Kinh a di đà nghĩa việt

     

Trong Phật giáo thì tởm A Di Đà chính là một bạn dạng kinh rất phổ cập được truyền tụng mỗi ngày trong cuộc sống đạo của những Phật tử ở các nước Châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam.


Ý nghĩa của nhị chữ Lăng Nghiêm 

Kinh A Di Đà bắt đầu từ đâu?

Kinh A Di Đà (tiểu phiên bản Sukhàvatì - vyùha) là một phiên bản toát yếu hèn của Đại Vô Lượng Thọ khiếp (đại phẩm Sukhàvatì - vyùha), dịch từ Phạn bạn dạng qua Hán bản.

Bạn đang xem: Kinh a di đà nghĩa việt

Kinh A Di Đà (tiểu bản Sukhàvatì - vyùha) là một phiên bản toát yếu đuối của Đại Vô Lượng Thọ ghê (đại phẩm Sukhàvatì - vyùha), dịch tự Phạn phiên bản qua Hán bản. Bạn dạng Kinh người viết cần sử dụng làm tư liệu tìm hiểu thêm ở đây là phiên bản dịch của pháp môn sư Cưu Ma La Thập đời Diêu Tần, một trong toàn tập Tịnh Độ dịch từ năm 147 mang lại năm 713 sau Tây lịch.

Tập kinh tiệm Vô Lượng lâu (Amitayur - Dhyàna Sutra) cho ta biết nguyên lai của giáo lý Tịnh độ vì chưng Đức Phật ham mê Ca Mâu Ni thuyết. A Xà Thế, hoàng thái tử thành vương vãi Xá, nổi loạn hạn chế lại vua phụ thân là Tần Bà Sa La với hạ ngục đơn vị vua này; hoàng hậu cũng trở nên giam vào một nơi. Sau đó, bà xã cầu thỉnh Đức Phật chỉ mang đến bà một chỗ xuất sắc đẹp hơn, nơi không tồn tại những tai biến xảy ra như vậy.

Đức gắng Tôn liền hiện tại thân trước mặt bà với thị hiện cho biết thêm tất cả các Phật độ với bà chọn quốc độ của Phật A Di Đà coi như tối hảo, Phật bèn dạy dỗ bà phương pháp tụng niệm về quốc độ này để ở đầu cuối được thác sinh vào đó. Ngài dạy bà bởi giáo pháp riêng của Ngài với đồng thời giảng giáo pháp của Phật A Di Đà.

Cả nhị giáo pháp sau cùng chỉ là một, vấn đề này ta hoàn toàn có thể thấy rõ theo phần nhiều lời Ngài dạy Tôn đưa A Nan ở trong phần cuối của các bài pháp: "Này A Nan, hãy ghi nhớ bài bác thuyết pháp này và tái diễn cho đại chúng ở Kỳ Xà Quật nghe. Triết lí này, ta gọi đây là Kinh A Di Đà". Quan điểm này của kinh cửa hàng Vô Lượng lâu như ao ước nói lên học thuyết A Di Đà cùng nguồn gốc với lý thuyết Nguyên thủy, đều bởi vì Đức nỗ lực Tôn thuyết. (Các tông phái đạo Phật, bạn dạng dịch của Tuệ Sỹ, Tu thư Đại học Vạn Hạnh 1973, tr.329).

Chú Lăng Nghiêm: Thần chú uy lực độc nhất vô nhị trong Phật giáo

Ý nghĩa của tởm A Di Đà

Pháp niệm A Di Đà là chỉ nơi trọng tâm mà hành trì, chứ không hề qua trung gian phương tiện giúp bọn họ đạt đến nhất chổ chính giữa bất loạn.

Kinh A Di Đà là kinh khen ngợi công đức và được tất cả chư Phật hộ niệm. Kinh này chuyển tải nội dung rất sâu xa do đức Phật phù hợp Ca Mâu Ni tự giảng nói. Nhận biết ý này buộc phải Hòa Thượng thích hợp Trí Quảng nói: “Niệm Phật chưa phải là kêu Phật. Đa số fan lầm tưởng kêu thương hiệu Phật là niệm Phật. Niệm Phật hoàn toàn khác với kêu thương hiệu Phật. Trong cả ngày chúng ta đọc Nam-mô A Di Đà Phật là kêu thương hiệu Phật để vãng sanh thì cấp thiết nào vãng sinh được.”

Pháp niệm A Di Đà là chỉ nơi trung tâm mà hành trì, chứ không cần qua trung gian phương tiện giúp chúng ta đạt mang lại nhất trung ương bất loạn. Cõi tĩnh thổ của Phật A Di Đà được ẩn dụ cho việc vô thủy vô chung. Còn gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, giỏi pháp giới tạng thân.

Danh tự Vô lượng, nếu diễn đạt xét theo ko gian, sẽ là Vô lượng quang; nếu trên cưng cửng vị thời gian, cho nên Vô lượng thọ. Đấy là Pháp thân (Dharma - kàya). Pháp thân này là Báo thân (Sambhoga - kàya) giả dụ Phật được nhìn nhận như là đức phật "giáng hạ thay gian". Nếu Ngài được xem như một người yêu Tát vẫn tiến lên Phật quả, thì Ngài là 1 trong vị Phật sẽ thành, như ý trung nhân Tát yêu cầu Khổ (Đức Phật thích Ca Mâu Ni). Nói cách chính xác hơn, nếu chúng ta mô tả một vị Phật dựa trên căn bản giác ngộ viên mãn, bọn họ sẽ đi mang lại một hài lòng về Phật, tức là Vô lượng quang biểu tượng của trí thông minh giải thoát (Phật trí); Vô lượng thọ hình tượng của đại định (tâm giải thoát), nghỉ ngơi ngoài các vọng tưởng phân biệt. Ý nghĩa Vô lượng quang cùng Vô lượng thọ, cùng nhân cách giác ngộ của trí tuệ với từ bi cực kì tận, tất cả chỉ giản dị và đơn giản là những lý giải về Vô lượng.

Nghiên cứu vãn về thần chú "Om Mani Padme Hūm"

Nghi thức tụng tởm A Di Đà Việt nghĩa

Chúng nhỏ nguyện ước đức Phật A Di Đà, thị trường đoản cú chấn tích quang lâm, phóng ngọc hào quang, tiếp dẫn chư hương linh, vong linh, cửu huyền thất tổ, thập nhị nhiều loại cô hồn, ngạ quỷ hà xa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam chị em thương vong lai đáo Phật tiền, thính pháp văn kinh, tóc bay mê đồ khôn cùng sanh Tịnh độ.

Ý nghĩa Vô lượng quang cùng Vô lượng thọ, với nhân giải pháp giác ngộ của trí tuệ và từ bi vô cùng tận, toàn bộ chỉ đơn giản và giản dị là những giải thích về Vô lượng.

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam. (7 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

Nam mô tam mãn nhiều một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

NGUYỆN HƯƠNG

 Nguyện đem lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng nhường ngôi Tam Bảo,

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo từ tánh làm cho lành,

Cùng pháp giới chúng sinh,

Cầu Phật tự gia hộ,

Tâm tình nhân Đề kiên cố,

Xa bể khổ mối cung cấp mê,

Chóng quay về bờ Giác.

 TÁN PHẬT

 Đấng Pháp vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng.

Thầy dạy dỗ khắp trời người,

Cha lành tầm thường bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch mát nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.

 QUÁN TƯỞNG

 Phật chúng sanh tánh thường xuyên rỗng lặng.

Đạo thông cảm không thể bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí trung ương Đảnh Lễ: Nam mô tận hỏng không, trở thành pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền lành Thánh Tăng, thường xuyên trú Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí chổ chính giữa Đảnh Lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư đam mê Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư người tình Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền người tình Tát, Hộ Pháp chư tôn người yêu Tát, Linh đánh Hội Thượng Phật nhân tình Tát. (1 lạy) 

Chí chổ chính giữa Đảnh Lễ: Nam tế bào Tây Phương rất Lạc núm giới, đại từ bỏ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán gắng Âm bồ Tát, Đại nỗ lực Chí nhân tình Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương nhân tình Tát, thanh tịnh Đại Hải Chúng nhân tình tát. (1 lạy) 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương thơm xạ nhiệt,

Pháp giới mông huân.

Chư Phật hải hội vớ diêu văn,

Tùy xứ kiết tường vân.

Thành ý phương ân,

Chư Phật hiện tại toàn thân.

Nam mô hương Vân Cái ý trung nhân Tát (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật người tình Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô mắc cỡ đại bi tâm đà-la-ni. Nam-mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da, án tát bàn ra phát duệ số đát na đát tỏa. Nam-mô vớ kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma vạc đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê dị, ma ha tình nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, dị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha vạc xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa vạc sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, tô rô sơn rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cần trì địa rị nhan sắc ni na, bố dạ ma na ta bà ha.

Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. đưa kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Bố đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

KHAI ghê KỆ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp.

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.

Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

VĂN PHÁT NGUYỆN

Cúi lạy đấng Tam Giới Tôn

Quy mạng cùng mười phương Phật

Con ni phát nguyện rộng

Thọ trì ghê Di Ðà

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu vớt khổ cha đường.

Xem thêm: Trận Việt Nam - Tuong Thuat Truc Tiep Viet Nam Vs Jordan

Nguyện cho những người thấy nghe

Ðều phân phát lòng bồ-đề,

Nếu một báo thân này

Sanh qua cõi cực lạc

 Nam mô Bổn Sư ưa thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

KINH A DI ĐÀ

Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật người thương Tát (3 lần).

PHẬT NÓI khiếp A DI ĐÀ

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở khu vực vườn Kỳ Thọ, cung cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn nhị trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: phần đông là bậc A La Hán mọi fan đều quen thuộc biết, như là: Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Đại Mục-Kiền-Liên, Đại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi-Bàn-Đà-Già, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân Đầu-Lư-Phả-La-Đọa, Ca-Lưu-Đà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Đà, hồ hết vị đại môn đệ như thế. Và hàng Đại người thương Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi: Pháp-Vương-Tử, A-Dật-Đa người yêu Tát, Càn-Đà-Ha-Đề bồ Tát, Thường-Tinh-Tấn nhân tình tát… cùng với những vị Đại bồ tát như vậy và cùng với vô lượng chư Thiên như ông Thích-Đề-Hoàn-Nhơn.... đại chúng cùng mang lại dự hội.

Bấy giờ tiên phật bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: “Từ phía trên qua châu mỹ quá mười muôn ức cõi Phật, có nhân loại tên là rất Lạc, trong quả đât đó gồm đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp.

Xá Lợi Phất! Cõi đó vì chưng sao thương hiệu là cực lạc? vị chúng sinh trong cõi đó không có bị hầu hết sự khổ, chỉ hưởng hầu như điều vui, yêu cầu nước kia tên là rất Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi cực Lạc gồm bảy từng bao lơn, bảy từng rèm lưới, bảy từng hàng cây, đều bằng bốn hóa học báu bao bọc giáp vòng, chính vì như vậy nên nước kia tên là cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi cực Lạc gồm ao bởi bảy hóa học báu, vào ao đầy dẫy nước đầy đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng cát đá quý trải làm cho đất. Vàng bạc, lưu lại ly, ca sỹ pha lê hiệp thành hầu hết thềm, đường ở bốn mặt ao; bên trên thềm đường tất cả lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã não.

Trong ao tất cả hoa sen phệ như bánh xe: hoa nhan sắc xanh thời ánh nắng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời tia nắng đỏ, dung nhan trắng thời ánh sánh trắng, nhiệm mầu thơm tho vào sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước rất Lạc thắng lợi công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của đức phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, sớm hôm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la. Chúng sanh vào cõi kia thường vào mức sáng sớm, các lấy đãy hoa đựng số đông hoa xuất sắc đem cúng nhường mười muôn ức đức phật ở phương khác, mang lại giờ ăn uống liền về bên bổn quốc ăn uống cơm xong đi tởm hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc thắng lợi công đức trang nghiêm dường ấy. Lại nữa, Xá-Lợi-Phất! Cõi đó thường có những giống chim mầu sắc dễ thương lạ thường, như thế nào chim Bạch hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; đầy đủ giống chim đó hôm mai sáu thời kêu giờ đồng hồ hòa nhã.

Tiếng chim kia diễn nói hồ hết pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, chén thánh đạo phần.. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim hoàn thành thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá-Lợi-Phất! Ông chớ nhận định rằng những tương đương chim kia thiệt là vì tội báo sinh ra. Vày sao? bởi vì cõi của ông phật đó không tồn tại ba con đường dữ.

Xá-Lợi-Phất! Cõi của đức Phật đó tên mặt đường dữ còn không có huống gì lại sở hữu sự thật. Phần đa giống chim đó là do đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa tạo ra sự đấy thôi.

Xá-Lợi-Phất! trong cõi nước của ông phật đó, gió vơi thổi động những hàng cây báu và đụng mành lưới báu, làm cho vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm nghìn máy nhạc đồng một dịp hòa chung. Người nào nghe giờ đồng hồ đó tự nhiên đều sinh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức phật đó chiến thắng công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá-Lợi-Phất! khu vực ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó bởi vì sao hiệu là A Di Đà?

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó, hào quang đãng sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại chính vì thế nên hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô bờ a tăng kỳ kiếp, yêu cầu hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn nại mang lại nay, đã làm được mười kiếp.

Xá-Lợi-Phất! Lại tiên phật đó gồm vô lượng vô bờ Thanh Văn đệ tử đều là bực A La Hán, chẳng bắt buộc tính đếm mà có thể biết được, hàng tình nhân tát bọn chúng cũng đông như thế.

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của tiên phật đó thành công công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy.

Xá-Lợi-Phất! Lại trong cõi rất lạc, các chúng sinh vãng sanh vào này đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có nhiều vị bực duy nhất sanh bửa xứ, số đó vô cùng đông, chẳng nên tính đếm mà biết được, chỉ rất có thể dùng số vô lượng vô hạn a-tăng-kỳ nhằm nói thôi!

Xá-Lợi-Phất! bọn chúng sanh như thế nào nghe những điều trên đây, đề nghị phải phát nguyện ước sanh về nước đó. Vày sao? do đặng cùng với các bậc Thượng thiện nhơn như vậy câu hội một chỗ.

Xá-Lợi-Phất! Chẳng rất có thể dùng chút đỉnh thiện căn phước đức nhơn duyên nhưng mà được sanh về cõi đó.

Xá-Lợi-Phất! Nếu gồm thiện nam giới tử, thiện thanh nữ nhân làm sao nghe nói tiên phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của tiên phật đó, hoặc vào một ngày, hoặc nhì ngày, hoặc cha ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng ko tạp loạn. Thời người đó mang lại lúc lâm bình thường đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh chúng hiện thân nghỉ ngơi trước bạn đó. Tín đồ đó dịp chết tinh thần không điên đảo, tức tốc được vãng sanh về cõi nước rất Lạc của tiên phật A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Ta thấy có sự tiện ích ấy đề nghị nói đa số lời như thế.

Nếu gồm chúng sinh nào, nghe hồ hết lời bên trên đó, phải phải phát nguyện sanh về cõi nước rất Lạc.

Xá-Lợi-Phất! Như Ta từ bây giờ ngợi khen công đức tác dụng chẳng thể nghĩ về bàn của ông phật A Di Đà, phương Đông cũng có thể có đức A-Súc-Bệ-Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật; Hằng hà sa số hầu như đức Phật như thế đều sống tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cõi Tam thiên Đại thiên nhưng mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh những ngươi phải đề nghị tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức duy nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! thế giới phương Nam, có đức Nhật- Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tu Di-Đăng Phật, Vô-Lượng-Tinh-Tấn Phật… Hằng hà sa số gần như đức Phật như thế, phần đông tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên mà lại nói lời trung thực rằng: “Chúng sanh những ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! trái đất phương Tây, có đức Vô Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Đại quang đãng Phật, Đại-Minh Phật, Bửu-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật… Hằng hà sa số phần đông đức Phật như thế, các tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắp cõi tam thiên đại thiên cơ mà nói lời thật thà rằng: “Chúng sanh các ngươi phải đề nghị tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! thế giới phương Bắc, gồm đức Diệm-Kiên-Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng-Minh Phật… Hằng hà sa số hầu như đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh những ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức duy nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! quả đât phương dưới, gồm đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Mạ Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật… Hằng hà sa số mọi đức Phật như thế, số đông tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên nhưng mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải đề nghị tin Kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức tốt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.