Vãng sanh quyết định chơn ngôn

     

Website chuyên tin tức về đạo Phật. Tủ sách phật giáo bao gồm các video clip sinh hễ về học tập Phật, đọc Pháp, hình hình ảnh chân thực những vị Phật, nhân tình Tát


Bạn đang xem: Vãng sanh quyết định chơn ngôn

tin tức Phật học tập Danh tăng Văn học văn hóa từ viện các Chùa nội địa các Chùa Trên thế giới Phật pháp Giáo pháp những bước đầu học phật lịch sử nghi tiết trường đoản cú thiện thư viện audio Âm nhạc Pháp âm Radio phật giáo Nhạc chờ phật giáo Thư viện video Pháp thoại Thư viện hình ảnh Hình phật Hoa sen Chú đái Danh lam chiến hạ cảnh
kiếm tìm Tin Tức tìm kiếm Audio Tìm đoạn phim search Hình Ảnh

Xem thêm: Cách Làm Mặt Nạ Dưỡng Da Trắng Mịn Đơn Giản Tại Nhà, Top 10 Mặt Nạ Dưỡng, Làm Trắng Da Tốt Nhất

Share liên kết

Vãng sanh đưa ra quyết định chơn ngôn

Vãng sanh ra quyết định chơn ngôn hay Vãng sanh Tịnh độ thần chú là mật ngôn được trì niệm phổ cập trong những khóa lễ Tịnh độ, cầu siêu. Thần chú này có tên đầy đầy đủ là Bạt tuyệt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni. Cứ vào thương hiệu của Đà la ni (Tổng trì, thâu nhiếp vạn pháp, tạm điện thoại tư vấn là chơn ngôn hoặc thần chú) cho thấy thêm thần chú này có công năng phá trừ toàn bộ nghiệp chướng căn bản, và để được vãng sanh về rất lạc.


*

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Người niệm Phật đề nghị giữ giới, ăn uống chay, thân khẩu ý đều nên thanh tịnh. Hôm mai sáu thời, từng thời tụng 21 biến. Như vậy, khử được những tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác với hủy báng Chánh pháp. Hay được Phật A Di Đà hiện trên đỉnh đầu. Hiện đời an ổn, phước lạc. Khi trút hơi thở sau cùng được tùy nguyện vãng sanh. Trì tụng đến cha chục ngàn đổi mới liền thấy Phật tức thì trước mặt".Xưa nay, phần nhiều những hành mang tu tập pháp môn Tịnh độ thường trì niệm thần chú Vãng sanh theo phiên âm giờ đồng hồ Hán. Bạn cũng có thể trì niệm theo nguyên văn giờ Phạn (đã phiên âm) và tìm hiểu đôi chút về "ý nghĩa" của thần chú này.

- Namo Amitàbhàya

 

(Na-mô A-mi-ta-pha-gia)

Nam tế bào A di nhiều bà dạ

Quy mạng Vô Lượng quang đãng (A Di Đà)

- Tathàgatàya

(Ta-tha-ga-ta-gia)

Đa tha già nhiều dạ

Như Lai

- Tadyathà

(Ta-di-gia-tha)

Đa điệt dạ tha

Nên nói thần chú

- Amrto dbhave

(A-mờ-rật-tô đờ-pha-vê)

A di rị đô bà tỳ

Cam lộ hiện nay lên

- Amrta sambhave

(A-mờ-rật-ta sam-pha-vê)

A di rị nhiều tất đam bà tỳ

Cam lộ phạt sinh

- Amrta vikrànte

(A-mờ-rật-ta vi-kờ-răm-tê)

A di rị nhiều tỳ ca lan đế

Cam lộ dũng mãnh

- Amrta vikrànta gamini

(A-mờ-rật-ta vi-kờ-răm-ta ga-mi-ni)

A di rị nhiều tỳ ca lan đa già di nị

Đạt đến Cam lộ dũng mãnh

- Gagana kìrtti kare

(Ga-ga-na kít-ti ka-rê)

Già già na, chỉ nhiều ca lệ

Rải đầy hỏng không

- Svàhà

(Sờ-va-ha)

Ta bà ha

 

 

THÀNH TỰU CÁT TƯỜNG.

Như vậy, người tình tát Phổ nhân từ trong pháp hội tại Linh đánh đã do chúng sinh đời mạt pháp sau này mà xin phép vắt Tôn tuyên thuyết thần chú Vãng sanh. Theo lời dạy của người thương tát, nếu như có fan nào phạt nguyện sanh về rất lạc nhưng do phước mỏng tanh nghiệp dày, niệm Phật không đạt cho nhất trọng điểm thì hoàn toàn có thể nương nhờ công đức của thần chú Vãng sanh để được như nguyện. Hành giả thực hành thực tế trai giới, giữ tía nghiệp: thân, miệng, ý thanh tịnh; từng ngày trì niệm 6 thời, mỗi thời 21 đổi thay thì chắc hẳn rằng tiêu trừ tất cả nghiệp chướng, cho mặc dù cho là ngũ nghịch tốt thập ác tội chướng.Thần chú Vãng sanh tất cả tầm đặc biệt quan trọng như thế, nên người tu pháp môn Tịnh độ luôn trì niệm nhằm thú phía Lạc bang.