Trọn bộ sách giáo khoa lớp 9

     

Bộ sách giáo khoa lớp 9

1Toán 9 tập 1Bản8.000
2Toán 9 tập 2Bản8.000
3Vật lí 9Bản12.000
4Hóa học 9Bản14.000
5Sinh học 9Bản17.000
6Ngữ văn 9 tập 1Bản14.000
7Ngữ văn 9 tập 2Bản12.000
8Lịch Sử 9Bản14.000
9Địa lí 9Bản13.000
10Giáo dục công dân 9Bản4.000
11Âm nhạc mĩ thuật 9Bản11.000
12Công nghệ 9 (Lắp để mặng điện trong nhà)Bản5.000
13Bài tập Toán 9 tập 1Bản18.100
14Bài tập Toán 9 tập 2Bản17.600
15Bài tập đồ lí 9Bản10.700
16Bài tập hóa học 9Bản13.000
17Bài tập Ngữ văn 9 tập 1Bản11.300
18Bài tập Ngữ văn 9 tập 2Bản10.200
19
Bài tập Sinh học tập 9Bản11.60020Bài tập lịch sử 9Bản12.40021Bài tập Địa lí 9Bản10.50022Bài tập Âm nhạc 9Bản5.10023
Bài tập Mĩ thuật 9Bản5.20024Bài tập giáo dục đào tạo công dân 9Bản7.60025Tin học dành cho THCS - Quyển 4Bản28.00026Bài tập Tin học giành cho THCS - Quyển 4Bản21.00027Tập bạn dạng đồ địa 9 (4 màu)Bản29.00028Tập phiên bản đồ tranh hình ảnh lịch sử 9 (4 màu)Bản29.00029Học thẩm mỹ 9 theo định hướng PTNLBản22.00030Tiếng Anh 9 tập 1 - SHS(Kèm đĩa CD cùng thẻ)Bản47.00031Tiếng Anh 9 tập 2 - SHS(Kèm đĩa CD cùng thẻ)Bản52.00032Tiếng Anh 9 tập 1 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản37.00033Tiếng Anh 9 tập 2 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản37.00034Bài tập trường hợp phát triển năng lượng Giáo dục công dân 9Bản25.000TỔNG CỘNG592.300


Mời các bạn viết dìm xét mang lại sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 9 ( Năm học tập 2021 -2022) Đánh giá của người tiêu dùng về sản phẩm này: