Tác phẩm tam quốc diễn nghĩa

     

Bạn vẫn đọc truyện Tam Quốc diễn nghĩa bên trên trang kasynoonlinemy.com, nơi chúng ta cũng có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, new nhất!!!

Tam Quốc diễn nghĩa là giữa những tác phẩm của La quán Trung.

Bạn đang xem: Tác phẩm tam quốc diễn nghĩa

Tam Quốc diễn nghĩa lấy bối cảnh vào trong năm cuối triều đại công ty Hán, sự suy yếu của của triều đình tạo nên xã hội china rơi vào cảnh náo loạn. Vua tin dung thái giám khinh rẻ nhân hậu tài, ham mê tửu sắc quăng quật quên chính vì sự nên triều đình ngày dần đổ nát, cuộc sống đời thường người dân càng ngày càng lần than, rất khổ, giặc giật nổi lên khắp nơi. Với nổi lên trong các số ấy là loàn đảng khăn kim cương của bằng hữu nhà Trương Giác với mấy vạn môn đồ theo hầu. Loạn cố xuất anh hùng, những hào kiệt ban đầu lộ diện giúp giang sơn như ba bạn bè Lưu Bị, quan tiền Vũ, ngôi trường Phi, quan tiền Thừa sống Hạ Phi tên Tôn Kiên, quan liêu Kỵ đô úy Tào Tháo... Được sự góp sức, cuối cùng triều đình cũng làm tan được loàn đảng. Mặc dù nhiên, đơn vị vua vẫn chiến mã quen con đường cũ, lũ hoạn quan liêu vẫn lộng hành.

Xem thêm: Đội Tuyển Việt Nam U22 - Tuyển Việt Nam Bổ Sung 5 Cầu Thủ Từ Đội U22

Thứ sử Tây Lương là Đổng Trác nhân thời cơ này sẽ phế truất vua cũ, lập vua mới rồi từ phong cho bạn làm tướng quốc rứa hết quyền hành. Hành vi tàn bạo, lộng quyền của Đổng Trác khiến các quan khôn cùng phẫn nổ. Thiết bị sử các châu, quận dẫn đầu là Kỳ hương thơm Hầu Viên Thiệu hội quân tiến tiến công nhưng vày nội cỗ bất hòa cần quân đội cũng chảy rã.

Kể từ bỏ thời đặc điểm này các cuộc chiến tranh giành khu đất đai, quyền lực tối cao xảy ra triền miên không ngừng giữa các lãnh chúa ở các châu quận, sau này dần dần hình thành đề nghị thế Tam Quốc với giữ Bị ở khu đất Thục, Tào cởi nhà Ngụy và Tôn Quyền nhà Ngô. Cuộc chiến giữa 3 ráng lực kéo dài gần một chũm kỉ gây nên bao nhiêu tổn thất cho bách tính đương thời nhưng đó cũng là phần đông bản nhân vật ca về việc dũng cảm, mưu lược, tấm lòng có nhân trung nghĩa của anh hùng Tam Quốc. Đó là phần lớn con tín đồ mà hậu thế chúng ta khi chú ý lại vẫn đề nghị thấy cảm kích. Một truyện quân sự đầy mức độ hút, đọc và thu nhận thêm các bài học quý giá cho bao gồm mình.

Trang: 1  2

Trang: 1  2

Truyện các tác đưa khác
Thẩm Thăng Y truyền kỳ hệ liệt

Hoàng Ưng

Ngân tìm hận - Thập tam sát thủ - Bạch Tri Thù - Tương tư phu nhân - Họa ngươi điểu - Vô tuy vậy phổ - phụng hoàng kiếp - Thiên Đao - Thất dạ câu hồn (Nữ lang sát thủ) - Vô ngôi trường công tử - Ngân lang - Tử Vong Điểu - Ngọc Thanh Đình - Đồ long - Quỷ tiêu - Quỷ tiết u linh - Huyết biển cả bức - tầm nã lạp chén bách lý - Phong lôi dẫn - Ma đao - Lôi đình thiên lý - khô lâu trinh sát - Tiêu hồn lệnh - phong thần thất giới
Minh tướng mạo quân hệ liệt

Thời Vị Hàn

Thâu Thiên cung - Hoán Nhật tiễn - tuyệt đỉnh - đánh hà
Ngoại truyện: Phá Lãng trùy - Thiết Hồn hình ảnh - Toái không Đao
Kính hệ liệt

Thương Nguyệt

Tiền truyện: Thần đưa ra hữu thủ
Thiết định thư - song thành - Phá quân - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục phù hợp thư - Chức mộng giả
Thính Tuyết Lâu hệ liệt

Thương Nguyệt

Huyết Vi - Phong Vũ - Thần Binh các - bệnh - Hỏa Diễm Diên Vĩ - Chỉ Gian Sa - Bái Nguyệt Giáo chi chiến - Hoang Nguyên Tuyết - Chú kiếm sư
Tán Thiên hệ liệt

Thương Nguyệt

Hoa Kính (Bạch Loa hệ liệt) - Dạ thuyền xuy địch vũ tiêu tiêu - Loạn cố - Tịch nhan - Mạn thanh - yêu đương Hải - Tinh trụy - Phi Thiên - tuyệt nhất Chỉ năng khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - Tuyết mãn Thiên tô - Tinh ko - Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Đỉnh tìm Các hệ liệt

Thương Nguyệt

Đại mạc hoang nhan - Đế Đô bao phủ - Mạn Châu Sa hoa - Bỉ Ngạn hoa - kiếm ca - Thất dạ tuyết - Bích Thành - Ảo thế
Hạc Thiết ngũ bộ hệ liệt

Vương Độ Lư