Sgk hóa 11 nâng cao

     

Chương 1: Sự năng lượng điện li

bài xích 1: Sự điện li bài 2: Phân loại những chất năng lượng điện li bài bác 3: Axit, bazơ và muối bài bác 4: Sự điện li của nước - pH - hóa học chỉ chỉ thị axit-bazơ bài 5: luyện tập Axit, bazơ cùng muối bài bác 6: bội phản ứng đàm phán ion vào dung dịch những chất điện li bài xích 7: rèn luyện Phản ứng đàm phán ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li

Chương 2: team Nitơ

bài bác 9: tổng quan về đội nitơ bài 10: Nitơ bài bác 11: Amoniac với muối amoni bài 12: Axit nitric và muối nitrat bài xích 13: Luyện tập đặc điểm của nitơ với hợp chất của nitơ bài xích 14: Photpho bài xích 15: Axit photphoric cùng muối photphat bài 16: Phân bón hóa học bài xích 17: Luyện tập đặc thù của photpho và những hợp chất của photpho

Chương 3: nhóm cacbon

bài xích 19: tổng quan về đội cacbon bài 20: Cacbon bài bác 21: Hợp chất của cacbon bài 22: Silic với hợp hóa học của silic bài bác 23: Công nghiệp silicat

Chương 4: Đại cương cứng về hóa học hữu cơ

bài bác 25: chất hóa học hữu cơ và hợp hóa học hữu cơ bài 26: Phân nhiều loại và hotline tên hợp chất hữu cơ bài 27: đối chiếu nguyên tố bài bác 28: phương pháp phân tử hợp hóa học hữu cơ bài bác 29: rèn luyện chất hữu cơ, bí quyết phân tử bài bác 30: kết cấu phân tử hợp chất hữu cơ bài 31: làm phản ứng hữu cơ bài 32: Luyện tập kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no

bài bác 33: Ankan - Đồng đẳng, đồng phân với danh pháp bài xích 34: Ankan - cấu tạo phân tử và đặc điểm vật lí bài bác 35: Ankan - đặc thù hóa học, pha trộn và áp dụng Bài 36: Xicloankan bài bác 37: rèn luyện Ankan cùng xicloankan

Chương 6: Hiđrocacbon ko no

bài bác 39: Anken - Danh pháp, kết cấu và đồng phân bài xích 40: Anken - Tính chất, pha trộn và vận dụng Bài 41: Ankađien bài 42: có mang về tecpen bài bác 43: Ankin bài xích 44: luyện tập hiđrocacbon ko no

Chương 7: Hiđrocacbon thơm - mối cung cấp hiđrocacbon thiên nhiên

bài 46: Benzen và ankylbenzen bài 48: mối cung cấp hiđrocacbon thiên nhiên

Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol

bài 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon bài bác 52: rèn luyện dẫn xuất hiđrocacbon bài 53: Ancol - Cấu tạo, danh pháp, đặc điểm vật lí bài 54: Ancol - đặc thù hóa học, pha trộn và vận dụng Bài 55: Phenol bài 56: rèn luyện ancol, phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

bài 58: Anđehit và xeton bài xích 59: rèn luyện Anđehit với xeton bài bác 60: Axit cacboxylic - Cấu trúc, danh pháp và đặc thù vật lí bài 61: Axit cacboxylic - đặc điểm hóa học, điều chế và vận dụng Bài 62: rèn luyện Axit cacboxylic

Giải bài xích tập Hóa 11 | Giải bài tập Hóa 11 nâng cấp | Để học tốt hóa học tập 11

Ngoài giải bài tập chất hóa học 11 trong SGK, kasynoonlinemy.com cùng em giải bài xích tập hóa 11 sách nâng cao. Mời các bạn tham khảo lý giải giải bài bác tập Hóa 11 cải thiện qua các bài viết dưới đây.


Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận
*
Đối tác của Google