Giải bài tập sgk hóa học 11 hay nhất

Giải bài bác tập trang 101, 102 bài bác 22 kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ Sách giáo khoa (SGK) hóa học 11. Câu 1: vạc biểu ngôn từ cơ phiên bản của thuyết cấu tạo hoá học...

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk hóa học 11 hay nhất


Bài 1 trang 101 sgk hoá học tập 11

Phát biểu văn bản cơ bản của thuyết cấu trúc hoá học.

Trả lời

- vào phân tử hợp hóa học hữu cơ, những nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị cùng theo một trơ trẽn tự nhất định. Lắp thêm tự liên kết đó điện thoại tư vấn là link hóa học. Sự thế dổi sản phẩm tự liên kết đó , có nghĩa là thay đổi cấu trúc hóa học , vẫn ra hợp hóa học khác.

-Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon hóa trị 4. Nguyên tử cacbon ko những liên kết cùng với nguyên tử các nguyên tố khác mà còn links nhau sản xuất thành mạch cacbon ( mạch vòng, mạch ko vòng, mạch nhánh , mạch không nhánh)

-Tính chất của các chất nhờ vào vào yếu tắc phân tử ( bản chất , số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hóa học (thứ từ bỏ liên kết các nguyên tử)

Bài 2 trang 101 sgk hoá học tập 11

So sánh ý nghĩa của cách làm phân tử và cách làm cấu tạo. Cho thí dụ minh hoạ.

-Giống: Đều cho biết thêm thành phần nhân tố và con số nguyên tử của từng nguyên tố trong phân tử

-Khác: cách làm phân tử không trình diễn thứ từ và cách thức liên kết giữa các nguyên tử, trong khi công thức cấu tạo nói lên rõ điều này.

Xem thêm: Lên Menu Cho Thực Đơn Tăng Cân Trong 1 Tuần Cho Nữ, Thực Đơn Tăng Cân Trong 1 Tuần Dành Cho Nữ Gầy

Ví dụ

*

Bài 3 trang 101 sgk hoá học tập 11

Thế như thế nào là links đơn, liên kết đôi, liên kết ba ?

Giải:

*

Bài 4 trang 101 sgk hoá học tập 11

Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?

A. CH4

B. C2H4

C. C6H6

D. CH3COOH

Lời giải:

Chọn A

Bài 5 trang 101 sgk hoá học 11

 Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau ?

*

Lời giải:

Những hóa học là đồng đẳng của nhau :

a, d cùng e ; a, d và g ; b, d với e ;

b, d và g ; i với h ; c với h.

Những hóa học là đồng phân của nhau ;

a cùng với b ; e cùng với g ; c cùng với i.

Bài 6 trang 102 sgk hoá học tập 11

 Viết công thức cấu tạo có thể có của những chất có công thức phân tử như sau: C2H6O, C3H6O, C4H10.

Lời giải:

Viết CTCT ứng với CTPT:

C2H6O: CH3-CH2-OH; CH3 - O -CH3

C3H60: CH3-CH2-CHO; CH2 = CH -CH2-OH; CH2 = CH - O - CH3;

*

C4H10: CH3-CH2-CH2-CH3;  

 

*

Bài 7 trang 102 sgk hoá học tập 11

Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu lộ cùng một chất ?

*

Lời giải:

(I), (III) với (IV); (II) và (V). 

Bài 8 trang 102 sgk hoá học 11

Khi mang lại 5,30 gam lếu hợp có etanol C2H5OH và propan-1-ol CH3CH2CH2OH chức năng với natri (dư) chiếm được 1,12 lít khí (đktc).