Phương pháp giải bài tập peptit

     
Tổng hòa hợp kĩ thuật phương thức giải bài xích tập peptit đầy đủ chi tiết

I.1 cách làm đốt cháy peptit NAP.332

1. Lý thuyết

*
*
*

2. Lấy ví dụ như minh họa

(Lời giải) lấy ví dụ như 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol tất cả hổn hợp E đựng nhiều peptit được chế tác từ Gly, Ala và Val đề nghị vừa đủ 3,24 mol kasynoonlinemy.com. Thành phầm cháy thu được tất cả chứa 2,52 mol Ckasynoonlinemy.com, cân nặng (gam) của 0,12 mol E là?

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A.

Bạn đang xem: Phương pháp giải bài tập peptit

58,32 B. 46,58 C. 62,18 D. 54,98

(Lời giải) lấy một ví dụ 2: Thủy phân hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp E tất cả peptit X và peptit Y bằng dung dịch NaOH thu được 151,2 gam các thành phần hỗn hợp gồm các muối natri của Gly, Ala và Val. Phương diện khác, nhằm đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp E sống trên đề xuất 107,52 lít khí kasynoonlinemy.com (đktc) cùng thu được 64,8 gam H2O. Quý hiếm của m là:

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 102,4 B. 97,0 C. 92,5 D. 107,8

(Lời giải) ví dụ như 3: Thủy phân trọn vẹn một lượng lếu láo hợp các peptit trong hỗn hợp KOH đầy đủ thu được m gam tất cả hổn hợp muối natri của Gly, Ala, Val. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn lượng peptit trên phải vừa đầy đủ 97,104 lít kasynoonlinemy.com (ddktc) chiếm được 148,72(g) Ckasynoonlinemy.com. Quý hiếm gần nhất của m là:

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 68 B. 75 C. 90 D. 130,62

(Lời giải) lấy một ví dụ 4: các thành phần hỗn hợp X gồm 3 peptit được tạo vị Gly, Val với Ala. Fan ta mang 0,1 mol X bỏ vô dung dịch chứa KOH dư thì thấy bao gồm 0,5 mol KOH thâm nhập phản ứng. Đồng thời dung dịch gồm chứa m gam muối. Phương diện khác, lấy toàn thể lượng muối trên lấy đốt cháy hoàn toàn thì phải 2,25 mol kasynoonlinemy.com. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là:

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 63,2 B. 54,8 C. 67 D. 69,4

(Lời giải) ví dụ như 5: Thủy phân không hoàn toàn m gam heptapeptit X mạch hở GlyAlaVals thu được các thành phần hỗn hợp Y có Gly, Ala, Val và một số trong những peptit. Đốt cháy hoàn toàn Y yêu cầu vừa đầy đủ 0,3975 mol kasynoonlinemy.com. Quý hiếm của m là:

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 6,08 B. 4,12 C. 9,26 D. 6,41

(Lời giải) ví dụ như 6: tất cả hổn hợp X bao gồm 3 peptit được tạo nên bởi Gly, Val cùng Ala. Người ta mang a mol X bỏ vô dung dịch cất KOH dư thì thấy tất cả 0,12 mol KOH gia nhập phản ứng. Khía cạnh khác, đem toàn lượng peptit trên mang đốt cháy trọn vẹn thì yêu cầu 0,495 mo kasynoonlinemy.com thu đươc thành phầm cháy bao gồm chứa Ckasynoonlinemy.com với H2O với toàn bô mol là 0,75 mol. Quý giá của a là:

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 0,04 B. 0,03 C. 0,06 D. 0,07

(Lời giải) ví dụ như 7: Thủy phân trọn vẹn m gam lếu hợp tất cả peptit X cùng peptit Y bởi dung dịch NaOH chiếm được 15,27 gam tất cả hổn hợp gồm những muối natri của Gly, Ala với Val. Khía cạnh khác, để đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X, Y ngơi nghỉ trên nên 12,936 lít khí kasynoonlinemy.com (đktc) cùng thu được 7,29 gam H2O. Quý hiếm của m là

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 11,24 B. 9,78 C. 9,25 D. 10,43

(Lời giải) ví dụ như 8: Đốt cháy hoàn toàn 51,27 gam lếu hợp tất cả peptit X, peptit Y, peptit Z cùng peptit T (đều được chế tạo từ các amino axit no chỉ chứa một tổ –COOH và –NH2) bằng lượng oxi vừa đủ thu được N2 và 2,19 mol Ckasynoonlinemy.com; 2,005 mol H2O. Còn mặt khác đun nóng tất cả hổn hợp trên với hỗn hợp NaOH đầy đủ thì nhận được m gam muối. Quý giá của m là:

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 74,13 B. 82,14 C. 76,26 D. 84,18

(Lời giải) lấy ví dụ như 9: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp những peptit trong dung dịch KOH hoàn toản thu được 11,51 gam hỗn hợp muối Kali của Gly, Ala, Val. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn lượng peptit trên buộc phải vừa đầy đủ 0,2475 mol kasynoonlinemy.com nhận được 0,195 mol H2O cùng t gam Ckasynoonlinemy.com. Giá trị của là:

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 15,58 B. 15,91 C. 14,14 D. 19,08

(Lời giải) ví dụ như 10: X và Y thứu tự là tripeptit với hexapeptit được tạo nên thành từ cùng một aminoaxit no mạch hở, có một nhóm –COOH và một tổ –NH2. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X bởi kasynoonlinemy.com hoàn toản thu được sản phẩm gồm Ckasynoonlinemy.com, H2O và N2 có tổng khối lượng là 40,5 gam. Nếu mang đến 0,15 mol Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (lấy dư đối với lượng đề nghị thiết), sau phản ứng cô cạn hỗn hợp thu được trọng lượng chất rắn khan là

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 98,9 g B. 107,1 g C. 94,5 g D. 87,3 g

3. Bài bác tập vận dụng

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 1: tất cả hổn hợp X bao gồm 3 peptit được tạo bởi Gly với Ala. Fan ta mang a mol X cho vô dung dịch đựng KOH dư thì thấy bao gồm 0,22 mol KOH thâm nhập phản ứng. Đồng thời dung dịch bao gồm chứa m gam muối. Phương diện khác, lấy cục bộ lượng muối hạt trên đem đốt cháy trọn vẹn thì buộc phải 0,975 mol kasynoonlinemy.com. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m sớm nhất với?

A. 15,0 B. 20,0 C. 25,0 D. 30,0

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 2: các thành phần hỗn hợp X tất cả 3 peptit được tạo vì chưng Gly, Val và Ala. Fan ta lấy a mol X bỏ vào dung dịch chứa KOH dư thì thấy có 0,15 mol KOH thâm nhập phản ứng. Phương diện khác, lấy cục bộ lượng muối trên lấy đốt cháy trọn vẹn thì cần 0,6225 mol kasynoonlinemy.com thu được 10,375a mol Ckasynoonlinemy.com. Quý hiếm của a là?

A. 0,04 B. 0,05 C. 0,06 D. 0,07

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 3: Đipeptit mạch hở X với tripeptit mạch hở Y phần đông được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, vào phân tử chứa một đội nhóm –COOH và một đội –NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol Y, chiếm được tổng khối lượng Ckasynoonlinemy.com với H2O bằng 82,35 gam. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X, sản phẩm thu được đến lội nhàn qua nước vôi trong dư tạo nên m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 40 B. 80 C. 60 D. 30

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 4: Thủy phân trọn vẹn một lượng láo lếu hợp các peptit trong dung dịch NaOH đầy đủ thu được m gam các thành phần hỗn hợp muối natri của Gly, Ala, Val. Phương diện khác, đốt cháy trọn vẹn lượng peptit trên đề nghị vừa đủ 0,42 mol kasynoonlinemy.com thu được 0,33 mol Ckasynoonlinemy.com. Cực hiếm gần nhất của m là?

A. 15 B. 20 C. 25 D. 30

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 5: các thành phần hỗn hợp E cất hai peptit X, Y. Tín đồ ta thủy phân hoàn toàn X cũng như Y những thu được Gly với Val. Đốt cháy trọn vẹn m gam E yêu cầu 190,008 lít khí kasynoonlinemy.com (đktc). Dẫn cục bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy gồm 21,84 lít khí (đktc) bay ra. Mặt khác, thủy phân trọn vẹn m gam E vào NaOH dư chiếm được a mol muối bột của Gly và b mol muối bột của Val. Tỷ lệ là:

A. 7:8 B. 8:7 C. 2:1 D. 1:3

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 6: Thủy phân trọn vẹn m lếu hợp những peptit trong hỗn hợp KOH vừa đủ thu được 49,67 gam các thành phần hỗn hợp muối Kali của Gly, Ala, Val. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn lượng peptit trên buộc phải vừa đủ 1,4775 mol kasynoonlinemy.com chiếm được 1,075 mol H2O. Quý hiếm gần nhất của m là?

A. 15 B. đôi mươi C. 25 D. 30

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 7: Thủy phân trọn vẹn m lếu láo hợp những peptit trong hỗn hợp KOH trọn vẹn thu được 8,75 gam tất cả hổn hợp muối kali của Gly, Ala, Val. Khía cạnh khác, đốt cháy hoàn toàn lượng peptit trên nên vừa đủ 0,2475 mol kasynoonlinemy.com thu được 0,195 mol H2O với t mol Ckasynoonlinemy.com. Giá trị gần nhất của là?

A. 15 B. đôi mươi C. 10 D. 5

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 8: Thủy phân m gam tất cả hổn hợp hai peptit mạch hở Gly2Ala2Val cùng GlyAla2Val5 cùng với số mol tương ứng là thu được tất cả hổn hợp X. Đốt cháy hoàn toàn X buộc phải vừa đầy đủ 2,115 mol O­2. Cực hiếm của m là:

A. 35,94 B. 32,44 C. 44,14 D. 51,36

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 9: Đun lạnh 56,08 gam hỗn hợp X tất cả hai peptit mạch hở bắt buộc dùng 480ml dung dịch NaOH 1,5M chiếm được 82,72 gam láo hợp bao gồm 3 muối của glyxin, alanin với valin. Nếu như đốt cháy trọn vẹn 0,09 mol X nên dùng x mol kasynoonlinemy.com, thu được Ckasynoonlinemy.com, H2O cùng N2. Cực hiếm của x là:

A. 2,25 B. 2,32 C. 2,52 D. 2,23

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 10: Thủy phân không hoàn toàn m gam peptit Gly2Ala3Val2 thu được các thành phần hỗn hợp X chứa Gly, Ala, Val và những peptit. Đốt cháy hoàn toàn X bắt buộc 2,34 mol kasynoonlinemy.com. Quý hiếm của m là:

A. 32,58 B. 43,44 C. 38,01 D. 48,87

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 11: Thủy phân không hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp hai peptit Gly2Ala3Val2 và GlyAla2Val5 phần trăm mol tương xứng là thu được hỗn hợp X chứa Gly, Ala, Val và nhiều peptit. Đốt cháy hoàn toàn X nên 2,04 mol kasynoonlinemy.com. Giá trị của m là:

A. 28,18 B. 33,24 C. 35,96 D. 34,82

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 12: Thủy phân m gam tất cả hổn hợp hai peptit mạch hở Gly3Ala3 và Ala2Val5 cùng với số mol khớp ứng là thu được hỗn hợp X có Ala. Ala-Gly; Gly-Ala; Gly-Ala-Gly; Val; Ala-Ala-Val. Đốt cháy hoàn toàn X bắt buộc vừa đầy đủ 3,015 mol kasynoonlinemy.com. Giá trị của m là:

A. 51,36 B. 53,47 C. 48,72 D. 56,18

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 13: tất cả hổn hợp X gồm một trong những peptit phần đa được tạo vị Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn 8,5 gam hỗn hợp X yêu cầu vừa đầy đủ 0,39 mol kasynoonlinemy.com nhận được tổng khối lượng CO­2 và H2O là 19,3 gam. Phương diện khác, cho t mol tất cả hổn hợp X công dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp KOH toàn diện thu được 29,36 gam muối hạt khan. Quý giá của t là:

A. 0,1 B. 0,06 C. 0,12 D. 0,08

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 14: Thủy phân m gam các thành phần hỗn hợp hai peptit mạch hở Gly3Ala3 và Ala2Val5 cùng với số mol tương xứng là thu được hỗn hợp X gồm Ala; Ala-Gly; Gly-Ala; Gly-Ala-Gly; Val; Ala-Ala-Val. Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đầy đủ 3,015 mol kasynoonlinemy.com. Quý giá của m là:

A. 55,58 B. 52,44 C. 44,14 D. 51,36

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 15: các thành phần hỗn hợp E đựng hai peptit X, Y. Người ta thủy phân trọn vẹn X tương tự như Y đều thu được Gly cùng Val. Đốt cháy hoàn toàn m gam E đề nghị 190,008 lít khí kasynoonlinemy.com (đktc). Dẫn tổng thể sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 dư thấy tất cả 21,84 lít khí (đktc) bay ra. Phương diện khác, thủy phân hoàn toàn m gam E vào NaOH (dư) nhận được t gam hỗn hợp muối. Giá trị của t là:

A. 227,37 B. 242,28 C. 198,84 D. 212,46

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 16: tất cả hổn hợp E chứa hai peptit X, Y. Fan ta thủy phân trọn vẹn X cũng giống như Y rất nhiều thu được Gly cùng Val. Đốt cháy hoàn toàn m gam E đề nghị 12,936 lít khí kasynoonlinemy.com (đktc). Dẫn cục bộ sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 (dư) thấy m gam kết tủa trắng lộ diện và gồm 1,68 lít khí (đktc) thoát ra. Quý hiếm của m là:

A. 480 B. 510 C. 460 D. 420

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 17: các thành phần hỗn hợp X có 3 peptit được tạo vị Gly, Val với Ala. Tín đồ ta mang 0,1 mol X bỏ vô dung dịch cất KOH dư thì thấy bao gồm 0,5 mol KOH gia nhập phản ứng. Phương diện khác, lấy cục bộ lượng muối trên đem đốt cháy trọn vẹn thì phải 2,25 mol O­2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trọng lượng của X ứng với 0,1 mol là:

A. 43,2 B. 44,8 C. 40,8 D. 41,4

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 18: Thủy phân trọn vẹn m gam hỗn hợp peptit X với peptit Y bởi dung dịch NaOH chiếm được 151,2 gam các thành phần hỗn hợp gồm những muối natri của Gly, Ala và Val. Phương diện khác, nhằm đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X, Y sinh hoạt trên bắt buộc 107,52 lít khí kasynoonlinemy.com (đktc) cùng thu được 64,8 gam H2O. Giá trị của m là:

A. 102,4 B. 97 C. 92,5 D. 107,8

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 19: Thủy phân trọn vẹn một lượng láo lếu hợp những peptit trong hỗn hợp KOH toàn vẹn thu được m gam hỗn hợp muối natri của Gly, Ala cùng Val. Phương diện khác, nhằm đốt cháy trọn vẹn lượng peptit trên đề xuất vừa đủ 97,104 lít khí kasynoonlinemy.com (đktc) nhận được 148,72 (g) Ckasynoonlinemy.com. Cực hiếm gần nhất của m là:

A. 68 B. 75 C. 90 D. 130,62

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa tía peptit đươc chế tác từ Gly, Ala, Val đề xuất dùng hoàn toản 0,99 mol kasynoonlinemy.com, thu được N2, 0,78 mol Ckasynoonlinemy.com cùng 0,7 mol H2O. Quý hiếm của m là?

A. 18,6 B. 17,8 C. 22,4 D. 20,2

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 21: Thủy phân hoàn toàn m gam lếu láo hợp gồm peptit X cùng peptit Y bởi dung dịch NaOH thu được 16,66 gam tất cả hổn hợp gồm các muối natri của Gly, Ala với Val. Phương diện khác, để đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X, Y ở trên phải 0,645 mol kasynoonlinemy.com, sản phẩm cháy thu được bao gồm a mol Ckasynoonlinemy.com, 8,1 gam H2O. Cực hiếm của a là:

A. 0,64 B. 0,48 C. 0,5 D. 0,43

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 22: tất cả hổn hợp X gồm 3 peptit được tạo vì Gly, Val và Ala. Bạn ta rước 0,1 mol X bỏ vô dung dịch đựng KOH dư thì thấy gồm 0,5 mol KOH thâm nhập phản ứng. Đồng thời dung dịch có chứa m gam muối. Khía cạnh khác, lấy toàn cục lượng muối trên rước đốt cháy hoàn toàn thì nên 2,25 mol kasynoonlinemy.com. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là:

A. 63,2 B. 54,8 C. 67 D. 69,4

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 23: hỗn hợp X tất cả 3 peptit được tạo vị Gly, Val với Ala. Fan ta rước 0,14 mol X bỏ vào dung dịch chứa KOH dư thì thấy có 0,42 mol KOH gia nhập phản ứng. Đồng thời dung dịch có chứa m gam muối. Mặt khác, lấy cục bộ lượng muối bột trên rước đốt cháy hoàn toàn thì cần 2,025 mol kasynoonlinemy.com. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là:

A. 57,54 B. 62,04 C. 54,38 D. 60,16

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 24: hỗn hợp X gồm 3 peptit được tạo vị Gly, Val với Ala. Fan ta đem 0,1 mol X bỏ vô dung dịch đựng KOH dư thì thấy có 0,5 mol KOH tham gia phản ứng. Khía cạnh khác, lấy toàn bộ lượng muối bột trên lấy đốt cháy hoàn toàn thì bắt buộc 2,25 mol kasynoonlinemy.com. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cân nặng của X ứng cùng với 0,1 mol là:

A. 43,2 B. 44,8 C. 40,8 D. 41,4

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 25: hỗn hợp X chứa Ala-Ala, Gly-Ala, Gly-Gly, Ala-Val trong đó nitơ chiếm trọng lượng hỗn hợp. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần 58,464 lít kasynoonlinemy.com. Quý giá của m là:

A. 56,76 B. 52,32 C. 58,04 D. 61,16

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 26: các thành phần hỗn hợp X gồm một vài peptit rất nhiều được tạo do Gly, Ala với Val. Đốt cháy hoàn toàn 8,5 gam tất cả hổn hợp X buộc phải vừa đủ 0,39 mol kasynoonlinemy.com chiếm được tổng trọng lượng Ckasynoonlinemy.com và H2O là 19,3 gam. Khía cạnh khác, mang lại t mol các thành phần hỗn hợp X công dụng với dung dịch KOH đầy đủ thì thu được 29,36 gam muối khan. Giá trị của t là:

A. 0,07 B. 0,05 C. 0,06 D. 0,08

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 27: Thủy phân hoàn toàn m gam lếu hợp các peptit vào dung dich NaỌH toàn vẹn thu được 85,79 gam hỗn hợp muối natri của Gly, Ala, Val. Còn mặt khác đốt cháy trọn vẹn lượng peptit trên bắt buộc vừa đủ 72,744 lít kasynoonlinemy.com (đktc) nhận được 41,67(g) H2O. Giá trị gần nhất của m là:

A. 50,8 B. 59,3 C. 54,6 D. 55,8

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 28: Thủy phân hoàn toàn m gam peptit X mạch hở GlyAla2Val6 thu được các thành phần hỗn hợp Y tất cả Gly, Ala, Val và một số peptit. Đốt cháy trọn vẹn Y buộc phải vừa đầy đủ 2,01 mol kasynoonlinemy.com. Cực hiếm của m gần nhất là:

A. 35,58 B. 32,44 C. 44,14 D. 29,08

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X chứa tía peptit đươc tạo nên từ Gly, Ala, Val phải dùng toàn diện 0,99 mol kasynoonlinemy.com, chiếm được N2, 0,78 mol Ckasynoonlinemy.com cùng 0,7 mol H2O. Cực hiếm của m là?

A. 18,6 B. 17,8 C. 22,4 D. 20,2

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 30: Đun rét 0,1 mol tất cả hổn hợp E chứa hai peptit X, Y bởi dung dịch NaOH (vừa đủ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng chiếm được m gam muối của Gly, Ala, Val. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối bột này nhận được 0,2 mol Na2CO3 với hỗn hợp có Ckasynoonlinemy.com, H2O với N2 trong các số đó tổng khối lượng của Ckasynoonlinemy.com cùng H2O là 65,6 gam. Khối lượng của E ứng cùng với 0,1 mol là?

A. 23,8 B. 22,5 C. 30,2 D. 31,5

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 31: Thủy phân hoàn toàn m gam lếu hợp có peptit X với peptit Y bởi dung dịch NaOH chiếm được 15,27 gam các thành phần hỗn hợp gồm các muối natri của Gly, Ala với Val. Khía cạnh khác, nhằm đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X, Y nghỉ ngơi trên đề xuất 12,936 lít khí kasynoonlinemy.com (đktc) cùng thu được7,29 gam H2O. Quý hiếm của m là:

A. 11,24 B. 9,78 C. 9,25 D. 10,43

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 32: Thủy phân hoàn toàn m gam lếu láo hợp có peptit X với peptit Y bằng dung dịch NaOH nhận được 16,66 gam tất cả hổn hợp gồm những muối natri của Gly, Ala cùng Val. Khía cạnh khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X, Y làm việc trên đề xuất 0,645 mol kasynoonlinemy.com, sản phẩm cháy thu được gồm a mol Ckasynoonlinemy.com, 8,1 gam H2O. Quý hiếm của a là:

A. 0,64 B. 0,48 C. 0,5 D. 0,43

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 33: A là tất cả hổn hợp chứa nhì peptit X cùng Y mạch hở. đem m gam A cho vô dung dịch chứa NaOH dư (đun nóng). Sau khi các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thấy có 0,1 mol NaOH thâm nhập phản ứng với được gam các thành phần hỗn hợp hai muối hạt của Ala, Gly. Biết phần trăm khối lượng của oxi trong A là . Quý hiếm của m là:

A. 7,08 B. 6,82 C. 7,28 D. 8,16

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 34: E là tất cả hổn hợp chứa nhị peptit X với Y mạch hở. Rước m gam E cho vô dung dịch đựng NaOH dư (đun nóng). Sau khi các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thấy gồm 0,22 mol NaOH tham gia phản ứng và đươc gam hỗn hợp hai muối hạt của Ala, Gly và Val. Biết phần trăm cân nặng của oxi trong E là . Giá trị của m là:

A. 17,38 B. 16,82 C. 17,98 D. 18,16

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 35: Đốt cháy trọn vẹn hỗn vừa lòng X chứa tía peptit mạch hở X, Y, Z được tạo vì Gly, Ala, Val yêu cầu vừa đầy đủ 0,915 mol kasynoonlinemy.com. Sản phẩm cháy thu được tất cả chứa 0,13 mol N2. Nếu hấp thụ sản phẩm cháy trên vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì trọng lượng kết tủa thu được đã là?

A. 74 B. 82 C. 76 D. 84

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol tất cả hổn hợp X chứa bố peptit mạch hở X, Y, Z được tạo vì chưng Gly, Ala, Val phải vừa đủ 0,915 mol kasynoonlinemy.com. Thành phầm cháy thu được có chứa 0,13 mol N2. Ví như hấp thụ sản phẩm cháy bên trên vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư thì khối lượng bình tăng là?

A. 34,92 gam B. 45,34 gam C. 36,14 gam D. 41,04 gam

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol hỗn hợp X chứa ba peptit mạch hở X, Y, Z được tạo bởi vì Gly, Ala, Val bằng lượng đủ khí kasynoonlinemy.com. Sản phẩm cháy thu được bao gồm Ckasynoonlinemy.com, H2O với N2 trong số ấy số mol của Ckasynoonlinemy.com nhiều hơn nước là 0,04 mol. Lượng X trên có thể công dụng được về tối đa a mol NaOH. Cực hiếm của a là?

A. 0,28 B. 0,32 C. 0,4 D. 0,42

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 38: Thủy phân hoàn toàn 0,06 mol tất cả hổn hợp X đựng 3 peptit X, Y, Z vào điều kiện thích hợp thu được 3,75 gam Gly; 7,12 gam Ala cùng 1,07 gam Val. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn lượng X trên thu được m gam nước. Cực hiếm của m là?

A. 5,76 B. 5,04 C. 6,84 D. 7,2

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 39: Thủy phân hoàn toàn một lượng tripeptit X vào dung dịch đựng KOH vừa đủ thu được 39,5 gam tất cả hổn hợp Y cất 3 muối hạt Ala, Gly, Val. Lấy tổng thể lượng muối trên đem đốt cháy hoàn toàn thì nên V lít khí kasynoonlinemy.com (đktc). Quý giá của V là:

A. 28,56 B. 26,88 C. 31,808 D. 32,48

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 40: Y là một trong aminoaxit, no, mạch hở, vào phân tử có 1 nhóm –NH2 với 1 đội –COOH (không còn team chức làm sao khác). Tripeptit X mạch hở vào phân tử cất 3 mắt xích Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thì nhận được 36,3 gam láo hợp tất cả Ckasynoonlinemy.com và H2O. Công thức phân tử của amino axit Y là:

A. C2H5Nkasynoonlinemy.com B. C3H7Nkasynoonlinemy.com C. C3H9Nkasynoonlinemy.com D. C6H11N3O4

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 41: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm peptit X với peptit Y bởi dung dịch KOH chiếm được 19,47 gam láo hợp các muối kali của Gly, Ala, Val. Còn mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E sống trên đề nghị dùng 13,608 lít khí kasynoonlinemy.com (đktc) thu được 8,19 gam H2O. Quý giá m gần nhất:

A. 12 B. 19 C. 16 D. 11

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 42: Thủy phân không hoàn toàn m gam hexapeptit X mạch hở GlyAlaVal4 thu được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm Gly, Ala, Val và một trong những peptit. Đốt cháy hoàn toàn Y phải vừa đủ 1,98 mol kasynoonlinemy.com. Giá trị của m là:

A. 35,58 B. 32,52 C. 44,14 D. 29,08

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 43: tất cả hổn hợp X bao gồm 3 peptit được tạo bởi Gly, Val với Ala. Fan ta lấy hỗn hợp X bỏ vào dung dịch cất KOH dư thì thấy có 0,21 mol KOH gia nhập phản ứng. Đồng thời dung dịch gồm chứa m gam muối. Mặt khác, lấy toàn cục lượng muối trên lấy đốt cháy hoàn toàn thì nên 0,8325 mol kasynoonlinemy.com. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là:

A. 26,56 B. 27,09 C. 28,43 D.

Xem thêm: Top 6 Điện Thoại Viettel Smatphones V8408 Cảm Ứng, 2 Sim 2 Sóng

27,53

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 44: hỗn hợp X có 3 peptit được tạo do Gly, Val với Ala. Bạn ta lấy các thành phần hỗn hợp X cho vào dung dịch đựng NaOH dư thì thấy có 0,35 mol NaOH tham gia phản ứng. Đồng thời dung dịch bao gồm chứa m gam muối. Mặt khác, lấy tổng thể lượng muối trên rước đốt cháy trọn vẹn thì cần 25,368 lít (đktc) kasynoonlinemy.com. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m là:

A. 36,56 B. 37,09 C. 37,17 D. 37,53

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 45: hỗn hợp bao gồm 2 peptit được tạo bởi vì Gly, Val và Ala. Tín đồ ta đem 0,07mol tất cả hổn hợp X chức năng vừa đủ với 430 ml dung dịch HCl 1M thu được m gam muối. Ngoài ra đốt cháy tổng thể hỗn thích hợp peptit chiếm được 1,39 mol Ckasynoonlinemy.com. Quý hiếm của m là:

A. 55,365 B. 57,209 C. 37,147 D. 47,543

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 46: hỗn hợp X tất cả 2 peptit được tạo vị Gly, Val với Ala. Tín đồ ta lấy tất cả hổn hợp X bỏ vô dung dịch chứa KOH dư thì thấy có 16,8 gam KOH gia nhập phản ứng. Đồng thời dung dịch tất cả chứa m gam muối. Mặt khác, lấy toàn thể hỗn thích hợp peptit trên lấy đốt cháy hoàn toàn thì bắt buộc 1,005 mol kasynoonlinemy.com. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là:

A. 42,36 B. 35,29 C. 37,47 D. 36,98

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 47: hỗn hợp X bao gồm 2 peptit được tạo vì chưng Gly, Val với Ala. Tín đồ ta lấy các thành phần hỗn hợp X bỏ vào dung dịch chứa NaOH dư thì thấy gồm 0,28 mol NaOH tham gia phản ứng. Đồng thời dung dịch tất cả chứa m gam muối. Khía cạnh khác, lấy toàn thể lượng muối trên rước đốt cháy hoàn toàn thì đề xuất 24,528 lít (đktc) kasynoonlinemy.com. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 42,36 B. 31,5 C. 37,47 D. 36,98

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 48: các thành phần hỗn hợp X bao gồm 3 peptit được tạo vì chưng Gly, Val và Ala. Fan ta lấy tất cả hổn hợp X bỏ vô dung dịch chứa KOH dư thì thấy có 175 ml KOH 2M gia nhập phản ứng. Đồng thời dung dịch gồm chứa m gam muối. Phương diện khác, lấy cục bộ lượng muối trên đem đốt cháy hoàn toàn thì phải 24,696 lít (đktc) kasynoonlinemy.com. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là:

A. 42,49 B. 31,5 C. 37,47 D. 36,98

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 49: tất cả hổn hợp X bao gồm 3 peptit được tạo vì chưng Gly, Val cùng Ala. Bạn ta đem hợp X cho vào dung dịch chứa NaOH dư thì thấy có 10 ml NaOH 3M thâm nhập phản ứng. Đồng thời dung dịch có chứa m gam muối. Mặt khác, lấy toàn bộ lượng muối hạt trên rước đốt cháy trọn vẹn thì đề xuất 37,92 gam kasynoonlinemy.com. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là:

A. 40,49 B. 36,50 C. 33,86 D. 32,48

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 50: Đốt cháy trọn vẹn một lượng các thành phần hỗn hợp E chứa hai peptit X, Y gần như được sản xuất Gly, Ala, Val đề xuất dùng đầy đủ 0,36 mol kasynoonlinemy.com. Sản phẩm cháy thu được tất cả chứa 0,05 mol khí N2. Khía cạnh khác, mang lại lượng E bên trên vào dung dịch đựng NaOH dư chiếm được m gam muối. Cực hiếm của m là:

A. 10,96 B. 12,08 C. 9,84 D. 11,72

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 51: tất cả hổn hợp X có 3 peptit được tạo vị Gly, Val cùng Ala. Fan ta rước một lượng các thành phần hỗn hợp X công dụng vừa đủ với 410 ml dung dịch HCl 1M thu được m gam muối. Phương diện khác, đốt cháy toàn thể hỗn hòa hợp peptit nhận được 1,34 mol Ckasynoonlinemy.com. Giá trị của m là:

A. 55,365 B. 57,209 C. 52,995 D. 47,543

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 52: lếu láo hợp bao gồm 3 peptit được tạo vị Gly, Val với Ala. Fan ta lấy một lượng tất cả hổn hợp X công dụng vừa đầy đủ với 87,6 gam dung dịch HCl 10% chiếm được m gam muối. Khía cạnh khác, đốt cháy toàn bộ hỗn vừa lòng peptit thu được 25,52 gam Ckasynoonlinemy.com. Giá trị của m là:

A. 28,16 B. 26,07 C. 32,14 D. 29,08

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 53: hỗn hợp X bao gồm 3 peptit được tạo bởi Gly, Val cùng Ala. Người ta lấy 0,06 mol hỗn hợp X công dụng vừa đầy đủ với 260 ml hỗn hợp HCl 1M chiếm được m gam muối. Mặt khác, đốt cháy toàn thể hỗn vừa lòng peptit thu được 10,08 gam H2O. Cực hiếm của m là:

A. 28,16 B. 26,07 C. 30,53 D. 32,08

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 54: các thành phần hỗn hợp X tất cả 3 peptit được tạo vì chưng Gly, Val cùng Ala. Fan ta rước a mol X cho vô dung dịch đựng NaOH dư thì thấy tất cả 0,26 mol NaOH tham gia phản ứng. Phương diện khác, lấy tổng thể lượng muối bột trên lấy đốt cháy trọn vẹn thì nên 70,56 lít (đktc) kasynoonlinemy.com chiếm được 10,5a mol Ckasynoonlinemy.com . Giá trị của a là:

A. 0,25 B. 0,15 C. 0,20 D. 0,18

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 55: các thành phần hỗn hợp E chứa hai peptit X, Y. Fan ta thủy phân trọn vẹn m gam X cũng tương tự Y những thu được Gly với Val. Đốt cháy trọn vẹn m gam E bắt buộc 190,008 lít khí kasynoonlinemy.com (đktc). Dẫn toàn cục sản phẩm cháy qua bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy có 21,84 lít khí (đktc) thoát ra, cân nặng bình tăng 399,72 gam. Quý giá của m là:

A. 155,58 B. 156,07 C. 142,14 D. 169,08

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 56: Thủy phân hoàn toàn m gam lếu hợp những peptit trong dung dịch NaOH trọn vẹn thu được 2,78 gam các thành phần hỗn hợp muối Natri của Gly, Ala. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn lượng peptit trên cần vừa đủ 0,135 mol kasynoonlinemy.com thu được 0,69 mol H2O và t gam Ckasynoonlinemy.com. Quý hiếm của 3t-m là:

A. 0,56 B. 0,45 C. 0,42 D. 0,48

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 57: Oligopeptit mạch hở X được khiến cho từ những aminoaxit đều sở hữu công thức dạng Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X đề xuất dung trọn vẹn 1,875 mol kasynoonlinemy.com , chỉ chiếm được N2; 1,5 mol Ckasynoonlinemy.com với 1,3 mol H2O. Khía cạnh khác, thủy phân trọn vẹn 0,025 mol X bằng 400ml hỗn hợp NaOH 1M cùng đun nóng, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn cẩn trọng toàn bộ dung dịch Y chiếm được m gam chất rắn khan. Số link peptit trong X và cực hiếm của m theo lần lượt là:

A. 9 cùng 27,75 B. 10 cùng 33,75 C. 9 cùng 33,75 D. 10 với 27,75

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 58: X và Y phần lớn là peptit mạch hở. Thủy phân trọn vẹn X cũng tương tự Y những thu được Gly và Val. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hòa hợp E cất X với Y nên dung 22,176 lít kasynoonlinemy.com (đktc). Sản phẩm cháy gồm tất cả Ckasynoonlinemy.com , H2O cùng N2. Dẫn toàn cục sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy trọng lượng bình tăng m gam, khí thoát thoát ra khỏi bình có thể tích 2,464 lít (đktc). Thủy phân hoàn toàn hỗn phù hợp E chiếm được a mol Gly với b mol Val. Tỉ lệ thành phần a:b là

A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 2:3

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 59: X với Y lần lượt là các tripeptit cùng tetrapeptit được tạo ra thành từ cùng một amino axit no mạch hở, có một đội –COOH và một tổ -NH2. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol Y thu được sản phẩm gồm Ckasynoonlinemy.com, H2O, N2 trong số đó tổng khối lượng của Ckasynoonlinemy.com cùng H2O là 47,8 gam. Giả dụ đốt cháy trọn vẹn 0,3 mol X cần bao nhiêu mol kasynoonlinemy.com:

A. 2,8 mol B. 2,025 mol C. 3,375 mol D. 1,875 mol

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 60: Thủy phân không trọn vẹn m gam hexapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly-Ala chiếm được 153,3 gam các thành phần hỗn hợp X có Ala, Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Ala-Gly. Đốt cháy toàn thể X đề xuất vừa đầy đủ 6,3 mol kasynoonlinemy.com. Cực hiếm m gần giá trị nào nhất dưới đây:

A. 140,2 B. 145,7 C. 160,82 D. 130,88

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 61: Tripeptit mạch hở X cùng đipeptit mạch hở Y hầu như được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, vào phân tử chỉ chứa một nhóm -NH2 và một tổ –COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được tổng khối lượng Ckasynoonlinemy.com với H2O bởi 24,8 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, sản phẩm thu được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản bội ứng trọng lượng dung dịch này:

A. giảm 32,7 gam B. giảm 27,3 gam C. giảm 23,7 gam D. giảm 37,2 gam

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 62: Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol tripeptit của một aminoaxit (thuộc dãy đồng đẳng của Gly) thu được 1,9 mol láo hợp thành phầm khí. Cho hỗn hợp thành phầm lần lượt đi qua bình 1 đựng đặc, nóng. Bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy thoát ra 3,36 lít (đktc) 1 khí duy nhất cùng bình 1 tăng 15,3g; bình 2 nhận được m(g) kết tủa. Khía cạnh khác, để đốt cháy 0,02 mol tetrapeptit cũng của aminoaxit đó thì cần dung V lít (đktc) khí kasynoonlinemy.com . Cực hiếm của m với V là:

A. 90g cùng 6,72 lít B. 60g và 8,512 lít C. 120g và 18,816 lít D. 90g và 13,44 lít

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 63: Thủy phân hoàn toàn m gam một pentapeptit mạch hở M thu được lếu láo hợp gồm hai aminoaxit X1, X2 (đều no, mạch hở, phân tử chứa một tổ -NH2 và một đội –COOH). Đốt cháy tổng thể lượng X1, X2 nghỉ ngơi trên buộc phải dùng toàn vẹn 0,255 mol kasynoonlinemy.com , chỉ nhận được N2 ,H2O và 0,22 mol Ckasynoonlinemy.com . Giá trị của m là:

A. 6,34 B. 7,78 C. 8,62 D. 7,18

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 64: Thủy phân trọn vẹn m gam pentapeptit M mạch hở, thu được hỗn hợp X bao gồm hai aminoaxit X1, X2 (đều no, mạch hở, phân tử chứa một tổ -NH2 và một đội –COOH). Đốt cháy hoàn toàn hỗn vừa lòng X trên đề xuất dùng vừa đủ 2,268 lít kasynoonlinemy.com (đktc), chỉ chiếm được H2O, N2 và 1,792 lít Ckasynoonlinemy.com (đktc). Giá trị của m là:

A. 2,295 B. 1,935 C. 2,806 D. 1,806

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

I.2 vấn đề thủy phân peptit

1. Lý thuyết

*
*

2. Lấy một ví dụ minh họa

(Lời giải) lấy ví dụ như 1: Thủy phân không hoàn toàn 24,5 gam tripeptit X mạch hở nhận được m gam tất cả hổn hợp Y bao gồm Gly-Ala-Val; Gly-Ala; Ala-Val; Glyxin cùng Valin; trong số ấy có 1,50 gam Glyxin với 4,68 gam Valin. Quý hiếm của m là.

A. 26,24 gam. B. 25,58 gam. C. 25,86 gam. D. 26,62 gam.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) lấy một ví dụ 2: Thủy phân 63,5 gam các thành phần hỗn hợp X gồm tripeptit Ala – Gly – Gly và tetrapeptit Ala – Ala – Ala – Gly thu được tất cả hổn hợp Y có 0,15 mol Ala – Gly; 0,05 mol Gly – Gly; 0,1 mol Gly; Ala – Ala cùng Ala. Khía cạnh khác, khi thủy phân trọn vẹn 63,5 gam các thành phần hỗn hợp X vì 500ml hỗn hợp NaOH 2M thì thu được hỗn hợp Z. Cô cạn cảnh giác dung dịch Z chiếm được m gam chất rắn khan. Giá bán trị gần nhất của m là:

A. 100,5 B. 112,5 C. 96,4 D. 90,6

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) lấy ví dụ như 3: Thủy phân trọn vẹn 0,12 mol peptit X bao gồm công thức Gly-(Ala)2-(Val)3 vào HCl dư. Sau khi các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn cô cạn hỗn hợp thu được m gam muối. Quý giá của m là:

A. 98,76 B. 92,12 C. 88,92 D. 82,84

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) ví dụ 4: lúc thủy phân trọn vẹn 0,1 mol peptit A mạch hở (A chế tác bởi những amino axit có một tổ amino với 1 đội cacboxyl) bởi lượng dung dịch NaOH gấp đôi lượng đề nghị phản ứng, cô cạn hỗn hợp thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn tăng so với trọng lượng của A là 78,2 gam. Số link peptit vào A là:

A. 19 B. 9 C. trăng tròn D. 10

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) ví dụ 5: X là đipeptit Ala-Glu, Y là tripeptit Ala-Ala-Gly. Đun rét m (gam) các thành phần hỗn hợp chứa X cùng Y bao gồm tỉ lệ số mol của X với Y tương ứng là 1:2 với hỗn hợp NaOH vừa đủ. Làm phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn trọng dung dịch T chiếm được 56,4 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 45,6 B. 40,27 C. 39,12. D. 38,68.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) lấy ví dụ như 6: cho X là hexapeptit, Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val và Y là tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu. Thủy phân hoàn toàn 83,2 gam láo lếu hợp có X cùng Y thu được 4 amino axit, trong số ấy có m gam glyxin cùng 28,48 gam alanin. Quý hiếm của m là

A. 30 B. 15 C. 7,5 D. 22,5

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) ví dụ 7: Thủy phân không trọn vẹn 54 gam peptit X là Gly-Gly-Gly-Gly-Gly-Gly chiếm được 0,06 mol Gly-Gly; 0,08 mol Gly-Gly-Gly với m gam Gly. Quý giá của m là:

A. 40,5 B. 36,0 C. 39,0 D. 28,5

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) ví dụ như 8: Thủy phân m gam peptit X mạch hở (cấu sinh sản từ những aminoaxit có một nhóm – NH2 và một tổ – COOH) chiếm được 63,928 gam lếu láo hợp những tripeptit với đipeptit có phần trăm mol là 1:1. Khía cạnh khác, thủy phân m gam X bên trên thì nhận được 65,5 gam lếu láo hợp các đipeptit. Ví như thủy phân trọn vẹn m gam X thì tổng cân nặng các aminoaxit (Y) thu được là bao nhiêu:

A. 73,36 B. 67,34 C. 70,26 D. 72,18

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) lấy ví dụ như 9: Thủy phân không còn một lượng pentapeptit T chiếm được 32,88 gam Ala-Gly-Ala-Gly; 10,85 gam Ala-Gly-Ala; 16,24 gam Ala-Gly-Gly; 26,28 gam Ala-Gly; 8,9 gam Alanin; sót lại là Glyxin và Gly-Gly với tỉ trọng mol tương ứng là 1:10. Tổng khối lượng Gly-Gly với Glyxin trong láo lếu hợp thành phầm là:

A. 25,11 gam. B. 27,90 gam. C. 34,875 gam. D. 28,80 gam.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) lấy một ví dụ 10: X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun rét m (gam) tất cả hổn hợp chứa X với Y có tỉ lệ số mol của X và Y tương xứng là 1:3 với hỗn hợp NaOH vừa đủ. Bội nghịch ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cảnh giác dung dịch T chiếm được 23,745 gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m là

A. 17,025. B. 68,1 C. 19,455. D. 78,4

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) lấy một ví dụ 11: X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m gam tất cả hổn hợp X cùng Y bao gồm tỉ lệ số mol nX : nY = 1:3 cùng với 780 ml hỗn hợp NaOH 1M (vừa đủ), sau khi phản ứng hoàn thành thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch thu được 94,98 gam muối, m có giá trị là:

A. 64,86 g. B. 68,1 g. C. 77,04 g. D. 65,13 g

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) ví dụ 12: tất cả hổn hợp A đựng 2 peptit X, Y (có số liên kết peptit hơn yếu nhau 1 liên kết). Đốt cháy trọn vẹn 10,74g A nên dùng 11,088 lit kasynoonlinemy.com(đktc), dẫn thành phầm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư. Cân nặng bình tăng thêm 24,62g. Ngoài ra đun rét 0,03 mol A đề xuất đủ 70 ml NaOH 1M thu được láo lếu hợp gồm 3 muối hạt của Gly, Ala, Val trong các số ấy muối của Gly chiếm phần 38,14% về khối lượng. Phần trăm khối lượng muối của Val trong Z sát với:

A. 18,0% B. 23,3% C. 24,3% D. 31,4%

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

3. Bài tập vận dụng

(Lời giải) Câu 1: X là peptit mạch hở tạo vì chưng Glu với Gly. Để tác dụng vừa đầy đủ với 0,15 mol X đề xuất vừa đủ dung dịch chứa 0,6 mol KOH. Trọng lượng của 0,3 mol X là?

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 78,3 B. 80,4 C. 67,6 D. 74,8

(Lời giải) Câu 2: X là peptit mạch hở tạo vị Glu với Gly. Để công dụng vừa đủ với 0,15 mol X cần vừa đầy đủ dung dịch chứa 0,6 mol KOH. Đốt cháy hoàn toàn 15,66 gam X thu được a mol Ckasynoonlinemy.com. Giá trị của a là:

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 0,54 B. 0,45 C. 0,36 D. 0,60

(Lời giải) Câu 3: Thủy phân 0,15 mol peptit X, thu được hỗn hợp có 0,04 mol Gly-Gly-Ala; 0,06 mol Gly-Ala- Ala; 0,02 mol Ala-Ala; 0,04 mol Gly-Gly; 0,08 mol Gly cùng 0,10 mol Ala. Phân tử khối của X là.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 331 B. 274 C. 260 D. 288

(Lời giải) Câu 4: tất cả hổn hợp X chứa những peptit bao gồm cùng số mol có Gly-Gly; Gly-Ala; Gly-Val; Ala-Ala; Ala-Val; Val-Val. Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol X buộc phải dùng a mol kasynoonlinemy.com, thu được Ckasynoonlinemy.com, H2O và N2. Cực hiếm của a là.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 1,02 mol B. 0,81 C. 0,90 D. 1,14

(Lời giải) Câu 5: Thủy phân trọn vẹn peptit X (C9H16O5N4) thu được hỗn hợp tất cả m gam glyxin cùng 10,68 gam alanin. Cực hiếm của m là.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 34,92 gam. B. 27,00 gam. C. 23,28 gam. D. 18,00 gam.

(Lời giải) Câu 6: hỗn hợp X chứa peptit Y (CxHyO4N3) với peptit Z (CnHmO5N4) bao gồm tỉ lệ mol tương xứng 3 : 2. Thủy phân trọn vẹn m gam X, thu được hỗn hợp có 21,0 gam glyxin và 46,8 gam valin. Giá trị m là.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 46,16 gam. B. 59,16 gam. C. 57,36 gam. D. 47,96 gam.

(Lời giải) Câu 7: mang đến 17,52 gam đipeptit (Gly-Ala) công dụng với dung dịch HCl loãng, làm cho nóng (dùng dư). Cô cạn dung dịch sau phản bội ứng thu được lượng muối hạt khan là.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 20,24 gam. B. 28,44 gam. C. 19,68 gam. D. 28,20 gam.

(Lời giải) Câu 8: Đun lạnh m gam hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở với dung dịch KOH vừa đủ, thu được 50,94 gam tất cả hổn hợp Y gồm các muối của glyxin, alanin cùng valin. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X bắt buộc dùng

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

1,515 mol kasynoonlinemy.com, nhận được 2,52 mol lếu láo hợp có Ckasynoonlinemy.com, H2O cùng N2. Quý giá của m là.

A. 30,34 gam. B. 32,14 gam. C. 36,74 gam. D. 28,54 gam.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 9: Thủy phân hoàn toàn 53,16 gam pentapeptit X mạch hở với dung dịch NaOH 12%, thu được 253,16 gam hỗn hợp Y chỉ chứa ba muối của glyxin, alanin với valin. Trả sử nước bay hơi không đáng kể. Tỉ lệ mắt xích của glyxin, alanin cùng valin vào peptit X là.

A. 2 : 2 :1. B. 2 : 2 : 1. C. 1 : 3 : 1. D. 1 : 1 : 3.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 10: Thủy phân trọn vẹn 50,2 gam lếu láo hợp có tetrapeptit Gly-Gly-Ala-Val với tripeptit Gly-Ala- Ala, thu được láo hợp gồm 21,0 gam Glyxin; x gam Alanin với y gam Valin. Tỉ lệ thành phần gần nhất của x : y là

A. 3,6. B. 3,4. C. 3,0. D. 3,2.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 11: đến peptit X (C7H13O4N3) mạch hở tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng thu được lượng muối hạt khan là

A. 28,5 gam. B. 30,5 gam. C. 31,9 gam. D. 23,9 gam.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 12: hỗn hợp X có một amino axit (Y) với một tetrapeptit mạch hở (Z). Đun lạnh 27,72 gam X với hỗn hợp NaOH vừa đủ, nhận được 139,96 gam một muối hạt của alanin duy nhất. Phần trăm trọng lượng của Z trong các thành phần hỗn hợp X là

A. 80,07%. B. 87,16%. C. 70,80%. D. 81,76%.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 13: Đun nóng hỗn hợp X bao gồm 0,2 mol glyxin với 0,1 mol peptit Y mạch hở với hỗn hợp NaOH (vừa đủ), thu được 67,9 gam một muối hạt duy nhất. Số nguyên tử hiđro (H) trong peptit Y là

A. đôi mươi B. 14 C. 17 D. 23

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 14: Từ hỗn hợp chứa 13,5 gam axit aminoaxetic, 13,35 gam axit 2-aminopropanoic, 20,6 gam axit 3-aminobutanoic với 25,74 gam axit 2 – amino – 3 metylbutanoic tín đồ ta rất có thể tổng đúng theo được buổi tối đa m gam tetrapeptit. Giá trị m là:

A. 65,350 B. 63,065 C. 45,165 D. 54,561

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 15: khi thủy phân trọn vẹn 0,04 mol peptit X mạch hở (X sản xuất bởi các amino axit có một đội nhóm amino cùng 1 team cacboxyl) bằng lượng hỗn hợp NaOH vừa đủ, cô cạn hỗn hợp thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với cân nặng của X là 18,88 gam. Số liên kết peptit trong X là:

A. 7 B. 6 C. 5 D. 8

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 16: X là một trong peptit mạch hở. Ví như thủy phân không trọn vẹn m gam X vào điều kiện tương thích chỉ thu được những tripeptit có tổng cân nặng là 42,0 gam. Còn mặt khác thủy phân không hoàn toàn cùng lượng X trên lại thu được láo lếu hợp các đipeptit tất cả tổng cân nặng là 43,8 gam. Ví như thủy phân trọn vẹn m gam X thì nhận được a gam lếu láo hợp các aminoaxit (chỉ đựng 1 nhóm NH2,1 team COOH, quý hiếm a gần nhất với:

A. 42,8 B. 49,4 C. 40,4 D.