguyên lý thứ nhiệt đụng học • Chương 11 nguyên tắc thứ hai nhiệt động học Chương Khí hài lòng I II III IV V VI đa số khái niệm khởi đầu Các định điều khoản thực nghiệm chất khí Khí lý tưởng & phương trình trạng thái Thuyết động học phân tử chất khí Phương trình thuyết rượu cồn học phân tử nội khí lý tưởng I phần đa khái niệm khởi đầu • Hệ nhiệt rượu cồn • môi trường • Áp suất P= F ; 1at = 736mmHg = 9,81.10 N / m S • ánh nắng mặt trời T = B.Wd ; T ( K ) = T ( C ) + 273 3 3 • Thể tích V ; 1m = 10 l = 10 ml ; 1l = 1dm ; 1ml = 1cm = 1cc • Điều kiện tiêu chuẩn chỉnh T = K ; p = 1at : 1mol ~ 22,4l • thông số trạng thái • Phương trình tâm lý P, V , T f ( P, V , T ) = II những định phép tắc thực nghiệm hóa học khí p Định nguyên lý Bôilơ – Mariốt T = const → P.V = const T2 > T1 Định hình thức Gay – Luýtxắc p. V = const → = const T V p = const → = const T p P P2 P2 = P1 P1 O V1 = V2 V O T1 O V1 V2 V V III Khí lý tưởng & phương trình tâm lý Khí lý tưởng Định nghĩa:… p không cao, T ko thấp, khí đếu KLT Phương trình tâm lý – kmol KLT: P.V0 = R.T V0 R = 8,31.103 J / kmol.K – m kilogam KLT: V = m µ P.V = V0 m µ R.T IV Thuyết rượu cồn học phân tử hóa học khí cơ sở thực nghiệm – cấu trúc chất – chuyển động phân tử ngôn từ thuyết – các chất có cấu tạo gián đoạn, với nhiều phân tử – các phân tử vận động hỗn loạn, va chạm với và thành bình – T = B.WđTB – kích cỡ phân tử <...>... T2 − T1 ) = 8, 31. 103 ( 333 − 323) = 10 39 J µ2 32 2 ngươi ∆U = R.( T2 − T1 ) = Q = 10 39 J µ2 2/ Đẳng áp m i+2 16 0 .10 −3 7 Q= R.( T2 − T1 ) = 8, 31. 103 ( 333 − 323) = 14 54 J µ 2 32 2 ∆U = mi R.( T2 − T1 ) = 10 39 J µ2 27 Chương 11 nguyên lý II nhiệt động học I II III IV V quy trình thuận nghịch và bất thuận nghịch thiết bị nhiệt giảm bớt của nguyên lý I phân phát biểu nguyên tắc 2 quy trình Cácnô và định lý Cácnô 28 I Quá...

Xem thêm: Xem Phim Thủy Thủ Mặt Trăng Tập 63, Thủy Thủ Mặt Trăng Tập 63

Tiếp theo sau O 3 32 V IV chu trình Cácnô và định lý Cácnô 2 hiệu suất của chu trình các nô gồm tác nhân là KLT q2 " η = 1 q.1 Q1 = m µ RT1 ln q2 " = −Q2 = − V2 V1 m µ RT2 ln V4 m V = RT2 ln 3 V3 µ V4 2 → 3 : T1.V2γ 1 = T2 V3γ 1 4 → 1 : T1.V1γ 1 = T2 V4γ 1 V3 V2 → = V1 V4 T2 →η = 1 T1 33 IV chu trình Cácnô và định lý Cácnô 3 • Định lý các nô Định lý: Với cùng T1, T2, năng suất mọi cồn cơ thao tác theo... Suất mang lại Q 11 = Q10, rồi dùng A1’ cấp cho O vận động Kết quả dôi ra ∆A = A1’-A0’ > 0 có nghĩa là có hộp động cơ chỉ thao tác với một mối cung cấp nhiệt, biến hoàn toàn nhiệt thành công hay bộ động cơ vĩnh cử loại 1 giả dụ 1 η0 của đụng cơ gồm tác nhân là KLT A0 " A1 " 1 = > η0 = Q 11 quận 10 34 IV chu trình Cácnô và định lý Cácnô Cho bộ động cơ O chạy ngược (máy lạnh), lấy nhiệt bởi O tỏa ra cấp cho 1 Chỉnh công... Định nghĩa: là 1 trong hệ mô hình lớn làm trọng trách chuyển nhiệt độ năng thành cơ năng T1 – qui định hoạt động: A" – công suất η = Q 1 quận 2 " A" = quận 1 − q.2 " → η = 1 − A" q1 P= – hiệu suất t q1 Tác nhân quận 2 ’ T2 A’ 30 III tinh giảm của nguyên tắc I và Phát biểu nguyên tắc II 1 tiêu giảm của nguyên lý I – Không cho thấy chiều diễn biến của quá trình thực – Theo nguyên lý I, nhiệt bao gồm thể biến đổi hoàn toàn thành công xuất sắc và ngược ... R.( T2 − T1 ) = Q = 10 39 J µ2 2/ Đẳng áp m i+2 16 0 .10 −3 Q= R.( T2 − T1 ) = 8, 31. 103 ( 333 − 323) = 14 54 J µ 32 ∆U = mi R.( T2 − T1 ) = 10 39 J µ2 27 Chương 11 nguyên lý II nhiệt rượu cồn học I II... Nhân KLT q.2 " η = 1 quận 1 Q1 = m µ RT1 ln quận 2 " = −Q2 = − V2 V1 m µ RT2 ln V4 m V = RT2 ln V3 µ V4 → : T1.V2γ 1 = T2 V3γ 1 → : T1.V1γ 1 = T2 V4γ 1 V3 V2 → = V1 V4 T2 →η = 1 T1 33 IV Chu trình... Số Q/T : sức nóng thu gọn gàng trình đẳng sức nóng T – Bất đẳng thức: Tổng đại số sức nóng thu gọn chu trình các nô nhỏ A" Q" T Q" T Q Q" η= = 1 ≤ 1 → ≥ → − ≤ q.1 Q1 T1 q1 T1 T1 T2 Q Q → + ≤0 p. T1 T2 – Chu