Bài 11.1 sbt vật lý 9

     

Hai đèn điện khi sáng thông thường có điện trở là R1=7,5Ω với R2=4,5Ω. Loại điện chạy qua nhì đèn đều phải có cường độ định nút là I=0,8A. Nhì đèn này được mắc thông suốt với nhau với với một năng lượng điện trở R3 để mắc vào hiệu điện núm U=12V.

Bạn đang xem: Bài 11.1 sbt vật lý 9


Hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1=7,5Ω cùng R2=4,5Ω. Dòng điện chạy qua nhì đèn đều có cường độ định mức là I=0,8A. Hai đèn này được mắc tiếp liền với nhau cùng với một năng lượng điện trở R3 để mắc vào hiệu điện nỗ lực U=12V.

Xem thêm: Bình Sữa Avent Thủy Tinh 240Ml, Bình Sữa Avent Natural Thủy Tinh 120 240Ml

a. Tính R3 để nhị đèn sáng bình thường.

b. Điện trở R3 được quấn bằng dây Nicrom có điện trở suất 1,10.10-6Ω.m cùng chiều nhiều năm là 0,8m. Tính tiết diện của dây Nicrom này.

Trả lời:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

(R_t md = U over I = 12 over 0,8 = 15Omega )

Để đèn sáng thông thường thì R3 = 15 – (7,5 + 4,5) = 3Ω

b) huyết diện của dây nicrom là:

(S = ho l over R = 1,1.10^ - 6.0,8 over 3 = 0,29.10^ - 6m^2 = 0,29mm^2)


Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - đồ vật lí 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*các tác phẩm khác


Bài viết new nhất


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp kasynoonlinemy.com