Bộ Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 3 Năm 2016 2017

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 3

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 3 vòng 3 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán bởi Tiếng Anh qua mạng giành cho học sinh lớp 3 có đáp án đi cùng. Mời quý thầy cô và những em học sinh tải về đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 để xem thêm và ôn luyện. Chúc những em đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi Violympic chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Bộ đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 năm 2016 2017

Đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 8 năm năm nhâm thìn - 2017

Đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 8 năm năm ngoái - 2016

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 3 vòng mông năm 2016 - 2017

Bài 1: bố trí theo lắp thêm tự tăng dần


Bài 2: Điền tác dụng thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: 5 x 8 + 95 ... 700 - 548

Câu 2: Calculate: 123 + 222 = ...

Câu 3: The number just after 659 is ...

Xem thêm: " Quần Bò Cho Bé Gái - Quần Legging, Quần Jean, Quần Yếm Cho Bé Gái 2021

Câu 4: The number 795, the digit ... Is in the ones place.

Câu 5: A polyline ABCD"s length is 543cm. The total length of AB & BC is 227cm. The length of CD is ...cm

Câu 6: Find X such that 5 x 9 + 13

Câu 8: How many squares are there in this figure?

Bài 3: Cóc quà tài ba

Câu 1: In 892, which digit is in the tens place?

a) 1 b) 2 c) 8 d) 9

Câu 2: Compute 783 - 107 + 15 = ...

a) 692 b) 691 c) 681 d) 682

Câu 3: Which of the following numbers is the smallest?

a) 435 b) 457 c) 547 d) 534

Câu 4: Which of the following numbers has digit 9 in the hundred place?

a) 946 b) 219 c) 395 d) 359

Câu 5: How many distinct 3 - digit numbers that can be formed by using 3 digit 3, 4, 5 are there?

a) 6 b) 4 c) 8 d) 3

Câu 6: How many triangles are there in this figure?a) 6 b) 7 c) 8 d) 9

Câu 7: How many numbers from 10 to 99 have sum of their digits equal to lớn 9?

a) 10 b) đôi mươi c) 18 d) 9

Câu 8: 223 + ... = 338. The correct number khổng lồ fill in the blank is?

a) 163 b) 166 c) 165 d) 164

Câu 9: Choose the greatest number

a) 148 b) 481 c) 814 d) 841

Câu 10: Write consecutive numbers from 1 khổng lồ 15 to size one number, then this number has ... Digits

a) 27 b) 30 c) 15 d) 21

Đáp án đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 3

Bài 1: thu xếp theo sản phẩm tự tăng dần