Báo giá gỗ ghép thanh

Bảng báo giá các loại gỗ ghép cao su, mộc ghép tràm, mộc ghép thông, gỗ ghép xoan giá bèo chỉ tất cả tại kho mộc TaLaB. Dường như có bảng báo giá gia công phủ mặt phẳng keo, veneer xoan đào và sồi ship hàng nhanh.

+ BẢNG GIÁ GỖ GHÉP VÀ CÁC LOẠI VÁN CÓ SẴN TẠI KHO


Bạn đang xem: Báo giá gỗ ghép thanh

  GỖ GHÉP CAO SU17li B  TẤM 1,2x2,4 610   GỖ GHÉP 17li X.Đào 2 Mặt TẤM 1,2x2,4 655   GỖ GHÉP 17li Sồi 2 Mặt TẤM 1,2x2,4 745   GỖ GHÉP 18li X.Đào 2 Mặt TẤM 1,2x2,4 665   GỖ GHÉP THÔNG 17li B TẤM 1,2x2,4 610   GỖ GHÉP THÔNG 17li A TẤM 1,2x2,4 660   GỖ GHÉP TRÀM 18liB TẤM 1,2x2,4 55 0 " jsaction="rcuQ6b:WYd;">

- mộc ghép 12li sồi 1 măt 525.000

- mộc ghép 12li sồi 2 măt 626.000

- mộc ghép 12li xoan 1măt 495.000

- gỗ ghép 12li xoan 2măt 565.000

- 18 li 2m sồi 750.000/tấm

- 18li 1m sồi 655.000/tấm

-18li 2m xoan đào 655.000/tấm

- 18 li 1m xoan đào 600.000/tấm


Xem thêm: Nồi Chiên Không Dầu Philip 9643 Giá Tốt, Nồi Chiên Không Dầu Philips Hd9643

PHỦ GIA CÔNG BỀ MẶT:

+ MELAMINE

- Mã màu trắng 018 (phim bóng, mờ, sần) 60.000/mặt

- các loại vân gỗ tiêu chuẩn chỉnh 70.000/mặt

- màu solo sắc (xanh, đỏ, vàng..) + vân gỗ quan trọng 77.000/măt

+ PHỦ VENEER

- đậy sồi A trên MDF: 125.000

- lấp xoan đào A trên MDF: 80.000

- che white ash trên MDF: 125.000

+ PHỦ keo dán + SƠN TRẮNG

- lấp keo trên gỗ ghép: 50.000/mặt

- đậy sơn trắng: 55.000/mặt.

+ những Loại Ván Khác

- MDF 2,5li phủ một mặt vener xoan đào 125.000

- MDF 8 li một mặt sồi giá bán 240.000 - MDF Chống ẩm 17 li ash 2m 560.000 - 8 li 2m ash 395.000 - 15 li 2m ash 535.000 - Mdf Sồi 17 li 2m 450.000 - Mdf xoan 17 li 2m 375.000 - MDF 17li Sồi 1m 365.000 - MDF 17li Xoan đào 1m 330.000


STT STT STT ĐVT QUY CÁCH ĐƠN GIÁ 1 cao su thiên nhiên BÌNH DƯƠNG 8A TẤM 1,2x2,4 385 2 8B TẤM 1,2x2,4 370 3 10A TẤM 1,2x2,4 445 4 10B TẤM 1,2x2,4 425 5 12A TẤM 1,2x2,4 498 6 12B TẤM 1,2x2,4 465 7 15A TẤM 1,2x2,4 572 8 15B TẤM 1,2x2,4 545   17li B
TẤM 1,2x2,4 610   17li X.Đào 2 Mặt TẤM 1,2x2,4 655   17li Sồi 2 Mặt TẤM 1,2x2,4 745   18li X.Đào 2 Mặt TẤM 1,2x2,4 665   THÔNG 17li B TẤM 1,2x2,4 610   THÔNG 17li A TẤM 1,2x2,4 660   TRÀM 18liB TẤM 1,2x2,4 55 0 9 18A TẤM 1,2x2,4 665 10 18B - AC TẤM 1,2x2,4 605 11 18B - BC TẤM 1,2x2,4 580 12 18A 1x2 TẤM 1x2 498 13 18B 1x2 TẤM 1x2 430 14 18C 1x2 TẤM 1x2 385 1 cao su BÌNH DƯƠNG PHỦ VENEER 8C TẤM 1,2x2,4 345 2 10C TẤM 1,2x2,4 372 3 12C TẤM 1,2x2,4 413 4 15C TẤM 1,2x2,4 455 5 18C TẤM 1,2x2,4 513 6 veneer xoan A TẤM 1,2x2,4 105 7 veneer xoan B TẤM 1,2x2,4 90 8 veneer sồi A TẤM 1,2x2,4 125 9 veneer sồi B TẤM 1,2x2,4 110 1 TRÀM PHÚ THỊNH 8 C TẤM 1,2x2,4 274 2 8 B TẤM 1,2x2,4 313 3 8 AB TẤM 1,2x2,4 330 4 10 C TẤM 1,2x2,4 328 5 10 B TẤM 1,2x2,4 378 6 10 AB TẤM 1,2x2,4 400 7 12 C TẤM 1,2x2,4 378 8 12 B TẤM 1,2x2,4 437 9 12 AB TẤM 1,2x2,4 464 10 15 C TẤM 1,2x2,4 436 11 15 B  TẤM 1,2x2,4 496 12 15 AB TẤM 1,2x2,4 534 13 17 C TẤM 1,2x2,4 460 14 17 B TẤM 1,2x2,4 548 15 17 AB TẤM 1,2x2,4 586 16 17AC 1x2 TẤM 1x2 410 1 XOAN PHÚ THỊNH 10 BC TẤM 1,2x2,4 375 2 10 AB TẤM 1,2x2,4 435 3 10li AA TẤM 1,2x2,4 445 4 12 BC TẤM 1,2x2,4 430 6 12 AB TẤM 1,2x2,4 505 7 12 AA TẤM 1,2x2,4 520 7 15 BC TẤM 1,2x2,4 485 8 15 AB TẤM 1,2x2,4 580 9 15 AA TẤM 1,2x2,4 600 10 17 BC TẤM 1,2x2,4 540 11 17 AB TẤM 1,2x2,4 645 12 17 AA TẤM 1,2x2,4 665 1 THÔNG QT 12 AC TẤM 1,2x2,4 508 2 12 AA TẤM 1,2x2,4 532 3 17 AC TẤM 1,2x2,4 630 4 17 AA TẤM 1,2x2,4 665 1 CAO SU QT 12 AC TẤM 1,2x2,4 493 2 12 AA TẤM 1,2x2,4 527 3 17 AC TẤM 1,2x2,4 629 4 17 AA TẤM 1,2x2,4 685 " jsaction="rcuQ6b:WYd;">
*

Gỗ ghép cao su giá rẻ phục vụ tận kho