Hội tâm lý học xã hội việt nam

     

Hội tâm lý học vn là tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp và công việc của các nhà tư tưởng học Việt Nam. Được thành lập trong thời điểm tháng 5/2013 với thương hiệu gọi ban sơ là Hội tâm lý học thôn hội Việt Nam. Đến mon 11/2019 Hội tư tưởng học làng mạc hội vn được đổi tên thành Hội tư tưởng học Việt Nam.

Bạn đang xem: Hội tâm lý học xã hội việt nam


*

Tôn chỉ hoạt động vui chơi của hội

(1) phát triển nền tâm lý học sinh hoạt Việt Nam.

(2) Đưa ngành tâm lý học vn hòa nhập với nền tâm lý học khu vực, quốc tế.

(3) triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học cùng ứng dụng tư tưởng học vào cuộc sống phục vụ sự nghiệp vạc triển tài chính - buôn bản hội của khu đất nước.

Ban chấp hành trung ương Hội tư tưởng học Việt Nam


Chủ tịch: GS. TS. Vũ Dũng
- chủ tịch Hội Uỷ viên Hội đồng Giáo sư bên nước, chủ tịch Hội đồng gs Ngành tư tưởng học, Viện trưởng Viện tâm lý học áp dụng và Đào tạo thành nhân lực.Các Phó chủ tịch:

Hoạt động chuyên môn

Hiện đào tạo chuyên môn thạc sĩ và ts ngành tư tưởng học và làm chủ giáo dục, bồi dưỡng chứng chỉ trình độ về tâm lý học và quản lý giáo dục.

Xem thêm: Hoa Phi Mãn Thành Xuân All In The Family 1975, Thông Tin Mới Về Hoa Phi Mãn Thành Xuân


*

Hội tâm lý học nước ta hợp tác với các Hội tâm lý học thế giới như: Hội tư tưởng học Hàn Quốc; Hội tâm lý học Mỹ; Hội tâm lý học Úc; Hội tâm lý học Anh; Hội tư tưởng học tía Lan; Hội tư tưởng học New zealand. Hội tâm lý học vn có quan hệ nam nữ hợp tác với rất nhiều trường đại học trên cầm giới.

Đến năm 2022, Hội tư tưởng học nước ta đã tiến hành được xấp xỉ 50 hội thảo trong nước và quốc tế về tâm lý học. Phối phù hợp với các Viện, học tập viện, trường Đại học trong và ko kể nước triển khai nhiều đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học. Đào tạo cải thiện năng lực siêng môn cho các nhà tâm lý học, cấp chứng từ nghề nghiệp. Cung cấp dịch vụ tham vấn, trị liệu cho các trường, cơ sở y tế và làng mạc hội...

Quy mô hoạt động


*

Có 7 Giáo sư, rộng 100 Phó Giáo sư, hơn 300 tiến sĩ và rộng 500 Thạc sĩ.

Tạp chí tư tưởng học Việt Nam

Tạp chí Hội tâm lý học việt nam là diễn bầy khoa học cho các nhà trình độ và xóm hội, nơi công bố các phân tích lý luận và thực tiễn về tư tưởng học. Định kỳ 1 số/tháng, một số ít tiếng Anh/năm. Được tính một điểm bởi Hội đồng chức vụ Giáo sư nhà nước ngành tư tưởng học.


*

*

Trang tin đồng ý của cộng đồng Nhà tâm lý học Việt Nam. Nơi chứa đựng tinh hoa của học thức khoa học với con bạn trong nghề chổ chính giữa lý.

Tâm lý học tập Việt Nam

Trang tin chủ yếu thống của cộng đồng Nhà tư tưởng học Việt NamĐược bảo trợ vày Hội tư tưởng học Việt Nam